İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beyinsizlik Dünyayı Helake Götürüyor

 

Radikal (sözde) İslâmî terör ile, ancak gerçek İslâm’la mücadele edilebilir. Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet İslâmlığı, gerçek Tasavvuf ve tarikat İslâmlığı ile…

Kötü olan sözde İslâmî terör ile iyi olan İslâm dinini bir tutarlarsa savaşı kaybetmeye mahkûmdurlar.

Müslüman dünyasına din, inanç, dinine uygun bir hayat sürmek, İslâm’a göre Müslüman’ca yaşamak hürriyetini tanımaya ve sağlamaya mecburdurlar. Müslümanlara hürriyet vermezlerse, kendi akılsızlıkları ve çarpıklıkları yüzünden kaybedeceklerdir.

Yalan, iftira, düzmece gerekçelerle Irak’a saldırdılar, bu büyük bir zulüm beyinsizlikti.

Suriye’deki iç savaşı çıkmaza soktular. Suriye krizi birkaç ay içinde halledilebilirdi. Bunu engellediler.

Mısır’da kendi demokrasilerine uygun meşru bir rejim kurulmuştu. Bir sene sonra onu devirdiler.

Afganistan bataklığına girdiler, çıkmak isteseler de çıkamıyorlar.

Ortadoğu’da kalıcı ve âdil bir barışı şeytanca engelliyorlar.

İsrail atom bombası, nükleer silahlar yapabilir ama İran yapamaz. Zihniyetleri, kafaları bu.

Nice konuda ve sahada harikalar üreten Batı dünyası; medeniyeti, zihniyeti dünyayı ve insanlığı mahvetti, yaşanmaz hale getirdi.

Bütün kötü ve yıkıcı ideolojiler Batı’dan çıkmıştır.

Exorientelux… Işık doğudan geliyor.

İnsanlık tarihinin en talihsiz, en öldürücü, en yıkıcı iki savaşını Batılılar çıkarttı.

Şimdi üçüncü büyük savaşı çıkartma yolundalar.

Beyinleri o kadar taşlaşmış ki, Avrupa’nın, durdurulamaz bir şekilde İslâmlaştığını, yakın bir gelecekte nice Avrupa ülkesinin Müslümanların eline geçeceğini anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar.

Dinler bitti, din devri sona erdi diyorlardı ama yeni bir din devri başlıyor.

Batı medeniyeti, ilimler teknikler araştırmalar konusunda çok harikalara imza atmış olmakla birlikte kötü bir medeniyettir ve şu veya bu şekilde yıkılmaya mahkûmdur.

Batı medeniyeti adaletsiz zalim bir sistemdir. Zulüm ebediyen devam etmez.

Batı medeniyeti ahlâksız bir medeniyettir.

Batı medeniyeti fıtrata, insanlığın ve yeryüzünün boyutlarına aykırıdır.

Batı medeniyeti bir intihara doğru gitmektedir.

Dünyanın servetinin yüzde 99’u, yüzde 1’in; geriye kalan yüzde 1 servet yüzde 99’un elinde. Batı işte budur.

Üçüncü dünya savaşı felaketlerin felaketi, faciaların faciası olacaktır.

Süper devlet ABD’yi Amişler cemaat idare etmiş olsaydı dünya böyle mi olurdu?

Batı dünyasının ve medeniyetinin en büyük eksiği hikmettir, bilgeliktir. Bilgelik olmadan dünyada huzur, barış, adalet, âsâyiş olmaz.

Osmanlı devleti varken Ortadoğu’da barış vardı. Batı gelince barış gitti.

(Sözde) İslâmî terör ile gerçek İslâm dinini bir tutan, Müslüman’ın iyisi olmaz, bütün Müslümanlar kötüdür diyen yobaz zihniyet dünyayı büyük bir felakete sürüklüyor…

Bugünkü Batı, bazı taraflarıyla eski SodomGomore’den bin misli kötü, ahlâksız ve şerlidir.

Batılılar şeytanî sömürgeci ve emperyalist siyasetleri ile İslâm dünyasını da bozdular.

Müslümanları kendi kimliklerine, kültürlerine, İslâm’a yabancılaştırdılar.

Bilhassa 19’uncu asırda İslâm dünyasında yaptıkları zulümlerin bumerangı şimdi tepelerinde.

İnsanların bazen düşmanlarını seçmek tercih etmek imkânı vardır. Onlar, çağımızda kendilerine hasım olarak Selahaddin Eyyubî, Şeyh Şamil, Emîr Abdülkadir gibi asil düşmanları seçemediler.

İnsanlığı geçici olarak korkunç bir felaketten durduracak tek şey şudur: Güneşte şimdiye kadar görülmemiş şiddette manyetik fırtınalar eser, bunların tesiriyle dünyadaki bütün elektrik ve elektronik sistemler çöker. Nükleer silahları, konvansiyonel silahları, uçakları, trenleri, müesseseleri çalıştıran bilgisayar sistemleri devre dışı kalır. İsteseler de savaşamazlar… Söylemiştim, bu da gececi olur. Onlar birinci ve ikinci dünya savaşında ne kadar beyinsiz idiyseler, bugün eskisine göre bin kere daha beyinsizdirler.

Aklı olanlar Allah’a sığınsınlar, O’dan yardım istesinler, bu yardıma nail ve layık olabilmek için öncelikle aklın, vicdanın, hikmetin ışığında kendilerine yardım etsinler. 10.03.2018

Yorumlar kapatıldı.