İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Üstün Medeniyet

Perşembeİnsanlar gaflet içinde yaşamaya devam ediyorlar. Dünya her geçen gün kötüye gidiyor. İşte birkaç günden beri Afganistan’da savaş başladı. Bu yangın kısa mı sürer, yoksa bütün cihanı sarıp korkunç bir dünya savaşına mı yol açar? Bu hususu düşünen kaç kişi var? Tedbir alan kaç kişi var? Herkes kendi derdinde, işinde, dalgasında.

İtalya Başbakanı Batı medeniyetinin İslâm medeniyetinden üstün olduğunu iddia etti. Gerçekten de bazı konu ve sahalarda üstündür. Müslümanlar atom ve kobalt bombası konusunda ne kadar geridir. Müslümanlar insanları kütle halinde öldüren, şehirleri ve ülkeleri baştan başa harap eden silahlara sahip değil.

Batı medeniyetinin üstün tarafları var ama bunların hepsi de akla, vicdana, mantığa, sağduyuya, hikmete uygun mu?

İslâm medeniyetinin de üstün tarafları var:

1. İnsan ve dünya boyutlarına uygun bir yapıya sahiptir bu medeniyet.

2. Hâkim olduğu yerlerde, hükümleri başarıyla uygulanmak şartıyla can, mal, ırz, din hürriyeti sağlar.

3. İslâm medeniyetinin birinci değeri aldatıcı bir hürriyet değil, herkesin paylaşabileceği bir adalettir.

4. İslâm medeniyeti bir hikmet, kanaat, yardımlaşma, barış medeniyetidir.

Ancak her islâmî sistem ve uygulama hakikî İslâm değildir. Maalesef İslâm’ın karikatür uygulamaları da vardır. Bunlara bakıp İslâm hakkında karalayıcı, kötüleyici hükümler vermek akıllı ve vicdanlı insanlara yakışmaz.

Batı medeniyetinin çok kötü tarafları vardır. Bu kötülükler dünyanın geleceğini tehlikeye atmaktadır, insanlığın bir kısmını bedbaht ve perişan etmektedir.

  • Batı medeniyeti, insanlığın yuvası ve mekanı olan yer küresini her geçen gün biraz daha yaşanmaz hale getirmektedir. Atmosferdeki ozon tabakasının delinmesi Batı medeniyetinin eseridir ve sadece o kötülük bile dünyayı ve insanlığı batırmak, bitirmek, korkunç bir felâkete itmek için yeterlidir.
  • Batı medeniyetine mensup zengin ve güçlü ülkelerin hırsları ve sömürüleri yüzünden Üçüncü Dünya’da bir milyardan fazla insan açlık vce sefalet içindedir.
  • Batı medeniyeti şiddete dayalı, saldırgan, tahrip edici, bozucu bir medeniyettir. Amazon ormanlarını (ki, dünyanın akciğeri durumundadır) bile korkunç bir hızla tahrip ediyor, yakıyor, yok ediyorlar.
  • Batı medeniyeti sekülerleşmiş, yani din ile hayatı birbirinden ayırmış bir medeniyettir. Onlar, inançları ne olursa olsun, Allah ile olan bağlarını kopartmışlardır.
  • Batı medeniyeti parayı, zenginliği, terakkiyi (ilerleme), rahatı, konforu, lüksü, zevk ü sefayı birer put haline getirmiştir.

Batılılar, saldırdıkları Afganları geri ve barbar ilan ediyor. Niçin, hangi hakla? Bazı insanların sakal bırakması, Batı kıyafetlerine bürünmemesi, Batılılar gibi yemek yememesi, Batılı zihniyete sahip olmaması gerilik midir? Kesinlikle değil. Bu iddia ve ithamlar hezeyandır, ayıptır. Amerika, topraklarının asıl sahipleri ve yerlileri olan Kızılderilileri yok etti, kırdı, bitirdi. Geriye kalanları rezervlerde yaşıyor. Uyanmamaları, şuurlanmamaları için içki ve uyuşturucu ile terbiye ediliyor. Afganları da aynı duruma düşürebilirler mi? Hiç sanmıyorum. Coğrafyaları, karakterleri, zihin yapıları buna müsait değil.

(www.komplo.com)

Medyanın vazifesi enformasyondur, yâni olup bitenleri doğru olarak anlatıp bilgilendirmektir. Bizde ise medya enformasyon değil dezenformasyon yapmakta, yanlış bilgilendirmektedir. Genelde bütün dünyada böyledir. Bazı ileri ülkelerde çok ciddî yayın yapan gazeteler, dergiler, televizyonlar vardır ama, yeterli olmamaktadır.

Üzeyir Garih, Eyüb Sultan kabristanında, onbeş günde bir ziyaretine gittiği Şeyh Küçük Hüseyin Efendi’nin mezarı başında feci, esrarlı, garip bir cinayete kurban gitti. İdareciler, sorumlular ve medya, suçu önce küçük bir çocuğun üzerine yıktılar. Sonra sabıkalı bir asker buldular, onu katil yaptılar. Suçun delilleri, ipuçları bu arada yok edildi. Araya mezarlıkta fuhuş yapan ucuz kadınlar karıştırıldı. Sonunda bütün izler silindi ve suç askerin üzerinde kaldı.

Üzeyir Garih cinayetinden sonra bir Bulgar Ajanı, “Bu işi MOSSAD yaptı” dedi ve bir hafta sonra o da Svillingrad’da öldürüldü, cesedi Varna’daki evinin önüne atıldı. Bu casusun birkaç takma adı varmış, biri de Ahmet Furkan. Çok iyi Türkçe konuşuyormuş. Furkan İslâmî biri isim. Belki de bu adam Türkiye’deki İslâmcılar, radikaller, İslâmî hareket içinde çalıştı, bir kısım Müslümanları manipüle etmek için uğraştı.

Türkiye’deki nice önemli, hayatî, büyük işin içyüzü bildirilmiyor. Hadiselerin içyüzüne dair zaman zaman bir fıkra (köşeyazısı), bir yorum, bir röportaj yayınlanıyor ama bunca laf seli, dezenformasyon tufanı içinde onlar kaynayıp gidiyor.

Yeni bir web sitesi yayına başladı. İsmi (www.komplo.com). Bu siteden bazı başlıklar vermek istiyorum:

– 11 Eylül saldırısı komplo. 11 Eylül’den günlerce önce bir Amerikan politikacısı böyle bir hareket olacağını tahmin etmiş, kehanetlerde bulunmuş. Bunun içeriden, ekonomiyi düzeltmek için yapılacağını söylemiş.

– İsrail ve GAP. Güneydoğu bölgemizde İsrail devletinin,Yahudilerin emelleri ve faaliyetleri hakkında çok meraklı ve önemli bilgiler veriliyordu.

– Soya ekimine gizli ambargo. Soya harika bir besin kaynağı. Fakat dış güçler Türkiye’de soya ekilmesini, soya üretimi yapılmasını istemiyorlar. Halbuki ülkemiz soya ile gıda meselesini halledebilir.

– Elektromanyetik silah. Bu silah ile uçaklar, hattâ uydular düşürülebiliyor. Tankların, savaş gemilerinin askerî âletlerin çalışması durduruluyor. Yine bu silahla bilgisayarlar, televizyonlar, bütün elektrikli cihazlar devre dışı bırakılabiliyor. Tekrar çalışmaları, tamir edilmeleri de mümkün değil.

– Armageddon’a doğru. Armageddon, âhir zamanda Yahudilerle Goiler (Yahudi olmayanlar) arasında çıkacak büyük, kanlı, dehşetli savaşın adıdır.

Komplo sitesinde daha başka meraklı başlıklar da var. İnternet yayınlarını takip eden okuyucularıma tavsiye ederim. Bilgilensinler. 12 Ekim 2001

Yorumlar kapatıldı.