İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

15 Temmuzun kime faydası oldu?

 

Şu 15 Temmuz darbesinin kime faydası oldu? Hiç kimseye… Cemaat başarılı olamadı, kaybetti, silindi… Türkiye devlet, millet, vatan olarak çok şeyler kaybetti…

Siyasî iktidar devrilmedi ama ülkemizdeki büyük, orta, küçük çivilerin tamamı yerlerinden oynadı…

Ordu, Emniyet, nice temel kurum büyük kayıplar verdi…

İç barış, toplumsal uzlaşı büyük darbeler yedi… Hapishaneler doldu taştı… Nice aileler yıkıldı… Nice kadın dul gibi, nice çocuk yetim gibi oldu…

Aradan şu kadar zaman geçti, tutuklamalar, yakalamalar hâlâ devam ediyor… Bu darbeyi planlayan

Amerikan CIA’sı büyük başarısızlığa uğradı…

Memleketin toplumun huzuru bozuldu… Evet soruyorum:

Bu darbeden kim kazandı?..

Keşke böyle talihsiz bir darbeye teşebbüs edilmemiş olsaydı. Ah akl-ı selim bizim semtimize de uğrasana…

Şu meşhur, malum, mahut

GEZİ kalkışması

için, halk parktaki birkaç ağacın kesilmesini protesto için toplanmıştı ayaklanmıştı diyenler, milleti kandıracaklarını mı sanıyor?

GEZİ hareketi bir sivil darbe teşebbüsü idi.

Başarılı olsaydı, seçimle işbaşına gelmiş hükümet devrilecek ve belki de iç savaş yaşanacaktı.

Ukrayna’da MAİDAN (meydan) kalkışması başarılı oldu da sonunda ne oldu? Ukrayna parçalandı, Kırım ellerinden gitti. Don bölgesini ayrılıkçı Ruslar ele geçirdi.

1969’da Amerikan 6’ncı filosu İstanbul’a gelmiş, vatansever gençler bunu protesto etmişler. Bir kısım Amerikancı Müslümanlar bu vatansever gençlere karşı çıkmış, gericiler Amerikan filosunu kıble ittihaz ederek namaz kılmışlar. Falan filan…

Bu yalanlara, bu hezeyanlara, bu deli saçmalarına inananların aklından, vicdanından şüphe ederim.

Amerikan filosunun gelmesinden çok önce,

Türkiyeyi Sovyetler Birliğinin uydusu yapmak isteyen, bu maksatla harekete geçen, İstanbul Üniversitesini işgal eden, Beyazıt kulesine kızıl bayrak çeken

(Niçin Türk bayrağı çekmediler?),

banka soyan, İsrailin İstanbul baş konsolosunu kaçırıp öldüren, bir sürü terör suçu işleyen bir başkaldırı hareketi vardı.

Bu başkaldırı başarılı olamadı, teröristler yakalandı, bir kısmı idam edildi. İdam edilenlerden birinin hücresine infazdan önce bir imam gönderilmiş, tevbe etsin, iki rekat namaz kılsın diye. İmamı kovmuş…

O hareket başarılı olsaydı, Türkiye Sovyet uydusu olacak, Kamboçyada olduğu gibi çok cana kıyılacaktı.

Ben herkes benim gibi düşünsün demiyorum ama

herkes gerçekçi olsun, gerçekleri görsün, başını devekuşu gibi kuma sokmasın diyorum.

Müslüman halka: İslamın, imandan sonra ikinci ana temeli

beş vakit namaz

kılmaktır. Müslümanlar namazı yitirir ve dünya şehvetlerine (para, zenginlik, lüks, konfor, gösteriş, ikbal, ün, alkış vs) uyarlarsa kesinlikle iflah olmazlar, necat bulmazlar.

Camilerin kubbelerini altın varakla kaplatsalar, şadırvanlardan gül sulu sıcak su akıtsalar, hoparlörleri avaz avaz bağırtsalar, sıcak yaz günlerinde püfür püfür klimalar çalıştırsalar, üç bin değil, on bin İmam-Hatip mektebi açsalar da…

Lüks, aşırı konfor, gösteriş, aşırı tüketim Müslüman bir toplumu çökertir. Müslüman toplum kanaatli olursa, islamî ölçütlere (Kriterlere kıstaslara) uygun nezih ve vasat bir hayat sürerse ayakta durabilir. Aksi takdirde yıkılır.

Vakfa bursunu almaya gidiyor. Paranın yanında kendisine faydalı bir kitap hediye ediliyor. Parayı cebine koyuyor, kitabı sokaktaki en yakın çöp kutusuna atıyor… Böyle bir öğrenci burs almaya layık değildir.

Müslümanlara:

Müslüman iseniz İslam’ın gereklerini yerine getiriniz. Dosdoğru iman ediniz, namazı kılınız, Ramazan orucunu tutunuz, zekatı fıkha uygun şekilde hakkedenlere veriniz, İslam ahlakı ile ahlaklı olunuz, öğrenilmesi farz olan faydalı ilimleri öğreniniz, büyük günahları açıkta küstahça işlemeyiniz, âhirete dönük olunuz, büyük yolculuk için azık toplayınız. Bunları yapmazsanız sizin Müslümanlığınız lafta, ism ve resmde kalır.

İslam dinine göre, riyasete talip olmak haramdır. Kendisini talip olmuyor, matlup (istenen) oluyor, ehliyeti ve liyakati yoksa kabul etmek yine haramdır.

Cep telefonunu faydaları var ama zararları, faydalarından kat kat çoktur. Fakir, sıkıntılı bir Müslüman lüks cep telefonu almak için ribalı kredi alıyor. Katmerli günah…

Budama yapıyoruz diyerek ağaçları katl edenleri, telgraf direği gibi cascavlak budayanları bir kere daha kınıyor ve canlı bitkilere acımasızca kıydıkları için onlara ağır sözler ediyorum.

Bütün merhametli insanlara bu sütundan selam ve hürmetlerimi sunuyorum.

Gaddarlar ve zalimler en büyük gadri, zulmü, kötülüğü kendilerine yapıyor. Kendilerini yakacak Cehennem odununu dünyadan yolluyorlar.

Zina büyük günahtır, karı satmak büyük günahtır, yasal ve resmî seks köleliği yaptırmak da büyük günahtır.

Zina etmek büyük günah değildir, suç değildir diyen kâfir olur. Çünkü bir haramın haramlığını inkar etmiş olmaktadır.

Nakşî, Kadirî, başka bir Tarikata bağlı olan, yahut Risale-i Nur talebesi, dindar, sofu Müslüman devamlı gıybet etmez.

Devamlı gıybet edenler, namaz kılsalar, oruç tutsalar da salih Müslüman değildir, fasıktır facirdir.

Gıybet ettiği halde ben gıybet etmiyorum, bu sözlerim gıybet değildir diyen kimse ise, işte o kâfir olur. (Arada bir insanlık hali, ayağı kayıp, dili sürçüp gıybet edenleri kasd etmiyorum.)

Yaşlı, hasta ve yorgun bir kimseyim. Durumum müsait olmadığı için ziyaretçi kabul edemiyorum. Bağışlanmamı istirham ediyorum.

Müslüman halkın paralarını toplayıp da, Kur’ana Sünnete Şeriata İslam hikmetine uygun planlı programlı lüzumlu hizmetler edemeyenleri çok kınıyorum. Onların vebali çok büyüktür.

Dava paralarını deve edenler, Cennete mi gider, Cehenneme mi?

Bu akl u fikr ile bu kadar oluyor. Cenab-ı Hak bütün Türkiyelilere, bilhassa Müslümanlara akl-ı selim ihsan buyursun. Hem akıl olacak, hem de o akıl selîm olacak. Bütün Türkiyelilere akl-ı selim dersleri verilse ne iyi olur. Bu iş tv ile yapılabilir. 26.01.2019

Yorumlar kapatıldı.