İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gerektiğinde İstanbul’dan Kaçmak

Salı(1) Bundan sonra uçağa binmek için yürek ister. Şimdiye kadar bir korsan uçak kaçırınca yolcuların kurtulmaları şansı vardı. Bundan sonra, bir yolcu uçağı rotasından çıkınca füzeyle düşürülecekmiş. Korkulu rüya görmektense uyanık olmak evlâdır. Ankara’ya, İzmir’e, Konya’ya yataklı vagonla gitmek varken, uçağa niçin bineyim?

(2) Amerika’da olup bitenler çok bilgili, çok kalifiye beyinlerin işidir. Bin Ladin’in, Arapların bu kadar mükemmel ve başarılı olabileceklerine inanmak zordur. CIA ve FBI, terörün faillerini Amerika’da, Amerikalılar içinde aramalıdır.

(3) Bıçak kemiğe dayanırsa atom bombası da atılır, kimya ve mikrop silahlarına da başvurulur. Dünya bunlara hazır olsun.

(4) Amerika’daki korkunç işleri yapan teröristler, küçük bir ihtimalle Müslüman kökenli olsalar bile, onlar kesinlikle İslâm’ı ve Müslüman dünyasını temsil etmezler. Katoliklik, Papa Altıncı Aleksandır Borjiya ile değerlendirilmez. Hasan Sabbah’ın Haşhaşîn tarikati mensupları Müslümanlığı temsil etmez. İslâm dini ve Şeriatı suçsuz insanların, kadınların, çocukların, ihtiyarların, gayr-i muhariplerin kütlevî bir şekilde katl edilmesine izin ve cevaz vermez. Yine dinimiz ve Şeriatımız intiharı da büyük günah kabul eder.

(5) İleride, Allah saklasın, Amerikalıların basiretsizliği yüzünden dünya ve ülkemiz ateş içinde kalabilir. Herkes şimdiden başının çaresine bakma tedbirleri arasın, çare ve çözümler düşünsün. Gerektiğinde İstanbul terk edilmelidir. Taşrada, köyünüzde, uzaktaki bir şehirde kendiniz ve aileniz için emniyetli sığınak düşünmenizi tavsiye ederim.

(6) Amerikalı çokbilmişin biri bundan yıllarca önce “Yirminci asır dinler arası bir savaşa sahne olacak. Yahudi-Hıristiyan dünyası İslâm dünyası ile savaşacak… Türkler Hıristiyan dünyasına mensup değildir, onlar Asyalıdır, Müslümandır, bizim aramızda yerleri yoktur…” kabilinden kehanetlerde bulunmuştu. Adamın dedikleri çıkıyor.

(7) Çin’deki Konfüçyanizm ile Hıristiyan Batı medeniyetinin de çarpışma ihtimali çok büyüktür.

(8) Amerikalılar çok rahat insanlar. Ortadoğu’da, Arap dünyasında, Arap kökenli, mükemmel ve aksansız Arapça konuşan bir tek ajanları yokmuş. Bilgisayarlarla, uydularla, dinleme cihazlarıyla istihbarat yaptıklarını sanıyorlardı.

(9) Üzeyir Garih’i Mossad öldürttü diyen Bulgar ajanı, bu sözü söyledikten bir hafta sonra Svlingrad’da öldürüldü ve cesedi, 250 kilometre ötedeki Varna’da sokağa atıldı. Mükemmel Türkçe bilen, KGB tarafından yetiştirilen bu Bulgar ajanının takma bir adı da “Ahmet Furkan”mış. Furkan Arapça bir kelime, Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden biri. Demek ki, bu gizli ajan Müslümanların arasında da çalışmış. Kimbilir, temas ettiği radikaller ona “Furkan abi” demişlerdir belki de.

(10) Bizdeki bazı medyacılar neredeyse zil takıp oynayacaklar. “Amerika İslâm’ı vuracak, yobazları yok edecek, 28 Şubat Türkiye’de olmuştu, şimdi bütün dünyada olacak…” şeklinde hezeyanlar savuruyorlar.

(11) İsrail 1948’de kurulmuştu. Elli üç yıllık varlığı sırasında, bugünkü kadar büyük ve hayatî bir tehlike ile karşı karşıya kalmamıştır. Şu anda İsrail’in varlığı tehlikededir. Yahudiler devletlerini, varlıklarını kurtarmak için her yolu deneyebilir.

(12) Yıllarca feryat ettim, teklifler getirdim, “Müslüman kesim bir bilgi bankası, bir stratejik araştırmalar merkezi” kursun dedim. Bizim camianın parababaları, milyarlarca dolar sahipleri hiç tınmadılar. “Bilgi bankası, stratejik araştırmalar enstitüsü, bu adam neler sayıklıyor…” Halbuki bu iki önemli ve hayatî kuruma sahip olsaydık bizim de gelecek hakkında ciddî senaryolarımız olurdu.

(13) İslâm dünyasına karşı savaşta Haçlı camianın en büyük müttefiki, dostu, destekleyicisi Hindistan olacaktır.

(14) Bulanık suda balık avlamayı seven bazı kişiler ve çeteler İslâm ülkelerinde askerî darbelere teşebbüs edebilirler.

(15) Eskiden olduğu gibi bugün de, savaşın hukuku ve kuralları vardır. Amerika’nın, Bin Ladin’i bahane ederek (Kaldı ki, Amerika’daki son olayları onun yaptırdığına dair hiçbir delil yoktur) Afganistan’ı vurması, halkını kırması hukuka, ahlâka, evrensel prensiplere aykırı olacaktır. Amerika böyle yaptığı takdirde terörist devlet durumuna düşeceğini bilmelidir.

(16) Ruslar Çeçenistan’da sivil halkı kırıyor. Çeçenlere feci işkenceler yapıyor. Ülkeyi yakıyor, yıkıyor. Rus askerleri ele geçirdikleri sivilleri beş bin, on bin dolar kurtuluş akçesi karşılığında serbest bırakıyor. Amerikalıların canları can da Çeçenlerin canı can değil mi? Amerika niçin Çeçenlerin kırılmasına karşı çıkmadı, Rusya’yı destekledi?

(17) Amerika âdil olsaydı, Amerika dünya işlerini hikmetin (bilgeliğin), evrensel ilahî ilkelerin ışığında görseydi bugünkü fitneler, fesatlar, felaketler zuhur etmezdi. Binaenaleyh ABD, uğradığı saldırının öcünü âdil bir şekilde, hukuka ve ahlâka uygun metodlarla almak zorundadır. Bir de, Ortadoğu’daki, Filistin’deki, Üçüncü dünyadaki siyasetini temelden değiştirmeli, hakkaniyete uygun yeni siyasetler ve stratejiler üretmelidir.

(18) Birtakım kalemşörler Amerika’yı tenkit edenlere kızıyor, onları geri kafalılıkla suçluyor. Bugün olup bitenlerin sebeplerini mazideki hatalarda aramak niçin suç ve ayıp olsun? New York’ta olup bitenleri açıklamaya çalışırken Hiroşima’dan, Nagazaki’den bahs etmek kabahat midir? Pozitivist kafalılar çok yavan ve tek boyutlu düşünüyor. Vietnam’da, Irak’ta, Filistin’de, Çeçenistan’da ölenleri gözardı etmek doğru mudur? Amerika Zemzemle yıkanmış, hiç kabahati, suçu, günahı yok; bütün suç Amerikan karşıtlarında… Bu kadar tarafgirlik okumuş insanlara yakışmıyor.

(19) 1945’te Hitler Almanyası çöküp Nazi rejimi yıkıldığı zaman, Amerikalılar, esir aldıkları Alman askerlerinin bir buçuk milyonunu gıdasızlıktan ve bakımsızlıktan öldürmüşlerdi. Bu konuda yıllarca önce bir kitap okumuştum. New York’ta yaşananlar korkunç bir faciadır ama Amerikalıların sorumlu olduğu başka büyük facialar da vardır. Bir ölçü dairesinde ve soğukkanlılıkla, insafı elden bırakmadan bunları incelemek, anlatmak gerekir. Oh oldu demek elbette yanlıştır. Lakin araştırmak, anlamaya çalışmak, hadiseleri tarih felsefesinin ve hikmetin ışığında incelemek suç değildir. 19 Eylül 2001

Yorumlar kapatıldı.