İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şapka Devrimi ve Diğer Konular

 

Şapka devrimi konusunda görüşlerim:

Hiçbir işe yaramamıştır, muasır medeniyet seviyesine fırlamamızda hiçbir faidesi olmamıştır.

Halka sorulmadan rejim terörü ile yapılmıştır.

Halk buna isyan etmiştir.

Bu isyanlar acımasızca, kendi vatandaşlarımıza düşman muamelesi yapılarak gaddarca bastırılmıştır.

Gayr-i âdil çok zalim İstiklal Mahkemeleri kararlarıyla vatandaşlar merhametsizce idam edilmiş, ağır cezalara çarptırılmış, zindanlarda inletilmiştir.

Akl-ı selime (sağduyuya) uygun bir devrim değildir.

Artık dünya şapkayı terk etmiştir, çok az kullananı kalmıştır.

Japonya, Batının ilmini, tekniğini, silahlarını, metodlarını alırken kendi kimonusunu yasaklamadı.

Hindistan devlet adamları hala sarık sarıyor.

Kafanın üstündeki değil, içindeki önemlidir.

Şu iktisat sistemi yıkar ve yıkılır:

Üretmeyen, ürettiğini ihraç etmeyen.

Sermayesini taşa, toprağa, betona, arsaya, lükse, şatafata, yapı sektörüne yatıran gömen verimsiz hale getiren, öldüren.

İnşaat sektörü birinci sektör olan.

İhtiyaca yeterli değil, ihtiyacın çok üstünde lüks, çok konforlu, çok şatafatla meskenler inşa eden.

Japonya, Almanya, Güney Kore iktisadî sistemlerinden ders ve ibret almayan.

İsraf üzerine kurulu olan.

Üretmeden tüketen.

Hesapsız kitapsız borçlanan.

Gerekenden çok fazla devlet memuru alan, bunlara maaş ve emeklilik ödeyen.

Şu Müslüman selim akıllı değildir:

Öğrenilmesi mutlaka gerekli, farz olan din bilgilerini ve din kültürünü öğrenmeyen, cahil kalan, cahillikte direnen.

Başta beş vakit namaz olmak üzere farz ibadetleri dosdoğru eda etmeyen.

Zekatını Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde, hakkeden gerçek şahıslara vermeyen.

Kur’anın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından kaçınmayan, öğütlerini tutmayan, kıssalarından ibret almayan.

İslam birliği, Ümmet bütünlüğü şuuruna sahip olmayan.

Zamanın râşid İmamına biat ve itaat etmeyen.

Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına, İslam hikmetine göre yaşamayan.

Zengin de olsa kanaatli olmayan.

Âhirete dönük bulunmayan, ölümden sonrası için çalışmayan, hazırlanmayan, büyük yolculuk için azık toplamayan.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Seyyid, Önder, Rehber, Kumandan olarak kabul etmeyen ve ona uymayan, Sünnetine sımsıkı sarılmayan.

Müslüman öğrencilerde bulunması gereken şartlar:

Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanı olmak.

Akaidini, ilmihalini, İslam ahlakını öğrenmek.

İslam görgüsü ile ziynetli bulunmak, medenî Müslüman olmak.

Osmanlıca bilmek.

Beş vakit namazı dosdoğru kılmak.

İlim, irfan hikmet öğrenmek.

Sanat güzellik estetik boyutuna sahip olmak.

İyi insan iyi Müslüman olmak için çalışmak.

Terbiyeli, edebli, nazik, kibar Müslüman olmak; terbiyesiz, edebsiz, kaba, hoyrat, holigan, saldırgan, şımarık, küstah olmamak.

Büyüklere hürmetli, küçüklere şefkatli merhametli olmak.

Mürşidlik ve rehberlik makam ve rütbesine yükselmiş olgun bir zata tabi olmak. Onun veya vekillerinin terbiyesi ile yetişmek.

Olgun Müslüman o kimsedir ki, ondaki faziletleri, düşmanları da kabul ve tasdik eder.

Dostlarının övgüleri seni aldatmasın, düşmanların seni övüyorsa, o zaman kıymetli bir Müslüman olursun.

Müslüman kesimin en alçakları, din sömürüsü yapan rezillerdir.

Küfrü öven kafir olur.

Şeytan müşrikleri, kâfirleri, münafıkları, zalimleri, günahkarları, fasık ve fâcirleri çok sever, çok över.

Kemalist ilahiyatçı… Bu iki sıfat bir adamda yan yana gelmez.

VENEZUELA KRİZİ

ABD ve AB samimî değil. Kuzey Kore rejimi Venezuela’dan çok kötü, onu niçin tehdit etmiyorlar? Afrikada bir sürü diktatörlük, kokuşmuş rejim var. Onlarla niçin uğraşmıyorlar?

Batı siyaseti, diplomasisi yalan ve Makyavelizm üzerine kuruludur.

ENFLASYON

Vaktiyle bizde yüksek ve müzmin (kronik) bir enflasyon vardı. Bir lira bir milyon lira olmuştu. Bu sırada birtakım dış ve iç haydutlar Türkiyeyi (benim tahminimce) bir trilyon dolar soydular, kanını emdiler. En iyi finans sistemi dolar üzerine değil, altın üzerine olandır.

Lüks, konforlu, israflı hayat tarzı konusunda imkanlarını zorlayan, sınırları çiğneyen her toplum batmaya mahkumdur.

Türkiye, komşusu Yunanistan’daki krizden ders ve ibret aldı mı? Heyhat ki heyhat!..

Hafız mı yetiştirmek daha hayırlıdır, Müslüman subay mı yetiştirmek?.. Elbette ki, Müslüman subay daha önemlidir. Bunu iyice anlamadan ve gereğini yerine getirmeden Türkiye Müslümanları kurtulamaz, yücelemez, hakim olamaz.

Müslüman vasıflı subay yetiştirmek çok zor bir iştir, herkesin kârı değildir.

İmamların maaş ve ücretle namaz kıldırma memuru haline düştüğü Müslüman bir toplum yıkılmaya mahkumdur.

Viran olası hânede evlad ü iyal var… Bizi batıran sözlerden biri budur.

Dine yardım edersen yücelir ve zafer bulursun. Dine yardım etmezsen alçalır ve yenik düşersin.

O reformcu ilahiyatçıya ne oldu?.. Her şeyini kaybetti. Servetini, itibarını, başkanlığını, şerefini…

Müslüman, imanından dininden Kur’ana ve Sünnete Şeriata bağlılığından dolayı darağacına çekilip idam edilse bile azizdir.

Beyinsizlik, mü’mine hiç yakışmayan çok kötü berbat bir sıfattır.

Akl-ı selim sahipleri, beyinsizlere engel olmazlar, onları durdurmazlarsa, hepsi birden helak olur.

“Altından kendini koru, zehri teneke kupa içinde sunmazlar.”

Helal peynir ekmek, fırında kızarmış nefis kuzu dolmasından evlâdır (yeğdir.) 03.02.2019

Yorumlar kapatıldı.