İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akıllı bir İngilizin ilk yapacağı şey

 

Akl-ı selim (sağduyu) sahibi, kültürlü, bilge bir İngilizin yapacağı ilk iş nedir? Müslüman olmaktır. Niçin? Çünkü, İngiliz kültürünün tanınmış simalarından

Nobelli meşhur edib ve düşünür George Shaw,

“İngilterede demokrasi son sınırına ulaşmıştır. Bundan sonrası İslâm’dır”

demiştir.

Ezana icabet nedir?.. Ezan okunurken sadece onu tekrarlamaktan ibaret değildir. Camie gitmek ve cemaatle namaz kılmaktır. Asıl icabet budur.

Seks köleliğine izin veren bir sistem veya düzen iyi ve doğru bir düzen değildir.

Marifet yeni camiler yapmak değil, camilerin mihraplarına ehliyetli liyakatli icazetli imamlar geçirip beş vakitte o mabetleri doldurmaktır.

Şapka devrimi dolayısıyla idam edilen, İstiklal Mahkemelerinde yargılanan, zindanlarda çürütülen, çoluk çocukları perişan edilen, rejim terörüne maruz kalan hocaları, mü’minleri rahmetle anıyor, zalimleri en ağır şekilde kınıyorum. Şapka yüzünden vatandaş asılır mı? Maalesef bizde bu yapıldı. Bu zulmü alkışlayanları, devrim kabul edenleri de kınıyorum.

Geoffrey Lewis “Trajik bir başarı: Türk dil devrimi” kitabını yazarak büyük bir hizmet etti. Bir başka İngiliz çıksa da, “Kanlı bir devrim: Türkiye’de şapka inkılâbı” unvanlı bir kitap yazsa ne iyi olur.

Ege bölgesinin bir ilçesinde karnı ağrıyan on altı yaşındaki bir kızı hastahaneye götürmüşler, yapılan muayenede hamile olduğu anlaşılmış. Yorum yok.

Din, inanç, ibadet, dinî eğitim, dinî teşkilatlanma hürriyeti mi önceliklidir, yoksa laiklik mi?.. Elbette ki, din hürriyeti önceliklidir ve önemlidir. Evrensel insan hakları beyannamelerinde, sözleşmelerinde, metinlerinde laiklik diye bir değer yoktur.

İstanbul nasıl dünyanın yaşanabilir birinci şehri haline getirilecek?.. Seçim kampanyasında bundan bahs eden yok. Viyana şu anda dünyanın yaşanabilir birinci kenti de, İstanbul niçin olmasın? Bunu niçin tartışmıyoruz?

Dünyada şu anda, Müslümanlara en fazla din hürriyeti tanıyan ülke İngiltere krallığıdır. Niçin bir İslâm ülkesi değil de, Hıristiyan bir ülke bu konuda birincidir?

Afganistan: ABD’nin, AB’nin yapacağı en iyi iş, Taliban ile anlaşıp ülkeyi Müslümanlara bırakmaktır.

Dünyada en düzgün sistem ve düzen İsviçre’ninkiymiş. Bu konuda, ciddî bir kompozisyon yazacak kaç Türkiyeli okumuş vardır?

Boğaziçi Üniversitesinde okuyan yirmi yaşında bir genç… İnancı, din ile ilgisi yok, ateist… Bu gencin vebali, başta Diyanet olmak üzere, Müslüman kesimin temsilci şahıslarına ve kurumlarına aittir. Onlar bu sorumluluğun farkındalar mı? O genç için ne yapıyoruz? Onu, aklına kültürüne zihniyetine uygun şekilde imana İslâma hidayete davet edebiliyor muyuz?

Büyük camilerin imamları ile ilgili bazı temennilerim:

İmam Maturidî veya Eş’arî, hangisine bağlı ise onun hakkında ezberinden üç yüz kelimelik bir metin yazabilmek.

Fıkıh konusunda (Hanefî ise) en az Kudurî seviyesinde kültürü olmak.

Arapçayı, İranlı Şiî hocalar seviyesinde bilmek, Arapça kitap okumak, irticalen konuşma yapabilmek.

Klasik Türk edebiyatına vakıf olmak, Fuzulîyi Bakiyi Şeyh Galibi kolayca okuyabilmek.

İslâmî geleneksel güzel sanatlardan birini bilmek, ürün vermek.

Geniş genel kültür sahibi olmak.

Felsefe (psikoloji, mantık, ahlâk, metafizik, felsefe tarihi) kültürüne sahip olmak.

Sanat, güzellik, estetik boyutuna sahip olmak.

Mimarlık, bilhassa cami mimarisi kültürüne sahip olmak. Altın oran nedir bilmek.

Din ilimlerinde geçerli bir icazete sahip olmak.

Kültür ve düşünce kitabı okuyacak derecede İngilizce bilmek, bu lisanla makale yazabilmek, konuşmak.

Tasavvuf, maneviyat sahasında kültürlü ve icazetli olmak.

Eski İstanbul İslâm görgüsüne, ahlâkına, terbiyesine, mürüvvetine, nezaketine, kibarlığına sahip olmak.

Fütüvvet ahlâkını bilmek, o ahlâkla mütehalli ve müzeyyen olmak.

Gerçekten İmam (Önder) olmak.

İmamı olduğu camii beş vakitte minelbabilelmihrab dolduran karizmatik bir kimse olmak.

Muhlis (ihlaslı) olmak.

Muslih (ıslah edici) olmak.

Ümmet birliği, ittihad-ı İslâm, zamanın imamına biat ve itaat şuuruna sahip olmak.

Özel kütüphanesi olmak.

Günde en az bir saat faydalı kitaplar yazılar okumak.

İlmî makale yazabilmek.

Din siyasete tabi olmaz, siyasetin dine tabi olması gerekir.

Müslüman, kurtulmak necat ve felah bulmak istiyorsa kal (laf) Müslümanı değil, hal (aksiyon) Müslümanı olmalıdır.

Lüks otomobili ile çocukça öğünüyor, yediği pahalı ve lüks yemekleri anlata anlata bitiremiyor, günde yüz defa ben ben ben diyor, lüks kravatının rüzgârla ters dönmesinden çok hoşlanıyor… Yahu bırakın şu işi boş kof adamı!..

M. Kemal Paşanın ölümünden sonra Dönmeler ve Benzetilmişler tarafından fabrike edilmiş (yarı ideoloji) Kemalizme takıldık kaldık. Bu takıntıdan kurtulamazsak muasır medeniyet (çağdaş uygarlık) seviyesine yükselmemiz, necat bulmamız mümkün değildir. Yapılacak ilk iş, Kemalizm mitolojisini resmî ideoloji olmaktan çıkartıp özelleştirmektir. Onun yerine millî kimliği, millî kültürü, evrensel insan hak ve hürriyetlerini, bilhassa din ve inanç hürriyetini ikame etmek gerekir. 14.03.2019

Yorumlar kapatıldı.