İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Nisan 2019

Boşların Ramazan Talimatnamesi

İçi boşların Ramazan talimatnamesi: 1) Bağırtlakların seslerinin daha cırtlak olması için ses cihazları ince makina yağı ile yağlanacak. 2) Şadırvan musluklarının contaları değiştirilecek. 3) Ramazan pidelerinin susamlı mı yoksa çörek otlu mu olması konusunda kesin karara varılacak. 4) Filancaların seslerinin yanık çıkması için iftarda ekolojik yumurta içirilecek. 5) Benim iftarım mı daha lüks, daha şatafatlı, daha israflı; yoksa seninki mi yarışmaları yapılması. 6) Açlık ayı Ramazan’ın tokluk ve tıkınma ayına…

Kim suçlu

Vatandaş otomobil kullanırken burnunu kâğıt bir mendille siliyor, mendili yola atıyor. Bu hareketin tahlilini yapalım: 1- Bunu yapan görgüsüz, terbiyesiz, ahlâksız bir kimsedir. 2- Asıl suçlu kimdir?.. Vatandaşa ahlâk, terbiye, görgü, temizlik eğitimi veremeyen devlettir. Sonra Millî Eğitim sistemidir. Ailesidir, toplumdur, vatandaş Müslüman’sa Diyanet İşleri Başkanlığı ve öteki özel diyanetlerdir. Vazifelerini ihmal etmişler adamı yetiştirememişlerdir. 3- Singapur’da böyle bir şey düşünülemez. 4- Dünyanın en temiz ülkesi olan Japonya’da böyle bir…

Şehirlerin değişmez valileri

Türkiye’de birçok şehrin hiç değişmeyen valileri vardır. Bunların valilikleri ölümlerinden sonra da devam eder. Ankara’da Hacı Bayram Veli, Konya’da Mevlana Celaleddin Rumî, Kastamonu’da Şaban Veli, Bursa’da Emir Sultan… İstanbul’un manevi valisi ashab-ı güzindenEbaEyyub el-Ensarîradiyallahuanh efendimizdir. Böyle manevi valisi bulunan şehirlere giden Müslümanlar bu muhterem zevatın kabirlerini ziyaret ile Fatiha-i şerife okuyup sevabını onların ruhlarına bağışlamalıdır. Lakin bu ziyaret esnasında Şeriata aykırı hiçbir şey yapılmamalıdır. ***Sağlıkla ilgili bir soru. Önce check-up mı…

“Siz ne haldeyseniz öyle idare olunursunuz”

Gelmiş, geçmiş, gelecek insanların en bilgesi en uzak görüşlüsü en akıllısı en firasetlisi olan Peygamberimiz (s.a.v.), “Her toplum lâyık olduğu idare ile idare olunur” buyurmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin lâyık oldukları mahallî idareyi kendi oyları ile seçtiler… AK Parti’yi MHP’yi diğer partileri seçenler de bu kuralın dışında değildirler. Erdemli, vasıflı, aklı başında, yararına ve zararına olanı bilen bir toplum hayırlı bir seçim yapar. Bu sıfatlara sahip olmayan toplumlar…

İlk Büyük Millet Meclisi’nin Sultan Vahdeddin’e Sadakat Mektubu

Padişah-ı azam, Halife ve Hakan-ı akdesimiz Efendimiz: İstanbul‘un işgali ve bunu takip eden fecayi’(facialar) üzerine vaziyeti tetkik ve hukuk-ı Saltanat-ı Seniyeleri ile istiklâl-i millîmizi müdafaa ve te’min etmek maksadıyla bu defa Ankara‘da Büyük Millet Meclisi halinde içtima ettik. Anadolu’nun düşman istilâsı altında olmayan her köşesinden gelen ve millet tarafından selâhiyet-i fevkalâde (olağanüstü yetkilerle) ile terhis edilen mebuslar, müttefikan ittihaz ettikleri bir karar ile südde-i seniyelerine (huzurunuza) bazı hakayıkı (gerçekleri) arz…

Gemideki Müslümanlar

Muazzam, çok büyük bir gemi. Gemi, Kıblenin ters istikametinde şimale doğru yol alıyor. Gemideki bir grup Müslüman, teknenin başından gerisine Kıbleye doğru yürüyor. Gemi şimale giderken, onlar göreceli olarak Kıbleye doğru ilerliyorlar mı, yoksa büsbütün uzaklaşıyorlar mı? Bazı İslam ülkelerindeki Müslümanların durumu böyledir. Asıl mesele, geminin yönünü Kıbleye çevirmektir. Bunu yapamayanların, şimale giden geminin üzerinde Kıbleye doğru yürümeleri ne mana ifade eder? ** İslam düşmanları saatte 120 kilometre hızla yol…