İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tavuğun Pisliğini Yiyenler

 

TAVUĞUN eti, ciğeri, taşlığı, yumurtası yenir ama pisliği yenmez, tüyleri de yenmez, bacakları da yenmez…

İneğin eti, sütü, yoğurdu, peyniri yenir, lakin tezeği yenmez.

Batı medeniyetinin ilminden, tekniğinden, silahlarından yararlanabiliriz ama pisliklerini taklit etmemiz, yememiz caiz değildir.

Bozuk medeniyetin kötülükleri, pislikleri nelerdir?

Paranın put haline getirilmesidir.

Ribadır.

Kadınları seks kölesi haline getirmesidir.

Âhirete inanmayı kişinin tercihine bırakmasıdır.

Ateizmdir.

Dinsizliktir.

Her türlü azgınlıktır.

İçkidir, kumardır, fuhuştur.

Fıtrata aykırı her türlü gayr-i meşru fikirler, işlerdir.

Adaletsizliğidir.

Merhametsizliğidir.

Japonlar Batının ilmini, tekniğini, silahlarını, sanayiini fabrikalarını aldılar ve güçlü oldular.

1945 yenilgisinden sonra galip ABD, Japonyaya Batının bütün pisliklerini taşıdı ama Japonya direndi.

Bizimkiler Batının bütün pisliklerini, bozuk taraflarını medeniyet sanarak benimsedi, benimsetti.

Şapkacılık yaptılar.

Kendi millî yazımızı inkâr eder, Batının Latin yazısını alırsak kalkınır ve uygar oluruz sandılar.

İçki kumar dans zina çıplaklık riba… Bunların hepsini taklit ettiler.

Sonunda ne oldu?

Japonya çok ilerledi, güçlendi, biz onlara oranla çok geri kaldık.

Yılbaşı çılgınlıklarını Hıristiyan dini ve ahlâkı da kabul etmez.

Tarihte hiçbir kavim toplum içerek kusarak, sarhoş olarak, dans ederek, fuhuşla zinayla azgınlıkla ilerlememiş, yücelmemiştir.

Osmanlıda böyle yılbaşı eğlenceleri ve kutlamaları var mıydı? Böyle şeyler yapmaya yeltenenlere asla ve kat’a izin vermezlerdi.

Osmanlı yükseliş devrinde Tuna ile Nil arasındaki büyük bölgeye hükmeden bir cihan devletiydi.

İslâma Şeriata hizmet ettiği için yükselmiştir.

Osmanlı Kur’ana, Sünnete, Şeriata hizmet ettiği müddetçe aziz ve galip olmuştur.

İneklerin, tavukların pisliklerini yiyenler bin türlü hastalığa yakalanır ve zelil olur.

Kendimizi, halkımızı, ülkemizi pisliklerden koruyalım.

Şu son iftiraya, yalana inanan oldu mu? Kesinlikle yalanladım, doğruysa ben şerefsizliği kabul ederim, ispat edemezlerse yalancılar, şerefsiz namussuz olur dedim. Bu yalan ve iftirayı bile bile, kasden, müteammiden uyduranlara hakkımı helal etmiyorum. Beni mağdur ettikleri için onlara beddua ediyorum. Allah belalarını versin.

Hakkımda suizan edenlere de hakkımı helal etmiyorum.

Vaadim geçerlidir. İspat edene evimi vereceğim ve yazı hayatından çekileceğim.

Müslüman medyada beni destekleyen, müddeiler (iddia edenler) iddialarını ispat edemedi, M. Ş. Eygi onları ispata çağırdı mealinde yazan kaç gazete, kaç kişi çıktı?

Böyle bir iftira İngiltere’de yapılmış olsaydı, iddialarını ispat edemeyen müfteriler çok ağır tazminata mahkûm edilirlerdi.

Yalanı ve iftirayı uyduran adamın yakınları Üsküdar Bülbülderesi Dönmeler mezarlığında yatıyormuş.

Şu bir kısım Dönmeler velhasıl kesinlikle akıllanmazlar uslanmazlar.

Ortodoks Musevîler Sinagoglarında, yaşadıkları ülkenin devletine, reisine dua ederler. Bu duayı Sabatay Sevi kaldırmıştır.

Onların hıncının, öfkesinin, düşmanlığının, saldırısının asıl sebepleri şunlardır:

Egemen azınlık rejimi yıkılmıştır.

Vesayet rejimi yıkılmıştır.

Dönmelerin hâkimiyeti, tahakkümü gerilemektedir.

Askerî darbelerin önü kapatılmıştır.

Ordu asıl vazifesiyle meşgul olmakta, siyasete karışmamaktadır.

Resmî ideoloji eski gücünü kaybetmiştir.

Çoğunluğu oluşturan Müslüman halk (yüzde yüz olmasa da) din, ibadet, düşünce hürriyetine kavuşmuştur.

Medreselerin tekkelerin yeniden açılması ihtimali kuvvetlenmiştir.

Bunlarda hiç adalet, insaf, merhamet yoktur. Halkın büyük çoğunluğunun oyuyla, serbest seçimlerle başa gelmiş Adnan Menderes’i nasıl devirdiler, zalim mahkeme kararıyla nasıl astılar? Asmadan önce nasıl prostat muayenesi yaptılar? Cesedini yıkamadılar, kefenlemediler, namazını kıldırtmadılar, bir çukur kazdırıp içine attılar. Acımasızlar. Böyle bir kin…

Hükumet, yeni GEZİ kalkışmalarına karşı son derece uyanık olmalıdır. Seçimle gelen iktidarlar ancak seçimle gitmelidir. GEZİ sivil bir darbe teşebbüsü idi. GEZİ’ciler kazanmış olsaydı, Türkiye Ukrayna’ya dönecek ve parçalanacaktı.

Muhterem Millî Eğitim Bakanımıza: İmam Hatip mekteplerinin durumunu bilmiyorum ama birçok lisede az sayıda, fakat çok teşkilatlı, eğitilmiş, yetiştirilmiş ve kararlı militanlar, Fransa’daki sarı yelekliler hareketinin benzerini başlatmak için (şu anda) uykuda ve pusuda bekletilmektedir. Liseler bilgi/kültür, ahlâk/karakter terbiyesi elde edilen kurumlardır. Lise öğrencilerinin çoğu, hukukî bakımdan ergin değildir, çocuk statüsündedir. Onları birtakım derin şer güçleri kullanmak istiyor. Devletin milletin halkın zarar görmesine, militan gençlerin harcanmasına imkân ve fırsat verilmemelidir. Bu konuda derin istihbarat yapılmalıdır. Çok büyük psikologlardan, (bulunabilirse) gerçekten âqil ve bilge birkaç kişiden rapor istenmelidir. 15 Temmuz öncesindeki istihbaratsızlığa ve gafletlere düşülmemelidir. (Ehliyetsiz liyakatsiz, derin kültürsüz, intüitif düşüncesi olmayan kimselerin para karşılığında yazacakları içi boş uyduruk raporlar bir işe yaramaz.)

Birtakım sorumlu Müslümanlara: Birleşmemek, ortak hareket etmemek, tek bir Ümmet haline gelmemek, ittihad-ı İslâmı iman kardeşliğini tesanüdü tesis etmemek konusundaki bugünkü korkunç inadınızdan vaz geçmezseniz, Türkiye’nin ve Müslümanların zilletinin ve felaketinin vebali üzerinize olacaktır. Sevgili Peygamberimiz (Salât ve selam olsun ona) “Birlik rahmettir, tefrika (bölünmüşlük, çekişme) azaptır” buyurmuştur.

Onların en büyük yanlışı Filan Paşayı Türkiye ile özdeşleştirmektir. Türkiye üç şeyden ibarettir: Devlet, halk, vatan.

Yalanlarla bana iftira eden, iddiasını ispat edemeyen şu mahut müfteri general, uzun süren bir tv programında, katılımcılarla şiddetli bir üslupla tartışmış. Bir dostum seyredenlerin Youtube’daki maillerini gönderdi, haylisini okudum. Bir emekli generalin o hallere düşmesi, onca hakarete uğraması ne ibretli bir hadise. Kendisini, zavallı askerleri ve aslarını azarlayan zalim bir paşa gibi görüyormuş. (Değerli paşalarımızı tenzih ederim.) İftirasını ispat edemezse ve (medenî bir insan ise) özür beyan etmez, helallik dilemezse hakkım haram, başı beladan belaya mübtela olsun.

Siyasî çare ve çözümler tükenince savaş kaçınılmaz olur. Kıbrıs’ın bir kısmını savaşla kurtarabildik. Güneyimizde bir Kürt Ermeni Yahudi devleti kurulmak isteniyor. Kurulursa Türkiye parçalanacak, büyük zarar görecek. İki zarardan hafif (ehven) olanını tercih etmek gerekir. Ya savaş, ya parçalanmak yıkılmak. Hangisi ehvendir (daha hafiftir)? Bu, evrensel bilgeliğin temel bir kuralıdır. Suriyede Rusya, ABD, İran var da, Türkiye niçin olmasın? İnşallah ileride o komşu ülkede meşru bir rejim başa geçecek, iki devlet bağımsız ve eşit olmak şartıyla birleşecek, pasaportsuz (kimlik kartıyla) seyahat edilecektir. İsrail, ABD, Rusya, kapitalistler, sömürgeciler, Dönmeler, iki kimlikliler, dalalet fırkaları istemeseler de… 05.01.2019

Yorumlar kapatıldı.