İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dinin içinin boşaltılması

 

Dinin, tasavvufun içinin boşaltılması nedir, nasıl yapıyorlar, bunun sonunda ne olur? Bu suallere çok kısa açık, (akl-ı selim sahipleri için) mukni cevaplar vermek istiyorum:

Güldür güldür sabah ezanları okunuyor ama camiler boşsa orada dinin içi boşaltılmıştır?

Dinin içini kimlere boşalttırıyorlar?.. Cahil Müslümanlara.

Ümmet birliği yıkılmış, Müslüman halk başı boş kalmış, birbirinden kopuk binlerce bid’at hizip ve fırkası oluşmuş. Bunlar birbiriyle tartışıyor… Orada dinin içi boşaltılmıştır.

Müslümanlar, raşid râsih ehliyetli kâmil muhlis muttaqi bir İmam’a biatlı ve itaatli değil… Orada dinin içi boşalır.

İcazetli ulema ve fukaha yetiştiren İslam medreseleri kapalı… Dinin içi boşalır.

Orada, olgun ârif mürüvvetli fütüvvetli samimi Müslüman yetiştiren tasavvuf tarikatları kapalı. Bu eksiklik dinin ve tasavvufun içinin boşalmasına yol açar.

Ortalığı yarı âlimler, yarı mühtediler, sahte şeyhler, bilmezler, din sömürücüleri istila etmiş… Orada Dinin içinin boşaltılmasını önleyemezsiniz. (Bendeniz tasavvufa tarikatlara, meşayihe son derece taraftar bir Müslümanım.)

Binlerce İmam-Hatip mektebi açılır ama bir tanesinde bile vakit namazlarının, okul camiinde, okul imamının ardında BÜTÜN öğrenciler tarafından cemaatle kılınması (bırakın cemaati namaz kılmak bile) mecburî değildir, orada Din yıkılır, Ümmet çöker. (Osmanlı devletinde, Galatasaray Lisesinde bile, bütün Müslüman öğrencilerin vakit namazı cemaatle kılmaları mecburî idi.)

Çocuklar, gençler, yeni nesiller gerçek İslam mekteplerinde okutulmaz, onlara islamî eğitim verilmezse Dinin içi boşalır.

Müslüman halk, Müslüman okumuşlar, Müslüman gençler ilmihal bilgilerine sahip değillerse Dinin içi boşalır.

Din sömürüsünün yaygın olduğu yerde Dinin içi boşalır. Dinin içi boşaltılırsa sömürücüler ve soyguncular meydanı boş bulur, çok voli vurur.

Sokakta Müslüman ile gayr-i müslim tefrik edilemezse (anlaşılamazsa) Dinin içi boşalmış demektir.

İslamın estetik, sanat, güzellik boyutu yitirilirse, Dinin içi boşalır. (Son elli yılda yapılan 50 bin camiden sadece 50’si mimarlık ve sanat bakımından güzel oldu…)

Ticaret, sanayi, iş, çalışma hayatında Fütüvvet ahlakı ve ilkeleri yitirilirse Dinin içi boşalır ve Ümmet çöker.

İslam ailesi yitirilirse Dinin içi boşalır ve topyekûn bir çöküş olur.

Erkeğin, ailenin reisi olmadığı yerde Din çöker. (Bugünkü Medenî Kanuna göre ailenin reisi yoktur. Başsız bir aile…)

Kur’an-ı Kerimin ehliyetsiz kişiler tarafından re’y ve heva ile tefsir edildiği, kitap piyasasında yüzlerce yanlış tercümenin, mealin, tefsirin bulunduğu, cahillerin Kutsal Kitabı kendi kafalarına ve işkembelerine göre yorumladığı bir yerde Dinin için boşalır.

İslam yetmiyormuş gibi yüzlerce İslamcılığın zuhur ettiği bir ülkede Dinin için boşaltılır.

Emr-i maruf ve nehy-i münker yapılmayan bir yerde Dinin içi boşalır.

Müslüman okumuşların, ziyalıların, elitlerin, idarecilerin; islamî Kur’anî Nebevî Şer’î ölçütlerle (kıstas kriter) düşünmediği, muhakeme etmediği bir toplumda Dinin için boşalır.

Müslümanlar İslam zihniyetine sahip olmazlarsa orada Dinin içi boşalır ve sonunda feci bir sukut ve tahribat olur.

Müslümanlar nefs-i emmareleriyle Büyük Cihad yapmazlarsa Dinini içi boşalır.

Resulullah (Salât ve selam olsun ona) Din nasihattir buyurmuştur. Kur’anî Nebevî nasihatin olmadığı, halkın etkili nasihatlerle çekilip çevrilmediği yerde Dinin için boşalır.

Cami imamlıklarının (istisnalar dışında) parayla, ücretle, maaşla namaz kıldırma memurluğu seviyesine indirildiği Müslüman bir ülkede İslamın içi boşalır.

Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve cemaatin horlandığı, bid’at fırkalarıyla bir tutulduğu bir yerde Dinin için boşalır.

Resulullahın Sünnetinin ya tamamen, yahut bir kısmının inkar edildiği, hafife alındığı, mütevâtir ve sahih hadislerin red ve tekzib edildiği bir yerde Dinin için boşalır.

Yirmi altı madde yazdım… Ey Müslümanlar!.. Ellerinizden öperim, İslamın Tasavvufun içi boşaltılıyor. Lütfen ilgisiz kalmayınız. Bilenler çareler çözümler arasın, Dinin içi boşaltılmasın. Ehliyetli kimseler, bir ulema heyeti topyekûn bir ISLAH PLAN ve PROGRAMI hazırlasın. Bu program hayata tatbik edilsin. Allah saklasın, Din yıkılırsa kâfirlerle, münafıklarla, İslam düşmanları ile birlikte biz Müslümanlar da enkazın altında kalır helak oluruz.

Ne günlere kaldık!.. Dinin, Tasavvufun içi boşaltılırken, Müslümanlar seyrine bakıyor, yan gelip yatıyor.

Bu akşam Akit tv ASIL MESELE programında konuşacağım. (Saat 20.30) 17.01.2019

Yorumlar kapatıldı.