İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şeriat Yüceltir

 

Mânevî dereceleri çok yüksek olan Gavslar, Kutublar, büdela, nükeba, Nüceba ve diğer rical, hepsi Şeriat-ı Garra dairesi içindedirler. Bütün Pîran hazeratı Şeriat içindedir ve ondan kıl miktarı ayrılmazlar.

Yakın tarihimizde iki kimlikli birtakım münafıklar, Şeriatsız İslâm çıkartmaya çalışmışlardı ama başarılı olamadılar. Şeriatsız İslâm olmaz.

Şeriatın inkârı, reddi, tekzibi küfre götürür. Küfür Cehenneme ve ebedî felakete sürükler.

Doğrunun, iyinin, güzelin kaynağı Şeriattır.

Şeriata bağlılık dünyada esenliğe, ahirette ebedî saadete vesile olur.

Şeriatta öncelikle namaz, zekât, oruç, hac, cihad gibi ibadetlerin hükümleri, kuralları yer alır.

Şeriatta muamelat, münakehat, ukubat, evkaf hükümleri vardır.

Şeriatta Ahkâm-ı Sultaniye vardır.

Şeriatın hükümleri Kur’ândan, Sünnetten çıkartılmıştır.

Üzerinde ittifak edilmiş icma hâsıl olmuş zaruriyat-ı diniyeyi inkâr edenler küfre düşer.

Hiçbir ideoloji, Şeriatın ayağının tozu bile olamaz.

Şeriatı yücelten aziz olur. Darağacında asılmış olsa bile.

Osmanlı Devlet-i Aliyesi Şeriata bağlılıkla uzun müddet pâyidar olmuştur.

Bütün tasavvuf tarikatları Şeriata hizmet etmekle mükelleftir.

Önce Şeriat, sonra tarikat.

Şeriata temessük (sımsıkı yapışmak) nasr (zafer) için birinci şarttır.

Allahın yardımını, rahmetini, desteğini isteyenler Şeriat-ı Mustafavî’ye (Salât ve selam olsun ona) yapışsınlar.

Şeriatın amelle (eylemle) ilgili temel emri, beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır.

“Namazı yitiren ve şehvetlerine uyan” fasık ve facir bir toplum bin türlü buhran (kriz) içinde kalır, zelil olur, yıkılır.

Âkil, âlim, ârif, sorumlu, ülü’l-emr Müslümanların ilk iki temel vazifesi, itikadın tashihi ile beş vakit namazın ikamesi için çalışmaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi için bütün Müslümanlara, kadın erkek çocuk, temel ilmihal bilgilerinin öğretilmesi gerekir.

Bu vazife emr-i mâruf farzı dâhilindedir. Bu yapılmazsa bütün Ümmet sorumlu olur, vebal altında kalır.

Şeriat kurtuluştur, necattır, felahtır, ebedî saadet sebebi ve vesilesidir.

Bu bilgileri muteber din kitaplarından çıkarıp özetledim. Bendeniz kâtibim. Bütün akl-ı selim (sağduyu) sahipleri bunların doğruluğunu tasdik eder.

Şeriata uyan, geçerli icazeti olan o Şeyh Efendi gerçek ve meşru bir şeyhtir. Nasibi olanlar ona intisab edebilir.

Şeriata uymayan o şeyh gerçek şeyh değildir. Ona intisab edilmez.

Şeriata bak ki, iki küçük beldede yaşayan, kışın Söğütte, yazın Domaniçte eğlenen bir aşiretten muazzam bir cihan devleti çıkarttı.

Başta riba olmak üzere Şeriatın kötü gördüğü, haram kıldığı, yasakladığı para ve iş muamelelerinin hepsi batıldır. Haramlara helal diyenler kâfir olur, bunlara batanlar sonunda zelil ve rezil olur.

Müttefakun aleyh olan zarurî Şeriat hükümlerinin en küçüğünde bile hatâ yoktur. Hepsi doğrudur.

Şeriatta hatâ arayanlar dall ve mudildir.

Gerek laik, gerekse İslâmcı Feministlerin Şeriata aykırı bütün görüşleri, iddiaları batıldır, dalalettir.

Kadın ve kızlara en büyük değeri Şeriat verir.

Şeriat, ahlâksız hürriyete izin ve mesağ vermez.

Şeriat zinayı yasaklar ve ona çok ağır bir ceza olan recm cezasını verir.

Resulullah (Salât ve selam olsun ona) kimseyi recm ettirmedi diyen kezzablar, güneşi balçıkla sıvamaya yelteniyor. Efendimiz iki kişiyi recmen idam ettirmiştir. Bütün sahih kitaplarda yazılıdır.

İffetli kadınlara iftira edenlere Şeriat kazf cezası veriyor, onları kırbaçlatıyor.

Müslümanın andı: Ben İlah Rab Haliq Râzık olarak Allahü Tealadan razıyım… Kitap ve düstur olarak Allahın kadim Kelamı Kur’ândan razıyım… Din olarak İslâm dininden razıyım… Nebi ve Resulullah olarak Muhammed Mustafa’dan razıyım… Şeriat olarak Şeriat-ı Garra-i Ahmediyeden razıyım. Ümmet olarak Ümmet-i beyza-ı Muhammed’ten razıyım.

Bize kurtarıcı, aziz kılıcı, saadet-i ebediyeye ulaştırıcı bir Şeriat veren Allahü Teala hazretlerine hamd olsun!..

Hiçbir Türk ve Türkiyeli, asıl ismi Moiz Kohen’i gizleyip, Tekin Alp takma adıyla kitaplar yazan, onlardan birine “Kahr olsun Şeriat” bölümü koyan Yahudinin peşinden gidemez. Böyle bir gidiş manevî intihar olur.

Dünyadan âhirete göçerken, son nefeslerini hüsn-i hatime ile vermek isteyenler Şeriat Müslümanı olsunlar.

UYARI:

Bütün Müslüman gençleri uyarıyorum. Kendilerini harcamasınlar, harcatmasınlar. Temel amaçları iyi ve vasıflı Müslüman olmak olsun. İyi Müslüman iyi insan demektir.

Dünya bir imtihan yeridir, bu imtihanda başarılı olmak için var güçleriyle çalışsınlar. Dünya bir tarladır, ekini âhirette biçilecektir. İki şeye sahip olsunlar: Doğru İslâm kültürü, faydalı genel kültür.

Nefs-i emmâre (benlik) insanın en büyük düşmanıdır. Onu dizginlesinler. Bildikleri, öğrendikleri iyi şeyleri hayata uygulasınlar. Laf Müslümanı değil, amel (iş) ve hal Müslümanı olsunlar. İlimde, irfanda, hikmette, hayır hasenatta, faydalı işler yapmakta iki günleri eşit olmasın, daima ilerlesinler. Ümmet birliği ve İmam-ı Kebir’e biat ve itaat şuuruna sahip olsunlar.

Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat içinde bulunsunlar. Beş vakit namazı dosdoğru kılsınlar.

Yine Gençlere:

İnternetten /EYGİ Nasıl Adam Olunur?/ başlıklı yazımı okumanızı tavsiye ediyorum.

Yalancılar, müfteriler aleyhimdeki iddialarını ispat edemediler. 03.01.2019

Yorumlar kapatıldı.