İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kuruyan Göl

Pazar

Hiçbir sorumlu

“habersizdim”

diyemeyecektir. İstanbul zelselesi bu sefer haber vererek, davul çalarak geliyor. Tuzla civarındaki bir göl kurumuş. Yaşlı biri,

“Bundan elli sene önce de böyle kurumuş ve ardından deprem olmuştu

” demiş. Sıcaktan kurumuş olmasın? Hayır, çok sıcaklarda bile kurumazmış.

Yerin altında çatlaklar olmuş ve su oradan akıp gitmiş.

Bu bir haber değil midir?

Biliyorum şimdi birilerinin zelzeleyle uğraşacak vakitleri yok. Tarkan’ın erkek sevgilisi ile Amerika’da çıplak çekilmiş fotoğrafları var. Sonra 24 saat günlük, yedi gün haftalık, hiç tatilsiz aylık Derviş hikayeleri var. Yolsuzluk ve hortumlama yüzünden hapse düşmüş sevgili dostları ve yâranları kurtarma çabaları aralıksız sürüyor. Büyük kardeşe kadar uzanan soygun meselesini örtbas etme işi varken şimdi zelzele ile uğraşılır mı? Gelecekse gelsin…

Depreme karşı büsbütün de tedbir alınmıyor değil. Milyonlarca naylon ceset torbası, mezar yerleri; yollar enkazla tıkanacağı için sahillerde iskeleler, meydanlarda helikopter alanları. Yalnız bir konuya çözüm bulamadıkları için çok üzgünler: Sıcakta bunca ceset gömülmeden önce kokarsa ne yapacaklar?

Bakınız üstad mimar ve şehirci

Turgut Cansever

bey, Türk Edebiyatı

(Haz. 2001)

dergisinde ne diyor: “İstanbul nüfusunun yüzde 85’inin, hiç mimar ve mühendis katkısı olmadan inşa edilmiş yapılarda oturduğu ortaya çıkıyor. İTÜ ve Boğaziçi hocalarından sekiz kişi İstanbul’un jeolojik yapısıyla ilgili bazı çalışmalar yapmışlar. Bu çalışmalardan çıkan sonuca göre, son iki bin yıllık tarihe bakıldığında beş yüz senede bir İstanbul’da çok büyük bir deprem oluyor. Meselâ 1509 depreminde Balkanlar Viyana’ya kadar sallanmış; hattâ Suriye, Mısır, İtalya, Yunanstan ve Kırım sarsılmış. Depremin merkezi olan İstanbul ve civarı kırk iki gün sürekli sallanmış. Bu yüzden bu depreme

“küçük Kıyamet”

demişler…

…Dedim ki: Bakın, her şeyin ötesinde İstanbul imar edilirken sadece son on yılda kaliteli beton vardı. Bu beton son on yılda inşa edilen yapıların en fazla yüzde 10-15’inde kullanılmıştır.

Gerisi Marmara denizinden çıkartılmış tuzlu kumdur…

Adapazarı depreminden sonra California’dan gelen bir deprem uzmanı İstanbul’a da uğramış ve yaptığı açıklamada

“Çok büyük bir deprem gelecek!”

demişti. Gazeteler

“Ne yapılması lazım?”

diye sordular.

“İstanbul boşaltılsın”

dedi. Evet “İstanbul boşaltılsın!” Gelecek depremde iki köprü ve yakın tarihte çok dikkatli şekilde inşa edildiğini bildiğimiz birkaç bina dışında her şey yıkılacak… …Her neyse, sözünü ettiğim uzman gruba

“İstanbul’da yaşanacak büyük bir depremde maalesef tahminen üç-dört milyon insan hayatını kaybedecek”

dedim.

“Eğer beton dediğiniz gibi imal edilmişse, çık çık… yedi sekiz milyon insanın hayatı tehlikede”


dediler.”

Biliyorum yine bazıları bana

“felaket dellallığı yapma!”

diyeceklerdir. 17 Ağustos 1999 zelzelesinden önce de çok yazılar yazmış, tedbir alınmasını istemiştim. Beklenen büyük İstanbul zelzelesinin şakaya gelir tarafı yoktur.

Şu güzelim ülkenin nasıl idare edildiğini görüyoruz. Kokuşma gırtlağa kadar çıkmıştır. Ahlaklı, faziletli, namuslu, şerefli hiçbir politikacıya, belediyeciye, sorumluya çamur atmayı aklımın köşesinden bile geçirmem. Lakin manzara meydandadır.

Boğaziçi’nin Göksu deresi arkasındaki vadide, tepede korkunç bir yapılaşma görülüyor. İnşaata kapalı olan o bölgede üstüste konmuş arı kovanları gibi villalar inşa edilmiştir.

Geçmişte birtakım ahlaksız, vicdansız, namussuz sorumlular İstanbul’u betonlaştırmışlardır. Bu yolla kimlerin milyonlarca dolar götürdüğü kulaktan kulağa fısıldanıyor. Ahlâksız, rezil, namussuz, alçak, vatan haini birtakım adamlar memleketi, bu arada İstanbul’u mahv etmiş, bitirmişlerdir.

Halka gerçekleri açıkça söylemek gerekiyor.

Büyük bir zelzelede kaç kişi hayatını kaybedecektir, bu rakam gizlenmemelidir.

Geçen sene otomobille bir Balkan seyahati yaptım. Yunanistan’da bir şehirden geçerken, tahta kalıpları yeni sökülmüş bir betonarme bina karkası

(iskeleti)

gördüm. Beton, ayna gibi parlıyordu. Üzerinde bir tek pütürük, pürüz, çatlak, aksaklık yoktu. Bir de bizdeki yeni inşaatlara bakınız,

betonlarda koca koca oyuklar, bazı yerlerde demirler görünüyor.

Doğru dürüst ne hesap var, ne de malzeme. Ucuz olsun, birilerine bir yerden avanta gelsin…

Bir müddet önce Amerika’da şiddetli bir zelzele oldu, sadece bir kişi öldü, o da kalp krizi geçirerek. Bizde o şiddette bir zelzele olsa, tarih çapında bir facia yaşanır, on binlerce kişi hayatını kaybeder. Vazifelerini suiistimal eden, yolsuzluk yapan, rüşvet alan, kara para sahibi olan herkesi hapse atsalar mevcut cezaevleri yetişmez.

Yeni Asya gazetesi yazarlarından birkaç kişi, zelzele ile ilahî gazap arasında ilişki kurdukları için ağır cezalara çarptırıldı.

Gazetenin sahibi

Mehmet Kutlular

bey Rize hapishanesinde yatıyor. Türkiye batıyor, bazıları hâlâ irtica tehlike ve tehdidinden dem vuruyor.

Geçenlerde Sultanahmet’te, çinileriyle meşhur

Sokollu camiinin avlusunda

oturmuş, akşam namazını bekliyordum. Cemaatten, tanıdıklardan birkaç kişi ile konuşurken bir meczuptan bahsettiler. Çok korkutucu şeyler söylüyormuş. Onları tekrarlayıp sizi tedirgin etmek istemiyorum. Zaten

yazsam ağır cezada yargılanabilirim.

Her zaman söylediğim gibi Allah yolunda hayırlar yapmanızı tavsiye edeceğim. Paranız varsa fakirlere, muhtaçlara sadaka verin

(Profesyonel sokak dilencilerine değil!),

kedileri köpekleri, kuşları doyurun, sıkıntılı insanları teselli edin. Peygamberimiz

“Kardeşine tebessüm etmen

(yüzüne gülmen),

o da bir sadakadır

(Allah yolunda yapılmış bir hayırdır)

buyurmuşlardır.

Yaz geldi, çocukların okulları tatil oldu. İmkanı olanlar şehir dışında yaşasınlar. İbadete, duaya sarılınız. Günlük dedikodulara önem vermeyiniz.

Bildiğimiz futbolun ve politika futbolunun hastası olmayınız.

Günahlarınızdan tevbe ediniz, Allah’tan bağışlanma dileyiniz.

Yüce İslâm dini takunya, uzun minare, cami hoparlörü, imam meşrutası, abdest ibriği, hafız kursu dini değildir.

Dinimiz ilim, irfan, kültür, sanat, ahlak, fazilet, yüksek karakter, edeb, erkan, hikmet, kemal dinidir. Bunlara sarılınız; olgun insanlar, iyi Müslümanlar, faydalı vatandaşlar olmak için çalışınız. Hakikî din alimlerinin, hakikî şeyhlerin, kâmil mürşidlerin

(kaç kişi kaldıysa)

daireleri içine giriniz, onlara itaat ediniz.

Paralarınızı din sömürücülerine kaptırmayınız.

Zekatlarınızı Şeriatın ve fıkhın hükümlerine göre hakikî şahıslara veriniz, tüzel kişilere vermeyiniz.

Zevk için avcılık ve balıkçılık yapmayınız.

Bir karıncayı bile incitmeyiniz, öldürmeyiniz. Kibri, gururu, azgınlığı, paraya tapmayı, nefs bendeliğini bırakınız.

Allah, ümmetimizi ve ülkemizi her türlü felaketlerden korusun. Kendimizi, ailemizi, çoluk çocuğumuzu, milletimizi, islah hususunda bizlere yardımcı olsun. Cenab-ı Hak azgın, militan, harbî din düşmanlarını ve dinimizi sömüren, mukaddesat rantı yiyen sahtekar ve münafık din sömürücülerini kahretsin.

Dinsizlik ve din sömürüsü… İşte felaketlerimizin iki büyük sebebi.

18 Haziran 2001

Yorumlar kapatıldı.