İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tercüme Kanunlarla Adalet Olmaz

 

Âdil olmayan kanunlarla âdil yargı, adalet olmaz.

Medeniyetine, kültürüne, sosyal yapısına göre; bir ülkeye uygun olan kanun, öteki ülkeye uygun olamayabilir.

İstanbulda tarih boyunca iki büyük taknin (kodifikasyon) yapılmıştır. Birincisi Justinianus Digestleri, diğeri Mecelle-i Ahkam-ı Adliyedir.

Mecellenin birincisinden üstünlüğü, bilhassa başındaki harika 99 Kavaid-i Külliye’den ileri gelmektedir. Bu genel prensipler, sadece hukukun değil, evrensel hikmetin (bilgeliğin) kurallarıdır ve medenî insanlığa ışık tutmaktadır.

1926’da İsviçre Medenî Kanununun (bazı tercüme yanlışları ile) kabul edilmesi, sağduyuya aykırı yanlış bir devrim olmuştur.

O tarihte, yeni bir Medenî Kanun hazırlayabilecek hukukçularımız vardı. Onlara millî bir kanun hazırlatılabilirdi. Bu yapılmamıştır.

İsviçre Medenî Kanununun başına, o zamanın Adalet Bakanı tarafından yazılan önsöz; millî kimliğimize, millî kültürümüze, millî haysiyetimize indirilmiş bir darbedir.

Bu önsözde yer alan bütün İslâm karşıtı fikirler, iddialar, tenkitler keenlemyekundur, asılsız ve esassızdır.

Tercüme İsviçre Medenî Kanunundan sonraki yeni kanun da, millî yapımıza, kimliğimize, kültürümüze, fıtrata uygun bir kanun değildir.

Bu son kanuna göre ailenin bir reisi olmaması büyük boşluğa ve sarsıntıya sebep olmuştur.

Başsız aile olmaz. Bazı laikler bile, başsız olacağına, ailenin reisi kadın olsaydı diye hayıflanmışlardır.

Türkiye’de aile toplumun temel taşıdır. Aile yıkılırsa toplum da yıkılır.

Medenî Kanununuz aileyi, Ceza Kanunumuz toplumu sarsmakta ve yıkmaktadır.

Batıyı taklit edeceksek, İngiltere’deki hukuk sisteminden ders almalıyız. Onların, bu sistemi, 16’cı asırda Osmanlılardan aldıkları rivayet edilmektedir.

Son medenî Kanunumuz hazırlanırken, hukuk kültürü olmayan bazı Feminist çevrelerin baskılar yaptıkları iddia edilmektedir.

Temel Kanunların sık sık değiştirilmesi, eskilerin yerine yeniden sakıncalı metinler hazırlatılması hukuk ve adalet krizini bir kat daha çetrefilleştirmektir.

Hukuk mimarı olmayanların hazırlayacakları metinlerden hayır gelmez.

Kanun vazı’ları (koyucuları) bilge olmalıdır.

Türkiye’nin son bir asırlık tarihinde Jakoben devrimciler, bilhassa hukuk ve adalet sahasında onulmaz yaralar açmışlar, tamiri çok zor kopukluklara sebep olmuşlardır.

İdeolojik kanunlar yaşamaz.

Evrensel bilgelik kurallarına uygun olmayan kanunlar büyük tahribata sebep olur.

Hukuk, kanun, adalet konusunda Türkiye’nin en iyi terzileri, kendi terzileridir.

Osmanlı imparatorluğu, tarihçi Arnold Toynbee’nin dediği gibi, Platonun ideal cumhuriyetine realitede en fazla yaklaşmış sistemdir. (Tarih Üzerine bir Etüd, Ispartalılar bölümü.)

Osmanlı ve İslâm red ve inkâr edilerek Türkiye’de hukuka hizmet edilemez.

Hukukta devrim olmaz, evrim olabilir. Mecelle bir evrimdi, İsviçre Medenî Kanunu tercümesi bir devrimdir.

Ben kanun metni hazırladım, Meclis çoğunluğu kabul etti zihniyetiyle kanun yapılmaz.

İyi, doğru, uygun, âdil olmayan bir hukuk sistemi (veya sistemsizliği ile) bir ülke yükselemez.

İyi ve uygun bir Medenî Kanun, aileyi güçlendirir, huzur verir. Kötüsü yıkar.

İyi, uygun, âdil bir Ceza Kanunu, mahkemeleri işsiz cezaevlerini ıssız bırakır. Kötü bir kanun suç patlamasına sebep olur, hapishaneleri tıklım tıklım doldurur.

Yeterli miktarda hukuk mimarına sahip olmayan, hukuk faaliyetleri ve hizmetleri onların gözetiminde olmayan, onlara danışılmayan bir ülkede adalet, huzur olmaz.

Hukuk devleti başkadır, kanun devleti başka.

Âdil, uygun, millî olmayan kanunlarla kanun devleti olur ama hukuk devleti olmaz.

İri bir bedene daracık veya çok zayıf bir vücuda çok bol gelen bir elbise… Millî yapıya, millî kültüre, kendi medeniyetimize, sosyal ve kültürel yapımıza uygun olmayan tercüme, derleme, iktibas kanunlar bu dar veya bol giysilere benzer. Türkiye devlet, ülke, halk olarak uygun ve âdil kanunların hasretini çekmektedir.

AİLE KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ PANEL:

Bugün 9.3.2019 cumartesi saat 14.30’da Çemberlitaş BİRLİK VAKFI’nda; Avukat Ali Cahit Polat, Prof. Dr. Sefa Saygılı, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mahmut Koca ile E. Ağır Ceza Başkanı Avukat Mehtap Yılmaz’ın katılacakları “Aile Politikalarında Yasal Sorunlar” isimli bir panel yapılacaktır. Aile meselesi sebze meyve fiyatlarının artışından bin kere daha önemlidir. Vakti müsait olanların bu panele katılmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bu hayatî ana konuda mutlaka kamuoyu oluşturulmalıdır.

DEPREM…

1999’dan bu yana deprem edebiyatı yaptık ama depreme dayanıklı binalar ve şehirler inşa edemedik; deprem bölgelerindeki milyonlarca çürük binanın, ya yenisini yaparak yahut eskisini sağlamlaştırarak tedbir almadık. Aradan yirmi sene geçti, deprem kâhinleri, felâket dellalları artık çok yaklaştı diye haber veriyorlar. Yazık ki, vakit geçti, iş işten geçti. 09.03.2019

Yorumlar kapatıldı.