İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Azılı Agresif Aşırı Din Düşmanına

AZILI agresif aşırı bir İslam düşmanına: Yazılarımı dikkatle okuyor ve okudukça fenalık geçiriyormuşsun. Bu fakirin yazılarında bir fenalık yoktur, fenalık senin içindedir.

Sen kâfir olduğun için dinî konularda bana muhalif olabilirsin ama din dışı konularda hangi tenkidime, teklifime, arzuma, çare ve çözümüme, projeme karşı çıkabilirsin. Bunların hepsi bu ülkenin, bu halkın, bu devletin, insanlığın menfaatinedir.

Senin Sezar’ını sevmiyormuşum… Bu bir suç mudur? Müslüman olduğum için Sezar’ları sevmem, tutmam, desteklemem.

Senin din gibi beğendiğin, taptığın ideolojiye karşıymışım… Ben bir Müslüman olarak o derme çatma ideoloji karikatürünü nasıl benimseyebilirim?

Ağır yazacağım: Millî kimliği ve millî kültürü İslam’a dayalı bir ülkede Dine ve çoğunluktaki Müslümanlara saldırmakla büyük densizlik ediyorsun ve memlekete, millete, devlete zarar veriyorsun, gemiyi batırmak istiyorsun. Devlet dedim, ben devlet ile düzeni ayırırım, devlete taraftarım, düzene karşıyım.

 

 

 

Sana tavsiyem: Yazılarımı ya hoşgörü, insaf ve adaletle oku, yahut hiç okuma ki, fenalık geçirip daha da fena olmayasın.

**

Her geçen gün, Avrupa’nın ya şöyle ya böyle Müslümanlaşması daha da önlenemez hale geliyor. Dünyayı idare eden derin şer güçlerinin bu konuda çok şeytanî ve zalimâne gizli planları olduğu seziliyor. İnşaallah tarihin sayfalarını kızartacak kanlı hadiseler olmaz.

**

Malachi’ye ve başka kehanetlere göre, bir Papa daha gelecek, ondan sonra Roma’da büyük tahribat ve kıyım olacak, son Papa papazların cesetlerine basarak gözyaşları içinde kutsal şehri terk edecek.

**

Bir dostuma: Yazlığınızdaki çimlere verdiğiniz önem kadar, hattâ daha fazlasını yaklaşan üçüncü dünya savaşına da vermenizi ve dikkatle itina ile hazırlanmanızı tavsiye ediyorum.

**

Ağzının tadını bilen birine: Büyük, kanlı, tahrip edici, dünyayı alt üst edici, taş üzerinde taş, gövde üzerinde baş bırakmayacak âhir zaman savaşları başlamadan önce Kadıköy’deki Baylan’da bir kup griye yemenizi tavsiye ediyorum. Biraz pahalıdır ama sizin servetiniz müsaittir. Gözünüz ve ağzınız açık gitmeyin.

 

 

 

**

Adam başına 100 liraya yemek yenilen o lokantaya davet ettiler, gitmedim.

**

Duyduğuma göre, o kurumun bütçesinin büyük kısmı hortumlanıyormuş. Zıkkım olsun!..

**

Önlerine konulacağını kesinlikle bilsem bazı büyüklerimize kısa ve özlü metinler halinde çok önemli dosyalar göndermek istiyorum.

**

Türkiye Sarı Yelekliler İkinci Gezi kalkışmasının bütün planları hazırlanmıştır. Müsait bir zamanı kolluyorlar. Gafil olunmaya.

**

Bir 1930’ların M. Kemal Türkiye’sine bakınız, bir de o yılların Japonya’sına. Ne demek istediğimi anladınız mı?

**

Tarlada 3 lira, markette 13 lira. Bu işte bir zulüm, adaletsizlik, çarpıklık ve haksızlık var.

**

Müslümanlara: Siz kendinizi ıslah etmezseniz iflah olmaz ve necat bulmazsanız.

**

Uyuşturucu kaçakçılığının, zehir mafyasının kökü bir türlü kurutulamıyor. Bunun sebebi nedir acaba?

**

1985’te başlayan PKK terörü niçin bitmiyor?

**

Mamak zindanında, Diyarbakır cezaevi cehenneminde yapılan zulümler yanlarına kâr mı kalacak sanıyorlar? Hepsinin acısı çıkacak.

**

Acele etme yavrum, daha Sultan Abdülaziz’in âhının hesabı görülmedi. Sırada nice büyük âhlar var.

**

Velinimetini, devletin başını, Müslümanların Halifesini alaşağı edip, intihar “ettiren” Serasker Hüseyin Avni Paşa… Paşa vü maşa…

**

Sultan Beşinci Murad masondu. Kader-i ilahî onu Saltanat ve Hilafet tahtında fazla oturtmadı, aklını kaçırdı, hal’ edildi.

**

O dinsiz ve pespaye herif menfaatine o kadar düşkündür ki, günahlarını bile parasız devr etmez.

**

Beyt: Zâlim yine bir zulme giriftar olur âhir / Elbette olur ev yıkanın hânesi viran.

**

İngilizce öğrenmek için yırtınan, kendisini parçalayan bir gence: Önce zengin Türkçe, Osmanlıca öğrensen iyi edersin. Türkçen güçlü olmazsa doğru dürüst kültür İngilizcesi öğrenemezsin.

**

Evet her şeyin bir mantığı vardır. Yemenin içmenin, giyinmenin kuşanmanın, otomobilin, cep telefonunun, her şeyin. Gerekenden fazla yersen mantıksızlık etmiş olursun. Gerekenden, ihtiyacından öte lüks araba almak da mantıksızlıktır. Seri sonu mağazasında 200 liraya satılan bir ceketin markalısına iki bin lira vermek süper mantıksızlık ve beyinsizliktir. Mantıklı olalım, mantıklı yaşayalım. Mantıksızlık beyinsizliğe köprüdür.

 

 

 

**

Siyasî parti kurmak isteyenler Maurice Duverger’nin SİYASÎ PARTİLER kitabını son derece dikkatle okumalıdır.

**

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

**

Yakın tarihimizde büyük ümitlerle kurulan nice parti balon gibi söndü bitti.

**

Günahlarına ağlayan ve tevbe eden günahkâr; ibadetleriyle ve hayırlarıyla övünen mağrur mütekebbir kendini beğenmiş sahte dindardan üstündür.

**

Dünyayı baş tacı eden alçalır, ayağının altına alan yükselir.

 

10.05.2019

Yorumlar kapatıldı.