İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarih Yalancıları

Yalancılık kötüdür, günahtır, kınanmıştır. En vahim yalanlar, tarih konusundadır. Halkı aldatanlar onun dostu değildir.

Yakın tarihimiz çarpıtılmaktadır.

Bizde iki tarih vardır. Doğru tarih, düzmece yalan tarih.

Her uyanık, şuurlu, vicdanlı Müslüman, yakın tarihimizi doğru olarak bilmelidir.

Akları kara, karaları ak; iyileri kötü, kötüleri iyi; güzelleri çirkin, çirkinleri güzel gösterenler gerçek düşmanı hain kimselerdir.

Müslüman gençler!.. Tarihimizi doğru olarak öğreniniz.

Müslüman büyükler, kodamanlar, elinizde büyük maddî imkânlar, çok geniş hürriyet vardır. Artık, şapka meselesinden dolayı adam asılmıyor. Sizden tarih, lisan, edebiyat, sanat ve daha nice konuda ciddî hizmetler bekliyoruz. Elinde imkân, hürriyet, fırsat olduğu halde bu hizmetleri yapmayanlar vebal altında kalacaktır.

***

Doğrular yalanlar birbirine karıştırılmış, acayip bir tarih ve kültür çorbası yapılmış. Böyle çorba içilmez.

***

Ecdadına hakaret edenler soysuzdur.

***

İngiltere, İskandinavya, Almanya, Kuzey Avrupa, Japonya insanları niçin daha başarılı? Bu konuda laf salatası yapmayacak, yüksek seviyede ilmî ve fikrî araştırma yapacak kimseler çıksa da bu konuyu aydınlatsalar ne iyi olur?

***

Japonya’nın Nara şehri geyikler kentidir. Orada geyikler her yerde, parklarda, meydanlarda, kaldırımlarda insanlarla iç içe serbestçe dolaşıyormuş, kimse onlara zarar vermiyormuş.  Bizde niçin bir Nara yok?

***

Yakın tarihimizin kara günlerinden birinde, genelevler imparatoriçesi mülti milyarder Madam’a devlet töreni ile vergi rekortmeni beratı ve ödülü verilmiş, bazı devlet büyükleri orada arz-ı endam etmişti.

***

Şu yazıyı internetten indirip mutlaka çok dikkatle okuyunuz. Tekrar ikinci defa okuyunuz.  (Sabah Bir polisin genelev anıları.)

***

Hindistan ordusu kuvvet kumandanlarından bir orgeneralin başında sih sarığı var. Ordu kasketi takmıyor, hep sarıkla geziyor.

***

Kudüs’te, Yahudilerin Ağlama Duvarı önünde başında kippası ile bir Türk orgenerali dua ediyor…

***

O zat, Türkiye’nin fahrî temsilcisidir. Bu temsilciliği maaş ve ücret almadan, hiçbir menfaat elde etmeden, hiçbir imtiyaza sahip olmadan gönüllü olarak yapar.

***

Müslüman kesimin içine sızan eski kızıllar… Bunların her biri bir Truva atıdır. Onlar karpuza benzer. Dışları yeşil, içleri kırmızıdır. 

***

O iki kimlikli hain kargalar, kendilerini besleyen gafil Müslümanların ileride gözlerini oyacaklardır.

***

Yaz gelince o adamlar mevsime uyacak, kışın kaymaklı yedikleri baklavaları, sıcak havalarda dondurma ile yiyeceklerdir.

***

Okul nedir? Cahil girenin alim çıktığı, ilim irfan edeb hikmet marifet kurumudur. Cahil girenin capcahil çıktığı kurumlar okul değildir.

***

Coelacanth balığı yakalandıktan sonra, hâlâ evrim teorisine inananlara akıllı demem.

***

Fransada soğuğa dona dayanıklı turunç ağaçları yetiştirilmiş. İstanbul’da ne kadar yer kaldı ise bunlardan dikmeli. Meyveleri çok acı, hatta biraz zehirli olan türleri varsa onları… Kimse koparıp yiyemesin.

***

O yaygaracılar hanımefendi değil, karıdır.

***

Annesini beyzbol sopasıyla döve döve öldüren 16 yaşındaki genç vak’ası üzerinde fazla durmadık, önemsemedik. Kanıksamışız böyle facialara.

***

Kültür edinmek zor iştir, iğne ile kuyu kazmaya benzer. Kültür armudu piş ağzıma düş. Bu kafadaki tembeller asla kültürlü olamaz.

***

Seninle yarım saat konuşayım, ne mal olduğunu, değerli veya değersiz olup olmadığını anlarım.

***

Onun iradesi, azmi, sebatı, cehd ü gayreti Osmanlıca öğrenmeye yeterli değildir. Ondan köy olmaz, kasaba olmaz.

***

Onun aklı ve fazileti olsaydı, kendisini akıllı ve fazıl sanmazdı.

***

İstanbul: Deprem Vezüv’ü üzerine kurulmuş dev bir şehir.

***

Büyük deprem… Yirmi bin yerde yangın… Yağmacılar… Yabancı bir devletin yardım bahanesiyle ordu gönderip işgale teşebbüsü…

***

Artezyen kuyularından sağlıksız ve kalitesiz suları şişelere doldurup vatandaşa iyi su diye satanlara, bu sahtekârlığa göz yumanlara yazıklar olsun! Boyları devrilsin.

***

Para için karı, uyuşturucu satanlar vatanı satmaz mı?

***

Müslüman hukukçu olmanın birinci şartı, İslam hukukunun en üstün hukuk sistemi olduğuna inanmaktır.

***

O yarım veya çeyrek Müslümanın dini İslam, medeniyeti Batı medeniyetiymiş. Pöh!..

***

Din elden gidiyor, o boş adamlar takunya, abdest ibriği edebiyatı yapıyor.

***

Hazretü’l-Hazerat yükseklerde uçuyormuş. Bırakın uçsun.

***

Papalığın İstanbul temsilcisi Monsenyörü, Cevşen okuyorum dediği için göklere çıkartanlar…

***

İslam ile birlikte iki İbrahimî hak din daha vardır. Onların bağlıları da ehl-i necat ve Cennettir diyene ne lazım gelir? Tecdid-i iman ve nikâh gerekir.

***

Zaruret ve ikrah olmadığı halde kendi arzu ve ihtiyarıyla papaz şapkası giyen, zünnar takan ne olur? Ulema, fukaha, müftüler kâfir olacağında ittifak etmişlerdir.

***

Kadir beyefendiye, Fesli Kadir diyerek hakaret edenler, fes giyen ecdadımıza dolaylı şekilde hakaret etmiş olur. Güçleri, kültürleri varsa Kadir beyin fesini bıraksınlar kitaplarına, iddialarına cevap versinler. Lakin buna güçleri yetişmez.

***

İslamın temel değerlerinden biri istikamettir, yani doğruluk ve dürüstlüktür. Müstakim (doğru) olmayan Müslüman iyi Müslüman değildir, kötü Müslümandır. Kötü Müslümanların İslama ve Ümmete verdiği büyük zararları, harbî kafirler veremez. İçlerindeki eğrileri, yamukları tard edemezlerse Müslümanların iki yakası bir araya gelmez.

***

Müslüman bir toplum için büyük yıkıcı felaketlerden biri, dinî hizmet ve faaliyetlerin; ehliyetsiz, liyakatsiz, çapsız, ufuksuz, ilimsiz, irfansız, faziletsiz, icazetsiz kimselere verilmesidir.

***

Ramazan ayında konuşmaları karşılığında bir milyon lira alacakmış. 

***

Adamcağızı konferansa davet etmişler. Ne vereceksiniz diye sormuş, bir saat için bin beş yüz lira takdim ediyoruz demişler. Adam kabul etmemiş.

16.03.2019

Yorumlar kapatıldı.