İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Büyük Kirlilik

CumaDÜNYA, çok kirlendi.Topraklar, denizler, hava kirlendi. İnsanlar kirlendi. Nasıl temizlenecek bunca kir? Suyla mı, kanla mı, ateşle mi?

Maddî kirlenmelerin yanında mânevî kirlenmeler var. Akıllar kirlendi, ruhlar kirlendi, vicdanlar kirlendi. Siyaset kirli, eğitim kirli, üniversite kirli, medya kirli.

Riya, riya, riya…. Yılda üç yüz altmışbeş gün devam eden şeytanî bir maskeli karnaval. Melek kılığına girmiş İblisler, namuslu kıyafetinde fahişeler, mağdur maskeli gaddarlar.

Hiç şüphem yok ki, şu kirli dünyada temiz kalabilmiş veya en az kirlenmiş ülke ve toplum Afganistan ve Afganlardı. Mükafat olarak tepelerine bombalar yağdırılıyor. Ne lüzum var bunca silaha, bombaya. Zavallıların yıkılacak neleri var ki. Topraktan yapılmış tek katlı haneler, çadırlar, mağaralar.

Şu medeniyet asrında Yahudiler kirlendi, Hıristiyanlar, kirlendi, Müslümanlar kirlendi. Bazıları hem kirli, hem başkalarını kirletiyor. Müslümanlar medeniyette o kadar ileri olmadıkları için kirletemiyor, sadece kirleniyor.

Batı medeniyetinin gonca gülü şu Hollanda’ya bakınız. Sapıklık konusunda sanki müsabakaya girmişler. Be adamlar, haydi eşcinsellerin birbirleriyle evlenmelerine izin verdiniz, bari nikahlarını kilisede kıymayınız. Uyuşturucu kullanmayı serbest bıraktınız, bari kilisenin bodrumunu esrar tekkesi haline getirmeyiniz.

11 Eylül faciası bir terör hareketi değil, Allah’ın bir tokadıdır. Müslümanlar terör yapıyormuş… İslâmî terör varmış… Peki bir kısımYahudilerin, Hıristiyanların, ateistlerin veya politeistlerin yaptıkları nedir? İsrail mâsum insanların evlerini buldozerle yıkarken, canlara kıyarken terör yapmıyor da ne yapıyor?

Amerika şu ana kadar bir milyon Iraklı’nın açlıktan, ilaçsızlıktan, saldırılardan ölmesine sebep oldu. Bunun adı nedir? Meşru müdafaa mı?

Yüz yılı aşan bir müddetten beri dünyada petrol yüzünden bir yığın fitne fesat, nifak şikak, harp darp yapıldı, milyonlarca insan öldürüldü, bedbaht ve perişan edildi. Bunları kimler yaptı? Müslümanlar mı? Ahmaklar, geri zekalılar, özürlüler Afganistan’a yapılan saldırının sebebinin terör olduğunu sanıyor. Hayır! Bu savaşın perde arkasında çok sırlar, çok pislikler var. Petrol de var.

Bu ne biçim bir savaştır ki, dünyanın en güçlü ve canavar devleti, bir adama ilan-ı harp etmiştir. Tarihte şimdiye kadar böyle bir şey görülmemişti.

Bir ayağı doğuda, bir ayağı batıda olan Türkiye’miz de çok kirlendi. Hangisini sayayım? Kirlenmedik ne kaldı? Şu siyasetin haline bakınız. En son bir dostum anlattı: Bir takım kirli ve şaibeli herifler, yakın tarihimizde bazı bulaşık ve alçak adamları para mukabilinde aday yapmışlar. Ne adayı? Yağma yok, söylemem. Zaten başım dertte, büsbütün belaya sokamam. Evet herif bir milyon dolar veriyor ve aday oluyor. Kazanırsa ne yapacak? Hem verdiği bir milyon doları çıkartacak, hem de birkaç milyon dolar kâr edecek. Ticaret böyle değil mi? Böyle politika yerin yedi kat dibine batsın!

Hayır kimseyi itham etmiyorum. Erdemli Müslümanlar böyle bir şey yapmaz, yine erdemli ve namuslu milliyetçiler ve Türkçüler böyle bir şerefsizliği irtikab etmez. Zerre kadar aklı, vicdanı, iz’anı olan ateistler de böyle yapmaz. Peki kimler yapıyor bu işleri? Namussuzlar, şerefsizler, vatan hainleri, para or…. ları.

Müslümanları en fazla kirleten şey para ve servet hırsıdır. Bazıları hadîs olduğunu, bazıları Hazret-i Ali Efendimizin sözü olduğunu söylüyor, şu hikmet ne kadar önemlidir:

 

“Kişinin namazı ve orucu seni zarara uğratmasın. Sen onun parayla olan muamelesine bak.”

Para ve maddî menfaat konusunda yamukluk yapan, haram yiyen bir Müslüman namaz da kılsa, oruç da tutsa bozuktur, kirli ve bulaşıktır.

“Biz bu paralarla dinimize ve dâvamıza hizmet edeceğiz…” Yok canım! Sen kimi kandırıyorsun? Müslüman, Muhammed aleyhisselatü vesselamın izinden ve yolundan giden, O’nun sünnetini kabul eden kimsedir. Peygamber haram yemiş mi, İslâm’a hizmet için kirli paralar almış mı? Hâşâ!

Hakikî, samimî, temiz milliyetçiler ve Türkçüler başımın tacı olsunlar ama o camiadan da birtakım soysuzlar çıkıp bin türlü kirli iş ettiler. Hakikî ve samimî bir milliyetçi ve Türkçü asla haram yemez, millet ve devlet malını talan etmez, hortumlama yapmaz. Yapanlar milliyetçi ve Türkçü değildir, Türkiye’nin ve Türkçülüğün düşmanlarıdır.

Bu ülkenin tarihî boyunca rüşvet, suiistimal, irtikab, ihtilâs, haram yeme, haydutluk, eşkiyalık olmamış mıdır? Olmuştur ama bugünkü kadarı hiç görülmemiştir. Her toplumda birtakım istisnaî kötülükler olur, polis ve adalet onları yakalar, cezaları verilir.

Herkesin bildiği iki büyük babanın ağır topları haftalarca süren bir savaş yaptı. Ortaya bir sürü bilgi, belge konuldu. Vesikaların fotokipeleri yayınlandı, tarih ve numaraları verildi. Neticede ne oldu? Hiçbir şey. Onlara diş geçirmek kolay değil. Onların aleyhinde takibat yapanları uçururlar.

Üniversite kapılarında ağlaşan kızlara diş geçirmek kolay ama iri domuzlara diş geçirmek o kadar kolay değil.

Peki bunca pislik içinde ne olacak halimiz? Gırtlağa kadar necaset içinde iken bizi pembe ve mutlu yarınların beklediğini sanan kuşbeyinlilere şaşmak gerek.

Günah, isyan, tuğyan, haram, haksızlık, zulüm, nifak, şikak, fitne, fesat cihanı sarmış. Bunun cezası ateştir, kandır, gazap ve azaptır. Bir gün gelir, mehil biter ve yer ayaklar altından göçer, gökkubbe çöker.

Para ve benlik yüzünden bunca fesada sebebiyet veren reziller, azap geldiği vakit ne yapacaksınız? Cehennemde paraya ihtiyacınız olmayacak. 03 Kasım 2001

Yorumlar kapatıldı.