İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Protokollar

Çarşamba

 

1. Çalışıp çabalamayı, üretmeyi, helâl kazancı; ziraatı, hayvancılığı, ticareti; velhasıl bir milleti, bir ülkeyi, bir devleti kalkındıran, güçlü ve zengin kılan, üstün hale getiren her şeyi zorlaştırın, baltalayın, körletin. Bunların yerine asalaklığı, faizi, rantı, repoyu, haram kazancı getirin.

2. Halk yığınlarını aşırı tüketime, lükse, israfa, konfora alıştırın, hedonizmi teşvik edin.

3. Eskiden bir buğday ambarı olan ve fazla üretimini ihraç eden ülkeyi o hale getirin ki, halkın ekmeği için dışarıdan buğday satın almak zorunda kalsın.

4. Hayvancılığı öldürün. Öldürün ki, dışarıdan binlerce ton domuz eti ithal edilsin ve Müslümanlara yedirilsin.

5. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkede balıkçılığı da bitirin. Öyle ki, dışarıdan balık ithal edilsin.

6. Türk parasının değerini düşürdükçe düşürün. Parasını yitiren bir ülke bağımsızlığını kaybeder.

7. Eğitimi bozdukça bozun. Okullardan imtihan sistemini kaldırın. Ders programlarını zekâ özürlüler seviyesine indirin. Kalitesiz ve yetersiz kadrolarla, çok kötü ders kitaplarıyla genç nesilleri cahil yetiştirin.

8. Üniversiteleri resmî ideolojinin fidanlıkları haline getirin.

9. Yazılı ve edebî Türkçe’yi zayıflattıkça zayıflatın, darbeleyip durun. Aydınlar ve okumuşlar bile günde iki üç yüz kelime ile konuşsunlar ve yazsınlar. İnsanı insan yapan, bir milleti üstün kılan onun lisanıdır. Lisanı körletin, yozlaştırın, kuşa çevirin ki Türkiyeliler şartlı refleksli sürüler haline gelsinler. Böylece idareleri kolay olur.

10. Rüşveti yayın, kanun ve kural haline getirin. Öyle ki, rüşvet almayan memura enayi damgası vurulsun.

11. İnsanların mide ve seks faaliyetlerini teşvik edin, kamçılayın. Akılları fikirleri daha iyi yemek, daha fazla yemek, şehvet hislerini tatmin etmek olsun. Gelirlerin büyük kısmını bu sahaya akıtın. Midesine ve şehvetine esir olan bir toplum iflâh olmaz, çöker.

12. Kadınları anne, teyze, abla, zevce, nine olmaktan çıkartın ve onları şehvet ve seks âleti olarak teşhir edin. Kamyon lastiği reklamına bile şehevî bir kadın resmi koyun. Kadınları sokakta, meydanda, nakil vasıtasında, her yerde kafesleyin.

13. Yeterli sayıda kadına resmî belge vererek, KDV’li ve vergili bir şekilde yasal olarak fuhuş yapmalarına, vücutlarını satarak para kazanmalarına imkân tanıyın.

14. Herkesin pahalı, lüks, gösterişli, kibir ve gurur verici otomobiller edinmesini sağlayın. Toplumu bir oto-toplum haline getirin. Otomobili namusun, şerefin, erdemin, kültürün üzerine çıkartın, onu putlaştırın.

15. Parayı tek değer haline getirin. Para din ve imanın yerine geçsin. Parayla her şey satın alınabilsin. Büyük para sizde olduğuna göre, bu suretle her şeyi kontrol eder, her güce nâil olursunuz.

16. Siyaseti kirletin, dejenere edin. Partileri aşiret haline getirin, parti liderleri kabile reisi durumuna gelsinler.

17. Hikmet ve fazileti (bilgelik ve erdemi) hayattan sürüp atın.

18. Ülkeyi, milleti, devleti muazzam şekilde borçlandırın. Öyle ki, değil ana parayı, faizlerini bile ödemeye güçleri yetmesin.

19. Devlet ve belediye bütçelerini arpalık olarak kullanın, bunları hortumlayın.

20. Bütün ileri ve medenî ülkelerde çok gelişen ve şehirlerarası yolculukta yoğun olarak kullanılan, bazı ülkelerde hızlı ekspreslerin saatte 300 küsur kilometre yol yaptığı demiryollarını bizde baltalayın, köhneleştirin. Ta ki, otobüs şirketleri katrilyonlar vursun; ülkenin parası vasıtalara, petrole, pahalı ve israflı taşımacılığa gitsin.

21. Deniz taşımacılığını da öldürün.

22. Büyük medya vasıtasıyla halkı ve gençliği tembelliğe, asalaklığa alıştırın. Milyonlarca vatandaşı az çalışarak veya hiç çalışmadan geçinmeye, kazanmaya teşvik edin.

23. Türkiyelilik kimliğinin en büyük faktörü olan İslâm’a savaş açın. Dindar kitlelerin inanç, ibadet, inandıkları gibi yaşamak hak ve hürriyetlerini tanımayın.

24. Bozuk sistemin alternatifi olan İslâm’ı bertaraf etmek için islâmî hareketin içine casuslar, ajanlar, döküntü adamlar sokun. Müslümanları bölün, parçalayın, birbirlerine düşürün.

25. Savurganlığı alabildiğine teşvik edin. Tutumluluğa savaş ilan edin.

26. Enflasyonu müzmin hale getirin ve yüksekte tutun. Böyle bir enflasyon sadece iktisat, ticaret ve finansı bitirmekle kalmaz, bütün temel müesseseleri çökertir, dejenere eder.

27. Gelir dağılımındaki denge ve adaleti bozun. Ülke gelirinin büyük kısmı, birkaç bin kişinin, âilenin, şirketin cebine ve kasasına girsin; halk sefalet içinde sürünürken onlar şiştikçe şişsin.

28. Futbolu din iman haline getirin. On milyonlarca vatandaş futbol hastası haline gelsin.

29. Ahlâkın, erdemin, adaletin, huzurun, saadetin kaynağı olan dini sıkı kontrol altında tutun. Halkı uyandıracak kaliteli din hizmetlileri yetişmesine imkân tanımayın. Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler, müftülükler, din okulları devletin sıkı kontrolunda bulunsun. Hıristiyan, Yahudi vatandaşlar din konusunda hür olsunlar ama Müslümanlar asla olmasınlar.

30. Türkiye’nin İslâm’a kaymaması için bütün stratejik noktalar, köşe başları, önemli mevkiler farmasonlar, Sabataycılar ve güvenilir adamlar ve kadrolar tarafından işgal edilmiş bulunsun. Buralara dindar vatandaşların gelmelerine imkân verilmesin. 14 Ekim 1999

Yorumlar kapatıldı.