İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: “Gün: 21 Mayıs 2019

En Ilımlı İslam’a Bile İzin Vermezler

akın zamanda Katar’da 88 yaşında rahmet-i Rahman’a kavuşan Cezayir’in Müslüman lideri Abbas Medenî çok kültürlü, ismi gibi medenî, güçlü, ilim, irfan bakımından Batılılara tepeden bakan bir liderdi. Ordu, egemen azınlık, vesayet sistemi, global derin güçler önünü kesmeseydi Cezayir’e çok hizmet edebilecek bir kimseydi. Bence büyük ve ölümcül bir hata yaptı, seçimler konusunda diretti. Taqiyye yapması uygun olurdu. Fas İslamcıları, seçimleri çok kolay kazanabilecekleri halde, kendi ihtiyarlarıyla “kazanmadılar”. Yirminci yüzyılda en…

Seçimleri Çığırından Çıkarttılar

Belediye seçimlerini genel seçimlere, hattâ referanduma çevirdiler, işin sınırlarını aştılar, aşırılıklar yaptılar, bazı büyük vilayetlerde seçimi kazanma sarhoşluğuna düştüler, ortalığı velveleye verdiler. Bendeniz bir vatandaş olarak belediye hizmetlerinin iyi mükemmel olmasını, israf yapılmamasını isterim ama hiçbir işin çığırından çıkartılması istemem, hoş görmem. Türkiye’de nâdir istisnalar dışında her kesim popülizm yapıyor, bundan da hoşlanmıyorum ve çok şükür yutmuyorum. Belediye levhalarının başına TC eklenmesi gülünç bir popülizmdir. Bu ülke Türkiye’dir, yazılsa da…

Batı Frenklerine

Batı Frenklerine bazı hatırlatmalar: Frengistan sizin mutlak mülkünüz değildir. Mülk Allah’ındır; dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil. Siz mülkün sadece zilyedisiniz. Mülk emanetine hıyanet edenler mülkü kaybederler. Cemaati kalmadığı için satılan kiliselerin bazısı batakhane, bar, pub oldu. Bu ayıp, tokat ve sille yemeniz için size yeter. Hıristiyanlığı büyük ölçüde terk ettiniz. Tabiat boşluğu sevmez. O boşluğu başka bir din dolduracaktır. Bunu hiçbir beşerî güç önleyemez. Övündüğünüz, gururlandığınız Batı medeniyeti…

İslam’a Hakaret Eden Holigan Dönmeler

Türkiye Müslüman bir ülkedir, İslam bizim millî kimliğimizin temel unsurudur. Bu ülkede İslam’a hakaret etmek hürriyet değil, edepsizlik, terbiyesizlik, densizliktir; iç barışı ve sosyal mutabakatı dinamitlemektir. Ateistmiş, İslam’ı sevmiyormuş, olabilir… Lakin saldırganlık ve açık düşmanlık etmesin. Bendeniz Hindistan’ın kutsal şehri Benares’te yaşasam, Hinduların mukaddesatına saldırmam, onlarla iyi geçinirim. Onlar ineklere tapıyor. Ben böyle bir şey yapmam ama sokakta kaldırımın ortasına yatmış geviş getiren ineklerine tekme atmam, aksine okşarım, yiyecek veririm.…

Avrupa Çökerken

Roma, kendisini yıkan barbar kavimlerden daha medenî idi ama yıkıldı. Batı Avrupa ilimlerde tekniklerde Müslümanlardan daha ileri ama yıkılmaya mahkûm. Niçin mahkûm? Birincisi: Aileyi yıktılar, artık yeteri kadar çoğalmıyorlar. Tabiat boşluğu sevmez, Müslüman mülteciler bu boşluğu dolduracak. İkincisi: Batı Avrupa Hıristiyanlığı terk etti. Satılan bazı kiliseler batakhane yapıldı. Üçüncüsü: Avrupa’da çok hızlı bir ihtida (Müslümanlığı seçme) cereyanı var. Dördüncüsü: Avrupa Hıristiyanlığın ölçütlerine (kriterlerine) göre, şu anda Sodom Gomore’den beter vaziyettedir.…

Yatay ve dikey ıslah ve düzelme

SORUYORUM: Bu toplum beşerî irade ile horizontal yatay yoldan ıslah olur mu düzelir mi?.. Cevabını bana sorarsanız düzelmez. Çünkü ne düzelme niyeti var, ne de iradesi. Peki, nasıl düzelecek? Vertical (dikey) şekilde, yani Küllî İrade ile. Gerisini yazmak bile istemiyorum, korkunç bir şekilde diyerek bu konuyu kapatıyorum. *** Hayat imtihanı, kişi âqil baliğ olduktan sonra başlar, ölünceye kadar devam eder. Hayat bütünüyle bir sınavdır. *** Sorumlu Müslümanlar ellerinde imkân, fırsat,…

Ne Halde İseniz…

Türkiye’nin her yerine, en az 100 kişiye bir olmak üzere şu levhayı asmak lazım: “Müslümanlar, siz ne halde iseniz öyle idare olunursunuz.” *** Hollandalılar tarım işlerini nasıl halletmişler, bu konuda dünya birincisi olmuşlarsa, bizim de onlar gibi başarı ile halletmemiz gerekir. Nüfusumuz ve yüzölçümümüz onlardan kat kat büyük olduğuna göre, tarımda birincilik bize yakışır. *** Sadece kuru akılla amaca varılmaz. Aklın, akl-ı selim olması, yanında ilim irfan hikmet  (bilgelik) bulunması…

Tarım Kooperatifleri

Bilhassa tarım sahasında çok ciddî, çok iyi çalışan kooperatifler kurulmalı, küçük üreticilerin ürünleri onlar vasıtası ile şehirlerde ucuz fiyata tüketicilere ulaştırılmalıdır. Bu kooperatiflerin idarecileri yüzde yüz namuslu ve dürüst… Yüzde yüz ehliyetli ve liyakatli… Yüzde yüz becerikli ve çalışkan olmalıdır. Vazifesini ihmal eden, yamukluk yapanlara çok ağır cezalar verilmelidir. Ah Osmanlı adaleti!.. Böylelerini küreğe vurur, hattâ idam ederdi. Bu kooperatifleri kurmak için, kooperatifçilikte başarılı olmuş yabancı beyinler, yabancı elemanlar ithal…

Nereden Buldun Kanunu

Nereden Buldun Servetini Nasıl Edindin Kanunu çıkartılsa çok iyi, çok doğru bir şey yapılmış olmaz mı? Fakirin bu isteği, bu temennisi, bu teklifi kötü bir şey midir? Bu niçin yapılmıyor? *** Bir kere yazmak yeterli olmaz, sık sık defalarca yazmak gerekir. Bendeniz ülkem, halkım, devletim için şunları istiyorum: Türkiye, Singapur’u Finlandiya’yı Japonya’yı gerisinde bırakarak, eğitimde dünya birincisi olmalıdır. Tarımda Hollanda’dan önde, yine dünya birincisi olmalıyız. Güney Kore gibi, dünya çapında…

Bir Milyon Liralık Kol Saati

İsmini vermeyeceğim bir zattan bahs ettiler, bileğindeki saat bir milyon lira ediyormuş. Ne büyük akılsızlık!.. O saatin taklidi, replikası bin liraya alınabilir. Geriye kalan 999 bin liraya neler yapılmaz ki… Mesela bir dükkân, bir iş yeri açılabilir, ticaret üretim yapılabilir, birkaç kişiye iş temin edilebilir. Bu, daha hayırlı olmaz mı? Bir milyon liralık saat kazara kaybolsa, çalınsa, sahibinin yüreğine iner. Böyle lüks bir saat insanların diline düşer, dedikodu edilir, hasede…

Gelecekte Neler Olacak?

Japonya, 1945’teki iki atom bombalı yenilgisinin intikamını aldı mı? Henüz yüzde yüz almadı ama alıyor. ** Japonlar Müslüman olacak mı? Yüzde yüz olurlar mı bilmem ama önemli bir kısmı olacaktır. Bunun karşısındaki en büyük engel, İslam dünyasının ve Müslümanların çoğunun perişan halidir. ** İngiltere Müslüman olacak mı? Bunda hiç şüphe yok. ** İskoçya İngiltere’den ayrılıp bağımsız bir ülke olacak mı? Olacak. ** Fransa ne olacak? O da Müslüman olacak. Hıristiyanlığı…

Azılı Agresif Aşırı Din Düşmanına

AZILI agresif aşırı bir İslam düşmanına: Yazılarımı dikkatle okuyor ve okudukça fenalık geçiriyormuşsun. Bu fakirin yazılarında bir fenalık yoktur, fenalık senin içindedir. Sen kâfir olduğun için dinî konularda bana muhalif olabilirsin ama din dışı konularda hangi tenkidime, teklifime, arzuma, çare ve çözümüme, projeme karşı çıkabilirsin. Bunların hepsi bu ülkenin, bu halkın, bu devletin, insanlığın menfaatinedir. Senin Sezar’ını sevmiyormuşum… Bu bir suç mudur? Müslüman olduğum için Sezar’ları sevmem, tutmam, desteklemem. Senin…

Merhum Kadir Mısıroğlu

1 Ramazan’da aziz ve kadim dostum Kadir Mısıroğlu’nu âhirete yolcu ettik. Namazı yeni yapılan Çamlıca Camii’nde İstanbul Müftüsü Profesör Hasan Kâmil Yılmaz hocaefendi tarafından kıldırıldı. Cami dolmuştu, bendeniz dışarıda kıldım. Merhum Kadir beyi nasıl tanırım? O Allah’a, Resulullaha (Salât ve selam olsun ona), Kur’an’a, ahrete iman eden bir Müslüman’dı. Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslüman’ıydı. Ümmet-i Muhammed’e büyük kültür hizmetleri etmiştir. Din düşmanlarını çok üzmüştü. Millî kimliğimizin ve kültürümüzün…

Domuz ve Uygarlık

Sözde Müslüman vatandaşın biri internete resmini koymuş, bu masanın üzerindeki kemikler bir domuza aitti diye yazmış. Aklınca domuz yemeyi ilericilik, laiklik ve çağdaşlık sanıyor ve iftihar ediyor. Domuz yemekle uygar olunacağını sanan bu kafalar yok mu?.. ** İstanbul havaalanında, uçağı rötar yapan renkli bir yolcu, şirket memurlarından birine ağza alınmayacak hakaretler yapmış. Böyle bir şeyi Japonlar yapmaz. ** Esenyurt’ta, başka bir semtte yollar çatlamış, binalar tahliye edilmiş. Bu yolları yapan…

Boynuzlu ve Kuyruklu Şeytanlar

Biri kadın, biri erkek iki inançsız kişi şeytan diye bir şey yoktur diye ısrar ediyordu. Şeytanları gösteren gözlüğümü taktım, her ikisinin de kafalarında ikişer boynuz, arka taraflarında kuyruk gördüm. ** Batı medeniyeti Rahmanî bir medeniyet midir, şeytanî midir?.. Rahmanîdir diyen kişi Müslümanlıktan çıkar. ** Zina büyük günah mıdır, ağır bir suç mudur? Değildir diyenin Müslümanlığı gider. ** Çanakkale taraflarında bir yerde kermes yapılmış, laiklik tartışılmış, Kemalist gazeteler skandal diye bağırıyor.…