İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 26 Şubat 2019

Lisan

Cuma İnsanların ve toplumların anadilleri üzerine yaptığı bir araştırmada Frédéric Hebel (1813-1863) şu önemli hükmü veriyor: “İnsan, hem içinde yaşadığı dünya ile, hem de kendisiyle olan ilişkilerinde bütün varlığıyla kendi lisanı üzerine oturmaktadır. Lisan, fertler için olduğu gibi, halklar için de, onların şuur ve vicdanlarını ve terakkilerini ölçmeye yarayan bir ölçü birimidir.” (Encyclopédie Universelle, c. 6, Linguistique kısmı, s. 643, Marabout, Paris) Evet bir insan, bir toplum, bir millet anadilinin…

Medya Heyûlâsı

CumaBüyük medya şu anda Türkiye’nin en büyük siyasî, kültürel, sosyal gücüdür. Bu gücün kötüye kullanılması ülkeye, millete, devlete büylük zararlar vermektedir. Manzara ortadadır, fazla konuşmaya hâcet yoktur. Her sahada olduğu gibi medya sahasında da baronlar, babalar, hükümdarlar vardır. İktisat, ticaret, finans, sanayi imparatorluklarına sahip medya patronlarını frenleyecek, denetim altında tutacak; memlekete, millete, devlete zararlı faaliyetlerden alıkoyacak hiçbir güç ve engel yoktur. Basın elbette hür olmalıdır ama onun da uyması gereken…

Kokuşma Tufanı

Salı Dostlarımdan beş kişinin başları belâdaydı, kara kara düşünüyorlar, “Bu bâdireden nasıl kurtulacağız?” diye çare arıyorlardı. Aslında bir suç işlememişlerdi ama dolaylı olarak bulaşık bir işin içindeydiler. Dayak yeme, işkence görme ihtimali de vardı. Onlar bu gibi şeylere alışık değildiler. Tam bu sırada ziyaretlerine biri geldi, “Ben sizi kurtarırım” dedi. Sadece elli bin dolar istiyordu. Otuzbeş milyar liradan fazla bir meblağ. Nakit olarak bu kadar paraları yoktu. Haber saldılar, ne…

Müslümanların Dikkatine

Pazartesi Mezhebin, tarikatin, meşrebin, müsbet çeşitliliğin dışında İslâm dünyasında fırka denilen tekelci, sapmış guruplar türemiştir. Haricileri örnek olarak gösterebiliriz. Haricilik: (1) Tekelcidir. Hakikî, saf İslâm’ı kendisinin temsil ettiğini, öteki Müslümanların saptığını iddia eder. (2) Bütün içindeki çeşitliliği inkâr eder. Kendisini İslâm ile özdeş görür. Bu haricilik zihniyeti maalesef Sünnî kökenli bir kısım Müslümanlara da bulaşmıştır. Müslümanlar, çeşitlilik içinde bir vahdet (birlik) teşkil ederler. Kur’ân’a, Sünnet’e, icmâya aykırı olmamak şartıyla çeşitlilik…

Dinsizlik Terörü

ÇarşambaTürkiye, anne ve babaların çocuklarına istedikleri gibi eğitim verebileceklerini garanti altına alan uluslararası bir andlaşmaya imza koymuştur. Buna zıt ve aykırı olarak, on iki yaşından küçüklere din ve Kur’ân dersi verilemeyeceğine dair kanun çıkartılmış bulunuyor. Yaz aylarında anne ve babalar on iki yaşından küçük çocuklarına, bir hoca tutarak Kur’ân okumasını, ilmihal bilgilerini, İslâm dinini öğretmek isteselerdi suç işlemiş olacaklar ve hem kendileri, hem de hoca tutuklanma ve hapse atılma tehlikesiyle…

Merak ve Okumak

PazarOnbeş gün önce Beyoğlu’nda dolaşıyordum. Galatasaray Lisesi’nin karşısındaki Sabah yayıncılığın vitrini önünden geçerken beraberimdeki zat, “Biraz önce vitrinde sizin çıkan kitabınız “Yahudi Türkler yahut Sabetaycılar’ teşhir ediliyordu, şimdi yeri boşalmış, yoksa kitabı teşhirden vaz mı geçtiler?” dedi ve içeriye girerek sordu. Meğerse bütün kitaplar satılmış, müşteriye vermek için vitrinden almışlar. Benim orada bulunmamdan istifade ederek kitabımın müşterisi imza istedi. Bu vesileyle tanıştım. İstanbul Rumlarından, bizim Teknik Üniversite’den mezun bir mühendismiş.…

Müslüman Türk Azınlıklar

Cumartesi Hıristiyan ülkelerde azınlık olarak yaşayan Müslümanların ve Türklerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar vardır. Öncelikle vatandaşı oldukları ülkeye ihanet etmemeleri, sadakat göstermeleri gerekir. Hem bir ülkenin nüfus hüviyet cüzdanını taşıyacaksın, hem de ona açıkça veya gizlice düşmanlık edeceksin; böyle bir şey vicdana, doğruluğa yakışır mı? İkincisi: İslâmî kimliklerini muhafaza edeceklerdir. Bulundukları ülkenin Müslümanları olarak kalacaklar, kesinlikle dinlerine, imanlarına, İslâmî hüviyetlerine yabancılaşmayacaklardır. Üçüncüsü: Köylü, marjinal, cahil kalmayacaklar; zeki, istidatlı,…

Müslüman

Perşembe Müslüman yalan söylemez. Yalan, zina etmek, hırsızlık, ırz ve namus düşmanlığı gibi büyük bir günahtır. Yalan söyleyerek halkı aldatmak çok ağır, çok iğrenç, çok çirkin bir suç ve büyük günahtır. Hazret-i Peygamber, “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuşlardır. İslâmî hizmet ve faaliyetler esnasında yalan söyleyenler rezil kişilerdir. Hiçbir fert, grup, toplum yalan ile âbad olmaz. Yalanın sonu rüsvaylık ve berbatlıktır. Söylediğin her söz doğru olacaktır. Her doğruyu söylemek de doğru…

Biz Ne Biçim Müslümanız

Perşembe ? Defalarca yazdım, tekrar ediyorum: Hiçbir Müslüman devlet düşmanlığı yapmamalıdır. Devlet hepimizindir, bizimdir. Bizim devlet ile bir alıp vereceğimiz yoktur. Anlaşmazlık düzen ve sistem iledir. Bozuk olan devlet değil düzen ve sistemdir. Rejim de diyebiliriz. Devlet düşmanlığı sonunda anarşiye yol açar. Devlet yıkılırsa enkazın altında herkes, hepimiz cümbür cemaat kalırız. Devlet ile rejim birbirlerinden kesin olarak ayrı iki kavramdır. Devlet devamlıdır; rejimler, düzenler, sistemler ise gelip geçicidir. Hukukun önemli…

Cami Estet

Pazartesiiği Bir sene kadar önce bir dostum bir miktar para bırakmış, zekat olarak dağıtmamı istemişti. Bir gecekondu mahallesinde iken bir tanıdığa rastgelmiş, “Burada zekat verilmeye layık biri varsa bana ismini ve adresini verin de, ona bir ödeme yapayım” demiştim. Tanıdığım düşünmüş, taşınmış, “Buralarda zekat verilebilecek bir kişi tanımıyorum ama hayır yapmak isterseniz caminin halılarını değiştirebilir, yeşilli ve kırmızılı halılar serebilirsiniz” cevabını vermişti. Bu teklif gerçekten esef ve üzüntü vericiydi. Çünkü…

AB’ne Girebilir miyiz?

ÇarşambaTürkiye’yi aralarına alıp almamak konusunda Avrupalılar gerçekten zor durumdalar. Almasalar, er veya geç Türkiye İslâm dünyasına kavuşacak, güçlenecek, ileride başlarına belâ olacak. Alsalar, bugünkü haliyle yine bir sürü dert ve problem çıkacak. Vizeler kalkacak, serbest dolaşım sayesinde milyonlarca Türkiyeli Avrupa’yı âdeta işgal edecek. Sonra, şimdiki kokuşma, rüşvet, suiistimal, hırsızlık, kargaşa, çözülme, dağılma, yüksek ve müzmin enflasyon, kötü eğitim ve üniversiteler, derin devlet, resmî ideoloji, rejime bağlı yargı sistemi ile bu…

Müslümanlara Uyarı

SalıTevbe sûresinin 24’üncü âyetinde meâlen şöyle buyuruluyor: “Eğer babalarınız ve çocuklarınız, kardeşleriniz, işleriniz, akraba ve taallukatınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretleriniz, hoşunuza giden evleriniz sizin için Allah’tan ve Resûlü’nden ve Allah yolunda malla ve canla cihaddan daha sevgili ise, dünya ve âhirette Cenâb-ı Hak tarafından gelecek ilahî belâ ve cezaya hazır olunuz, onu bekleyiniz. Çünkü Cenâb-ı Hakk’a itaat etmeyen topluluk ve millet hidâyete ve ilahî yardıma mazhar olmaz.” (Ahmed…

Biz Nasıl Müslümanlarız?

Perşembe Büyük bir din âliminin Allah’ın sıfatlarına dair kıymetli bir eseri basılsa fazla ilgi görmez, kapış kapış satılmaz, baskı üzerine baskı yapmaz. Müslümanların büyük kısmı Allah’ın sıfatlarını bildiği için mi? Hayır, konu onları fazla ilgilendirmediği için. Türkiye’deki Yahudi Türklerin yâni Sabataycıların meşhurlarının, ileri gelenlerinin, yakın tarihimizde büyük rol oynamış olanlarının tanıtıldığı bir kitap çıkartılsa kapış kapış satılır, matbaalar basmaya yetişemez. Müslümanlar ehemmi mühimme (en önemli olanı, önemli olana) tercih etmesini…

Dinsiz Egemen Azınlık Müslümanları Eziyor

PazarMüslüman bir ülkede din suçu, inanç suçu olması çok ayıp, çok gayr-i tabiî bir şeydir. Bu memlekette İslâm’ın dışında da dinler, inançlar var. Musevilik, Hıristiyanlık… Bir de Masonluk var. Masonluk bir nevi din değil midir? Dinler üstü bir din. Bir Mason, Müslüman, Musevî, Hıristiyan, Bahaî olabilir ama bunların üzerinde Masonluğu vardır. Locada Mason kardeşliği hüküm fermadır. İslâm Hıristiyanlık, Musevilik alt-dindir; Masonluk ise üst din. Türkiye’de hiçbir Mason inançları yüzünden suçlanmaz,…

Zavallı Sabataycılar!

Cumartesi yazısı çıkmamıştırTürkiye’miz bir İslâm ülkesidir, halkımızın ezici çoğunluğu Müslümandır. İşte böyle bir ülkede yıllardan beri İslâm ve Müslümanlar aleyhinde yoğun ve şiddetli terör fırtınaları estirilmektedir. Küçük egemen bir azınlık İslâm’ı ve Müslümanları en büyük düşman olarak görmekte ve göstermektedir. Ezan okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, mevlüd okutmak serbesttir ama din hürriyeti bunlardan ibaret değildir. Kaldı ki, bir kısım devlet memurları, namaz kıldıkları, eşlerinin başları örtülü olduğu, içki içmedikleri, balolara…