İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2019

Zekâtı dosdoğru vermek

Kur’an-ı Kerim’de Allahü Teala zekâtın sekiz sınıf Müslüman’a verilebileceğini açık ve seçik şekilde bildiriyor. Bu listenin başında fakir Müslümanlar ve miskin Müslümanlar geliyor. Sonra… Müslüman halkın zekâtlarını Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar zekât eşkıyasıdır. Zekât parasıyla ve malıyla cami yaptırmak bile caiz değildir. Allahü Teala nasıl emr etmişse, Resulullah (Salât ve selam olsun ona) bu emri nasıl uygulamışsa, müctehid imamlar zekât fıkhını nasıl tanzim etmiş, hükme bağlamışsa zekât…

Futbolcu Yerine Beyin İthal Etsek

Akıllara durgunluk veren yüksek paralar ödeyerek birtakım yabancı futbolcuları transfer ediyorlar. Bunlar Türkiye’ye kültür, iktisat, ticaret, ilim, irfan, sanat, medeniyet bakımından hiçbir katkıda bulunmuyor. Asıl yapılması gereken, ülkemize yüksek beyinler, büyük ilim adamları, büyük sanatkârlar, büyük mimarlar, büyük tarımcılar, büyük irfan sahipleri kazandırmak olmalı değil midir? *** Futbol deyince sizin hatırınıza ne geldiğini bilmiyorum ama benim hatırıma hemen şikeler mikeler, futbol perdesi altında döndürülen dolaplar geliyor. *** Ünlü ve güçlü…

Düşmanlarını Övmek Küfre Köprüdür

İmana, İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, mukaddesat-ı İslamiye’ye düşmanlık etmiş kimseleri övmek küfre yol açar. Mesela, Stalin’e… Benzerlerine… *** Seçim kampanyasından memnun musunuz? Bendeniz memnun değilim. Konuşulanları ve yazılanları (nadir istisnalar dışında) kaliteli ve seviyeli bulmuyorum. *** Şunu aklımıza iyice koyalım: Başına bir örtü örtmekle Müslüman bir hanım tesettüre girmiş olmaz. Zamanımızda iki tesettür var. Biri Rahmânî gerçek tesettür, ötekisi şeytânî sahte tesettür. Gerçek tesettüre bürünmüş hanımlar kendilerini teşhir etmezler. Gerçek…

Yirmi Üç Önemli İslamî Kavram ve Değer

ŞERİAT: Kur’an’dan ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamına verilen isim olup kutsaldır. Her Müslümanın Şeriata bağlı olması, ona sahip çıkması, onu koruması gerekir. Ben Müslümanım ama Şeriatı istemiyorum demek pek yaman bir çelişki olup, söyleyeni dinden çıkartır. Namaz oruç zekat gibi ibadetler ile ilgili hükümler hep Şeriatın içindedir. Şeriata bağlılık birey ve toplum olarak insanı yükseltir. SÜNNET: Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) sahih hadîslerinden oluşur, Allah’ın Kitabının doğru olarak yorumlanmasına…

İlk İş Eğitimi Düzeltmektir

İlk yapılacak şey nedir?.. Eğitimi düzeltmektir… Nasıl düzelecek?.. Türkiye eğitimi dünyada birinci olduğu zaman… Bu mümkün müdür?.. Elbette mümkündür… Bizden küçük Finlandiya ve Singapur birinci olabiliyor da biz niçin olamayacakmışız?.. Eğitimde hangi ülkeyi model almalıyız?.. Japonya’yı… Japon sistemini aynen kabul ederek mi?.. Hayır ondan ilham alarak kendi kimliğimize, kültürümüze, sosyal yapımıza uygun bir sistem geliştirmeliyiz… *** Türkiye’de iki büyük güç vardır: Din ve devlet… Bu ikisi kavgalı olur, devlete hakim…

Temsilci Müslümanların Özellikleri

Okumuş, temsilci, söz sahibi Müslüman’a yakışan sıfatlar ve özellikler: Çok geniş genel kültür sahibi olmak. Çok düzgün yüksek ahlak ve karakter sahibi olmak. İhlâslı samimî dindar olmak. Yeterli İslam kültürüne sahip olmak. Din, iman hizmetlerini ücretsiz yapmak, yaratıklardan bir şey istememek ve almamak, ücretini Yaratandan beklemek ve istemek. Kendini beğenmemek, övmemek. Mürüvvet sahibi olmak. Fütüvvet ahlakına sahip olmak. Kin tutmamak, intikam almamak. Edebî Türkçeyi iyi derecede bilmek. Şeriat dairesi içinde…

Günah olarak yeter

Kendini günahsız sanmak, kişiye günah olarak yeter. *** Tuzaklarla dolu fanî dünyayı yalancı bir cennet haline getirmek için çabalamak büyük beyinsizliktir. *** O ne biçim Müslümandır ki, din işlerine ve hizmetlerine otomobiline, cep telefonuna verdiği kadar önem vermiyor. *** Müslüman iyi insan demektir. İyi insan olmayan Müslüman, şayet sahih bir imana sahipse, kötü bir Müslümandır. *** Yemeğinin çoğalması, bereketlenmesi için şunları yap: Az ye… 2. Lokmaların küçük olsun… 3. Ağzında…

Zigzag Damat

Müslüman bir baba soruyor: Şevket bey, benim saliha ve afife bir kızım var, yüksek tahsillidir, beş vakit namazını kılar, ahlakı düzgündür. Bir damat adayı zuhur etti. Namazı yok, sadece cumaya gidiyor. Gören biri anlattı, trafik kurallarına uymuyor, zigzag yapıyormuş. Ne dersiniz? Cevap: Beş vakit namaz kılmayan bir damat, sizin namaz kılan âbide kızınıza küfüv olamaz.  Trafikteki zigzag meselesine gelince: Zigzag yapan şoförlerin kaza yapıp ölme şansı, yapmayanlara göre çok daha…

Viyana ve İstanbul

  Viyana, geçen sene olduğu gibi, dünyanın yaşanabilir birinci şehri seçilmiş. İstanbul ise listenin 130’cu sırasındaymış. Yoruma hacet yok… Bazen politik sebeplerle Avusturyalılara öfkelenip parlıyoruz. Aslında, onlara en iyi verilecek cevap İstanbul’u Viyana’nın önüne geçirerek yaşanılabilir birinci şehir haline getirmek ve bununla haklı olarak iftihar etmektir. *** Mısır’dan da soğan ithaline başlamışız. *** Edirnekapı’dan geçerken motosiklet kullanan başörtülü bir kadın gördüm. Başında kask yoktu. Medeni bir ülkede kasksız motosiklet sürücüsü…

Müslümanlar Bu Mektebi Açmalı

İnsanlar kültür, kitap, sanat olmadan da yaşayabiliyorlar ama ekmeksiz, yemeksiz, ucuz pahalı tatlısız yaşayamıyorlar. Müslümanlara bir teklifim var: Ekmek, aşçılık, börekçilik, pidecilik, pastacılık, kurabiye, dondurma ve bunlara benzer yeme ve içme eğitimi verecek çok ciddî bir meslek lisesi açsınlar. Başına dünya çapında uzman ve becerikli bir müdür, idareciler, öğretmenler getirsinler. Dışarıdan da çok kalifiye ustalar ve öğretmenler arayıp, bulup bizimkilere ilave etsinler. Böyle bir okula rastgele öğrenci alınmaz. Bütün öğrencilerinin…

Yeni Zelanda katliamı

Yeni Zelanda’da iki camide vahşice şehid edilen Müslümanlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diyorum. Ailelerine, yakınlarını, çoluk çocuklarına başsağlığı dilerim. Bu yapılanlar İsa Mesih aleyhisselamın öğretilerine taban tabana zıttır, aykırıdır. *** Türkiye’ye yaraşan ve gereken, bu vahşi katliamı en asil bir şekilde protesto etmek için en az bir milyon kişilik bir miting ve yürüyüş yapılmasıdır. *** Katliamın, uluslararası şeffaflık ve temizlik listesinin başlarında yer alan medenî bir ülkede yapılmış olması…

Kemalistlerin Tepkisizliği

  ABD’de yayınlanan THE FORWARD isimli Yahudi gazetesinde HİLLEL HALKİN isimli birisi M. Kemal Paşa hakkında çok acayip bir iddia ortaya attı. Aradan şu kadar yıl geçti, Atatürkçüler bu konuda hayır öyle değildir diyemediler. M. Kemal’in kurduğu Tarih Kurumundan da, sağlam bilgilere ve belgelere dayanan bir tepki gelmedi. Bu fakir, mensubu bulunduğum Müslüman kesimi tenkit ediyorum, yapıcı özeleştiri yapıyorum. Kemalistler, laikler de benim gibi yapsalar, kendi kesimlerini tenkit etseler iyi…

Doğru Tarih Düzmece Tarih

  Son otuz kırk yıl içinde (şu anda tam tarihini bilmiyorum) İngiltere devleti, o zamana kadar gizli tutulan, Türkiye ile ilgili birtakım belgeleri, zaman aşımı dolayısıyla açığa çıkaracaktı ki, Ankara hükümeti, o ülkeye müracaat ederek, bu belgelerin bir müddet daha gizli tutulmasını istemişti. (Gerçek tarihçilerimizin bu konuya eğilmeleri ve kamuoyunu aydınlatmalarını, bilgilendirmelerini bekliyorum.) Bu da gösteriyor ki, Türkiyenin eski Kemalist rejimleri gerçek tarihin, doğru belgelerin, sahih bilgilerin açıklanmasını istememiştir. Bizdeki…

İslâm Durdurulamaz

  Mekkeli müşrikler İslâm’ı ve Hz. Muhammed’i durduramamışlardı. Çağımızdaki İslâm düşmanları da durduramayacak. İslâm düşmanlarının sebep olacağı büyük yıkımlardan ve kıyımlardan sonra hak galebe çalacak ve dünyada yedi yıl huzur, sükun, barış olacaktır. Kesin tarih veremem, bu gayba aittir ve Allah bilir. Çok uzak olmadığını söyleyebilirim. Büyük yıkımlar ve kıyımlar olacak dedim. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar; büyük sayıda insanı yok edecek, nice bayındır ülkeler, bölgeler ve şehirler harabeye dönecektir. İnsanlık…

Müslümanlar birbirleriyle rekabet edemez

Müslümanlar arasında düşmanlık, rekabet haramdır. Müslüman şahıslar, cemaatler, tarikatlar, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları birbirlerine rakip olamazlar. Onlar ancak ve ancak, hayırlı işlerde müsabaka (kardeşçe yarışma) yapabilirler. Rekabet ve düşmanlık iman kardeşliğine yakışmaz, onunla bağdaşmaz. Allah, kadim Kelamı Kur’anda “Şüphe yok ki, mü’minler kardeştir” buyuruyor. Rekabet ve düşmanlık bu kardeşliği berhava eder, Ümmet birliğini yıkar ve bütün Müslümanları zillete, esarete, köleliğe, yenilgiye götürür. MÜSLÜMAN YURTLAR Müslüman talebe yurtlarının vazifesi…