İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Haftada bir sorulmalı

 

Yalanlarla, dolanlarla, iftiralarla beni karalamaya çalışanlar, sesiniz çıkmıyor, nerelerdesiniz, hangi sıçan deliklerindesiniz? İddianızı niçin ispat edemiyorsunuz? Niçin susuyorsunuz? İspat ederseniz size evimi vereceğim, kalemimi kırıp çekileceğim demi…

Her Türkiyeli şu soruları sık sık, en az haftada bir kere sormalıdır:

Yüzölçümü, nüfusu, imkânları bizden daha küçük olan Güney Kore akıl almaz şekilde yükseldi de, biz niçin onlar gibi yükselemedik? Onların muazzam bir otomotiv, gemi inşa, elektronik sanayii, Samsungları var da bizim niçin yok?

Japonya, öğretilmesi ve öğrenilmesi çok zor millî yazısı ile çok ilerledi de, biz kolay Latin yazısı ile niçin onlar kadar ilerleyemedik, ilerlemek bir tarafa, nice konuda dibe düştük, nal topladık?

Laik olmayan, tam aksine din-devlet birliğine sahip olan İngiltere krallığı nasıl oluyor da, demokraside insan haklarında hürriyetlerde dünya birincisi olabiliyor?

Batıda Finlandiya doğuda Singapur, millî eğitimde dünya birincileri oldu da, biz Türkiye bu konuda niçin diplerde kaldık?

Kadınları seks kölesi olarak kullandırmayacağına dair uluslararası sözleşmelere imza koyan Türkiye, resmi vesikalarla yasal fahişelik yapılmasına niçin izin vermekte, bundan KDV ve gelir vergisi alarak bütçesine koymaktadır? İslâm Feministleri buna niçin isyan etmiyor?

(Böyle, mutlaka sorulması gereken yüzlerce soru var ama şimdilik bu beşiyle yetiniyorum.)

Canımı, sağlığımı, varlığımı korumak için lüzumsuz ve gereksiz ilaç tüketiminden, yersiz tahlillerden, Emar cihazlarına girip ışınlanmaktan uzak duruyorum. İnsanî ve ahlâkî tıbba inanıyorum, saygım vardır ama hastaları müşteri gibi gören, ilaç sanayiinin emrindeki endüstriyel tıbba güvenmiyorum.

Allahtan yardım isteyen her Müslüman, sabırlı olmalı ve beş vakit namazı dosdoğru kılmalı. (Bu konuda ayet var.)

Ribacılar Allaha ve Resulüne savaş ilan etmişlerdir. Bu savaşı kazanmaları mümkün ve muhtemel değildir. Müslüman, ribadan uzak dur!

Osmanlıca bilmiyor… Edebiyat kültürü yok… Tarih kültürü yok… Felsefe (psikoloji, mantık, ahlâk, metafizik, estetik) kültürü yok… Beşerî ve iktisadî coğrafya kültürü yok… Mimarlık şehircilik peyzaj kültürü yok… İstanbul kültürüne, ahlâkına, görgüsüne sahip değil… Mecelle’nin Kavaid-i külliyesini bilmiyor… Hukuka başlangıç kültürü yok… Her ay birkaç derin kültür, düşünce kitabı okumuyor… Sonra kendisini iyi bir hukukçu sanıyor. Olur mu böyle şey?

Osmanlı devletinin küçük çocuklara ilkokullarda okutup bellettiği en basit ilmihal bilgisinden mahrum o kişi, yüksek tefsir derslerine devam ediyor, zaman zaman ben tefsir okuyorum, ya sen ne okuyorsun diye kasılıp böbürleniyormuş. Ne günlere kaldık?

İki türlü muhalefet vardır:

1.Olumlu, faydalı, lüzumlu vatansever muhalefet. Bu muhalefet gemiyi batıracak, uçağı düşürecek, iç barışı yıkacak aşırılıklardan, beyinsizliklerden, düşmanlıklardan, hainliklerden, demagojiden, pireyi deve, habbeyi kubbe yapmaktan uzak durur.

2.Olumsuz, kötü, yıkıcı, zararlı, şerli muhalefet.

Büyük şehirlerden kaçmanın zamanı geldi geçiyor. Senin bundan haberin var mı? Herkes için söylemiyorum, imkânı olan kaçsın.

İslâmî imanî Kur’anî Nebevî Şer’î hizmetler; ilimle irfanla, yüksek kültürle, yüksek ahlâkla, medenî görgü ile, ihlasla, mürüvvetle, hikmetle yapılır. Bunlara sahip olmayanlar hizmet etmez, hezimete sebep olur.

Hizmet perdesi altında cahil ve saf Müslüman halkı soyanlardan, tokatlayanlardan, zatı için para toplayanlardan, zengin olanlardan, hizmet paralarını zimmetine geçirenlerden, dini ve mukaddesatı kendi şahsî ikbaline alet ve vasıta kılanlardan daha alçak kim olabilir?

Yargıda savcıların ve hâkimlerin yarısı kadınmış. Yorum yapmıyorum…

Bazı İslâm feministleri, işlerine gelmeyen sahih hadisleri inkâr, red ve tekzib ediyor. Bu, küfre yakın bir zihniyettir.

Öyle aşırı ilahiyatçılar var ki, insafsızlıkta mutedil oryantalistleri geride bırakıyor. Allah şerlerinden muhafaza buyursun.

(Hâşâ) Kur’an ilahî vahiy değildir, Hz. Muhammed’in sözüdür diyen kâfir olur.

Ben Kur’ana iman ettim demekle iş bitmez. Kur’anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerini yapmamalı, Kitabullahın öğütlerine kulak verip tutmalı, kıssalarından ibret almalı, velhasıl Kur’an ve Sünnet Müslümanı olmalıdır.

Kur’an Peygambere itaat ve biat etmemizi emr ediyor. Sünneti, tamamen veya kısmen inkâr edenler ne Kur’an Müslümanı olur, ne de Müslüman.

O reformcu fasıklar, Peygamber bir postacı idi, İslâmı tebliğ etti, vefatından sonra işi bitti diyorlar. İslâm imamları büyükleri ise, Peygamber Kıyamete kadar Ümmetin başındadır, mü’minlerin Seyyididir, ruhaniyeti Müslümanlara sayeban olsun diyorlar.

Müslüman hal ve akd ehlinin, Ümmetin başına ehliyetli ve liyakatli bir İmam-ı Kebir seçmeleri ve bütün mü’minlerin bu zata biat ve itaat etmeleri vaciptir. Zamanındaki İmama biat etmeden ölen kimsenin sanki cahiliyet ölümü ile öleceğine dair Tirmizi’de sahih hadis bulunmaktadır.

Müslümanlığın ana temel kuralı: Kendi aklınla, re’y ve hevan ile iş yapma. Kur’an, Sünnet, Şeriat, hikmet ne diyorsa öyle yap. Kur’an Sünnet Şeriat hükümlerini sen kendi aklınla bulup çıkaramazsın. Din imamlarına, ihlâslı büyük ulemaya, kâmil mürşidlere uy. Bu kurala uymazsan perişan olursun, büyük zarar görürsün.

Bütün ilahiyat öğrencileri Şeyhülİslâm Tokadî Mustafa Sabri ve Ders Vekili Düzceli Muhammed el-Kevserî efendilerin (ve benzerlerinin) yolundan izinden gitsinler. Onların yolu doğru yoldur.

Diyanet İşleri Kitabevlerinde, “Allah gerçek bir Janus’tur” diyerek kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak Tealayı iki çehreli bir Roma putuna benzeten mülhidin kitapları satılmamalıdır. Allahı bir Roma putuna benzetmek ve üstelik bu benzetmede gerçek sıfatını kullanmak küfür değil midir?

İman edenler, dini İslâm olanlar, Kur’ana uyanlar, Sünnete sarılanlar, Şeriatı kabul edenler, İslâm ahlâkı ile ziynetlenenler, ihlâslı olanlar, ihsan sahibi olanlar, büyük ve küçük cihad yapanlar, dünya tuzaklarına düşmeyip ahirete yönelik olanlar, beş vakit namazı kılanlar, zekâtı dosdoğru verenler, komşusunun baş belası değil, meleği olanlar, kanaatli yaşayıp israf etmeyenler, Allah için sevip O’nun için buğz edenler, Muhammed Mustafa aleyhissalatüvesselamı Seyyid, önder, lider, örnek, model kabul edenler, daire-i itaatte olanlar, zamanın İmamına biat edenler, nefslerini aklamayanlar, mütevazı olanlar, mürüvvetli olanlar… İşte bunlar var ya, onlar çok kârlı büyük ticaret yapmaktadır.

Birine: Dediklerin doğruysa ben soytarılığı kabul ediyorum: Değilse sen yalancı, müfteri, alçak, haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz bir soytarısın. 06.01.2019

Yorumlar kapatıldı.