İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çareler, Çözümler, Tedbirler

Perşembe1. Kokuşma ortamında elde edilen büyük miktardaki kara paralara, necis servetlere el konulmalı, bunlar devlete verilmelidir.

2. Faiz, tefecilik, repo, rant, spekülasyon yoluyla zengin olmanın yolları kapatılmalıdır.

3. Atatürk sömürüsü önlenmelidir.

4. Din sömürüsü kesinlikle önlenmeli; birtakım kara vicdanlı adamların ve zümrelerin dindar kesimleri uyuşturarak, beyinlerini yıkayarak, onları aldatarak her yıl milyarlarca dolar vurgun vurmalarına engel olunmalıdır. Bu iş kanunlar yoluyla değil, Müslümanlara geniş bir din hürriyeti vererek, Müslümanların islâmî bir teşkilat ve hiyerarşi kurup dinî hayatı, hizmetleri, faaliyetleri denetlemelerini sağlayarak gerçekleştirilmelidir.

5. Milletvekillerinin iki sene hizmet gördükten sonra en yüksek derecede kıyak emekli maaşı almalarına imkân verilmemelidir. Böyle bir emeklilik insan haklarına, eşitliğe, demokrasiye, mantığa, vicdana, akl-ı selime (sağduyu), ahlâka aykırıdır.

6. Bütün vatandaşlara en küçük yaştan itibaren şahsî teşebbüs (kişisel girişim), kendine yeterlilik, devlete muhtaç olmadan hayatını kazanmak zihniyeti, iradesi, ahlâkı aşılanmalıdır. Öyle ki, bir gün gelsin, kimse küçük memur olmak istemesin.

7. Türkiye eğitimi, dünyanın en üstün, en kaliteli, en güçlü eğitimi haline getirilmelidir. Dünyanın her yerinden bizim okullarımızda okumak için çocuklar gelmelidir.

8. Okullarda bilginin yanında ahlâk ve karakter terbiyesi de verilmelidir.

9. Resmî ideoloji özelleştirilmelidir. Bu ideolojiye bağlı olan vatandaşlar arzu ederlerse siyasî parti kurarlar, seçimleri kazanıp iktidar olurlarsa memleketi, milleti, devleti kendi ilkelerinin ışığında idare ederler.

10. Devlet bir kanun devleti olmaktan çıkartılmalıdır. Hukuk devleti olmak da yetişmez. Hukukun üstünlüğü prensibi üzerine kurulmuş bir devlet istiyoruz.

11. Tarihî ârıza devri kapatılmalı, tarihî devamlılığa dönülmelidir.

12. Devlet, millet, ülke işlerinde hikmet-bilgelik prensipleri hakim olmalıdır.

13. Ülkenin bütünlüğüne halel gelmemek şartıyla çeşitliliklere, farklılıklara, alt kimliklere müsamaha edilmelidir.

14. Türkiye’ye hizmet etmeleri, Türkiye’yi kalkındırmaları için bütün dünyadan beyin ithal edilmelidir.

15. Yakın tarihimizde yazılı ve ebedî Türkçeye karşı yapılan suikasdlerin tahribatı tâmir edilmeli; dilimiz üzerindeki bütün yasaklar, engellemeler, tabular kaldırılmalıdır. 1920’lerin zengin Türkçesine dönülmelidir. Bundan bir asır önce 200 bin kelimeye sahip olan Türkçeyi 19 bin kelimeye indirmek büyük bir insan hakları ihlali, bir dil ve kültür kırımıdır.

16. Tarihimiz üzerindeki manipülasyonlardan vaz geçilmeli ve tarihî gerçekler olduğu gibi anlatılmalı ve yazılmalıdır. Tarihi tahrif edilen bir millet dejenere olmaya mahkumdur. Çünkü tarih kollektif hafızadır.

17. Din, inanç, vicdan, inandığı gibi yaşamak hürriyeti konusunda ABD, Kanada, İngiltere, Batı Avrupa ülkeleri standartlarına geçilmeli; bu hürriyeti kısıtlayan bütün yasaklar kaldırılmalıdır.

18. Halkının ezici çoğunluğu Müslüman olan bu ülkede, Müslümanların en az Farmasonlar, Sabataycılar, ateistler kadar hürriyeti, hakkı, haysiyeti olmalıdır.

19. Hedonizm, aşırı tüketim, israf, gösteriş bırakılmalı; onların yerine kanaat, tevazu, ölçülü tüketim getirilmelidir.

20. İhracatın, ithalatın iki misli olması için seferberlik başlatılmalı; yiyicilik ve tüketimden üreticiliğe geçilmelidir.

21. Medya üzerindeki tekelleşme kırılmalı, az sermaye ile gazete çıkartma imkanı sağlanmalıdır.

22. Siyasî partilerin mafyalaşması, aşiret ve derebeylik haline gelmesi; parti liderlerinin despot, baba, kral statüsünde olması rezaletine son verilmelidir. Partilerin yapısı demokratik olmayan bir ülkede elbette demokrasi olmaz.

23. Meclis’in cesur, kaliteli, güçlü, bilgili, vicdanlı, korkusuz milletvekilleri ile dolması için tek milletvekili çıkartan dar bölge sistemine geçilmeli; sakıncalı kimselere milletvekilliği yolu kapatılmalıdır.

24. Üretim, ihracat, kalkınma, bayındırlık konusunda Güney Kore, Taiwan, Singapur gibi Asya ülkelerinden ders ve ibret alınmalıdır.

25. İç piyasayı tokatlamaya, yabancı sermayeye para kazandırmaya yönelik otomobil saayiinin yerine, ihracata yönelik yüzde yüz yerli ve millî otomobil sanayii kurulmalıdır.

26. Ülkenin her yerine hızla tren yolları ve seferleri yapılmalıdır. Sahillerimizde deniz ulaşımı geliştirilmelidir.

27. Müslümanların din işleri islâmî cemaat teşkilatına bırakılmalıdır.

28. Din-siyasî rejim kavgası mutlaka sona erdirilmeli; din ile devlet barışık olmalı, uzlaşmalıdır.

29. Büyük soygunlar, talanlar, kokuşma, hırsızlık, hortumlama, rüşvet, haramilik yüzde yüz kaldırılamaz. Ancak bunların en aza indirilmesi için aklın, hukukun, sağduyunun, hikmetin ışığında çareler araştırılmalı ve bunlar hayata geçirilmelidir.

30. Hasta bir toplumda mahkemeler ve cezaevleri dolu olur. Mahkemelerin işsiz, hapishanelerin ıssız kalması için köklü reformlar yapılmalıdır.

31. Bir ülkenin, bir milletin toprakları onun en büyük hazinesidir. Topraklarımızın en verimli şekilde ekilip biçilmesi, ürün vermesi, bu ürünlerin büyük kısmının ihraç edilmesi için büyük bir seferberlik başlatılmalı; topraklarını ekip biçmeyenlere ceza verilmelidir.

32. Türkiye’nin kendisine özel bir kimliği vardır. Bugünkü hastalığın ve buhranın asıl sebebi bu kimliğin değiştirilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kimlik korunmalıdır. Kimliğimiz üzerindeki yasaklar, baskılar, tabular kaldırılmalıdır.

33. Devlet, ülke, millet idaresinde yalana, demagojiye, şarlatanlığa yer bırakılmamalıdır. Devlet ve hükümet adamlarının yalan söylemeleri, hukuk ve kanun bakımından da bir suç teşkil etmelidir.

34. Gelecek nesilleri borç altında bırakan hesapsız kitapsız borçlanmaların önüne geçilmeli, alınan borçlar mutlaka yerli yerinde kullanılıp harcanmalıdır. 20 Nisan 2001

Yorumlar kapatıldı.