İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gemideki Müslümanlar

Muazzam, çok büyük bir gemi. Gemi, Kıblenin ters istikametinde şimale doğru yol alıyor. Gemideki bir grup Müslüman, teknenin başından gerisine Kıbleye doğru yürüyor. Gemi şimale giderken, onlar göreceli olarak Kıbleye doğru ilerliyorlar mı, yoksa büsbütün uzaklaşıyorlar mı?

Bazı İslam ülkelerindeki Müslümanların durumu böyledir.

Asıl mesele, geminin yönünü Kıbleye çevirmektir.

Bunu yapamayanların, şimale giden geminin üzerinde Kıbleye doğru yürümeleri ne mana ifade eder?

**

İslam düşmanları saatte 120 kilometre hızla yol alırken Müslümanların hızı 100 kilometre… Bununla övünüyorlar, eski hızımız 60 kilometre idi, ilerliyoruz diyorlar, seviniyorlar. Bu hız artışı ilerlemek midir, gerilemek midir?

**

Tefrika (bölünmüşlük) en korkunç ve tahrip edici cahiliye âdetidir. Müslümanlar tefrikadan ittihad-ı İslam’a (Ümmet birliğine) ve iman kardeşliğine geçmezlerse helak olurlar.**

Paramparçayız ama yine ilerliyoruz, güçleniyoruz, hiç de batmıyoruz diyenlere: Endülüs’ü düşünün. Parçalanmış ve batmıştı. Tarihten niçin ibret almıyoruz.

**

Özel İslam medreselerinden mezun icazetli bir hoca Osmanlıcayı ve Arapçayı çok güzel ve düzgün nesih yazısıyla yazabilmelidir.

**

Kitaba, ilme, irfana, sanata merakı olmayan bir kimse hoca olabilir ama vasıflı, güçlü, üstün, başarılı hoca olamaz.

**

Medrese tahsili Zeyd ile Amr’ın kavgası hikâyesinden ibaret değildir.

**

İki üç bin liralık akıllı telefonuna sahip Müslüman öğrencinin cebinde veya çantasında kaliteli bir dolmakalem ile çok güzel bir defter bulunması gerekir. “Ben fakir bir öğrenciyim” bahanesini öne sürene, “Be mübarek telefona üç bin lira buluyorsun da, dolmakalem ve deftere yüz lira bulamıyor musun?” susturucu cevabı verilir.

**

Şu beş yokluk ile İslam dünyası necat ve iflah bulmaz ve yükselmez:

1.Ümmet birliği, ittihad-ı İslam, mü’minlerin uhuvveti yoksa.

Kendisine biat ve itaat edilen râşid bir İmam yoksa.
Ümmeti irşad eden, aydınlatan, uyaran, bilgilendiren âlim ve fakihler yetiştiren hakikî İslam medreseleri yoksa.
4.Olgun Müslüman yetiştiren tarikatlar ve şeyhler yoksa.5.Yeterli sayıda vasıflı, ziyalı, ehliyetli, liyakatli, faziletli idareciler yoksa.

6.Yeterli miktarda emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmıyorsa.

Müslüman halkın en az yüzde doksanı beş vakit namazı DOSDOĞRU (farzlarını cemaatle) kılmıyorsa.
**

İnsanın iki ömrü, iki zamanı ve yaşı vardır. Birincisi, kronolojik takvim zamanı ve yaşıdır. Bunu uzatıp kısaltamazsın. İkincisi derunî iç zamandır, azalır kısalır çoğalır. Sen bu ikinci zamanı ve ömrü uzatmak, kıymetlendirmek için çalış. Vücudun ihtiyar olsa da gönlün genç ve zinde kalsın.

**

Hastalık ve sağlık Allah’tandır. İlaç kullan ama şifayı Allah’tan bil.

**

Bir Müslüman’ın özellikleri:

Evi İslam evidir.
Yazısı İslam Kur’an yazısıdır.
Takvimi hicrî takvimdir.
Medeniyeti İslam medeniyetidir.
Kıyafeti İslam kıyafetidir.
Sofrası İslam sofrasıdır.
Zihniyeti İslam zihniyetidir.
Milleti İslam milletidir.
**

Âhir zamanda şer’î tesettüre bürünen İslam kadın ve kızlarının inşaallah şehid sevabı alacaklarını ümid ediyorum.

**

Sadece tesettür ile olmaz, Şeriatın hicab kurallarına da riayet lazımdır.

**

Hurmet-i musahere ne demektir, her Müslüman bilmeli.

**

İslam’da recm cezası yoktur diyenler ya çok cahil, ya çok kötü niyetli kimselerdir. Resulullah (Salât ve selam olsun ona) zina yaptığı sabit olan iki kişiyi recmen idam ettirmiştir.

**

İslam’daki sirkat (hırsızlık) haddi, hırsızlığın kökünü keser.

**

İngiltere’de insan hakları, demokrasi son limitine ulaşmıştır. Bundan sonrası İslam’dır.

**

Bütün medrese öğrencilerine: Merhum Şeyhülislam Tokatlı Mustafa Sabri Efendi hazretlerini örnek alınız. Onun gibi olmaya çalışınız.

**

Edebî Türkçe giderse Türkiye elden gider. Yine edebî zengin Türkçe giderse, din de elden gider.

**

Zengin edebî Türkçeye yerleşmiş on binlerce Arapça ve Farsça kökenli kelimeyi atarsanız Türkçe yozlaşır, eşek arısı dili olur, Türkiye kültürü geriler ve çöker. Dil devrimi aslında bir devirimdir. Fransızcadan Latin kökenli kelimeleri atarsanız geriye ne kalır? Almancada en az 30 bin yabancı kökenli kelime bulunmaktadır. Bunlar, lisanlar için zenginlik kaynağıdır.**

Ahireti unutan, sadece dünyaya yönelik olan, büyük yolculuk için azık hazırlamayan Müslüman içi boş ve kof bir Müslüman’dır. Gerçek Müslüman, dünya hizmet ve vazifelerini dosdoğru yapar olduğu halde ahirete dönük olan kimsedir.

**

Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanatı son buldu. Mimar Sinan’ın saltanatı devam ediyor.

**

Âlemlere rahmet olmak üzere gönderilen Resulullahın Sünnetine sarıl ki, necat ve felah bulasın. Sünneti kötüleyen, inkâr eden, onu terk edip yitiren Müslüman helak olur.

**

Batı dünyasında nice İslam karşıtı kişi Müslüman olurken, bizdeki birilerinin düşmanlığı ve azgınlığı artıyor.

**

Sen dünyayı değiştiremezsin ama namazı kılabilirsin. Önce namazını dosdoğru kıl, sonra (gücün varsa) dünyayı ıslah etme faaliyetleri yapabilirsin.

01.04.2019

Yorumlar kapatıldı.