İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Batı Frenklerine

Batı Frenklerine bazı hatırlatmalar:

 1. Frengistan sizin mutlak mülkünüz değildir. Mülk Allah’ındır; dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil. Siz mülkün sadece zilyedisiniz.
 2. Mülk emanetine hıyanet edenler mülkü kaybederler.
 3. Cemaati kalmadığı için satılan kiliselerin bazısı batakhane, bar, pub oldu. Bu ayıp, tokat ve sille yemeniz için size yeter.
 4. Hıristiyanlığı büyük ölçüde terk ettiniz. Tabiat boşluğu sevmez. O boşluğu başka bir din dolduracaktır. Bunu hiçbir beşerî güç önleyemez.
 5. Övündüğünüz, gururlandığınız Batı medeniyeti dünyayı yaşanmaz hale getirmiştir. Dünyanın katili sizlersiniz.
 6. İnsanlığı bir kere değil, bin kere yok edecek nükleer silahları siz icat ettiniz.
 7. Bütün öldürücü kötü ideolojileri siz çıkarttınız. Marksizm, Nazizm, Faşizm…
 8. Sizin medeniyetiniz Rahmanî değil, Şeytanîdir.
 9. Notre-Dame katedrali yangını sizin için uyarı idi. Uyandınız mı?
 10. Hiçbir medeniyet sizin kadar büyük ve dehşet verici soykırımlar yapmamıştır. Bu konuda şampiyonsunuz.
 11. 1945 Dresden, Hiroşima, Nagazaki ve öteki büyük soykırımlar sizin eserinizdir.
 12. Kuzey ve Güney Amerika’nın on milyonlarca yerli halkını siz yok ettiniz.
 13. İnsanları inançlarından ve dinlerinden dolayı siz meydanlarda diri diri yaktınız.
 14. Endülüs Müslümanlarına ve Yahudilerine hayat hakkı tanımadınız.
 15. 1204’te Dördüncü Haçlı seferinde İstanbul’u alan Katolik Haçlılar, Ortodoks kardeşlerine korkunç zulümler yaptı, canlarına okudu.
 16. Ayasofya’daki kıymetli eşyayı yağmalarken, mabedin içine soktuğunuz hayvanlar içine pisledi.
 17. Teslis inancını kabul etmediği için Cenevre’de Miguel Servet’i diri diri siz yaktınız.
 18. Birinci ve İkinci dünya savaşlarında on milyonlarca Hristiyan’ı siz öldürdünüz.
 19. Mâmurelerinizi kendi ellerinizle harabeye çevirdiniz.
 20. Kendi kutsal kitaplarınızdaki kesin emirlere sırt çevirdiniz.
 21. Frengistan’ı eski Sodom Gomore’den beter hale getirdiniz.
 22. Allah’ı bıraktınız, Altın Buzağı’ya taptınız.
 23. İsa diye diye İsa Mesih’in mezarına tükürdünüz.
 24. Akılcılık akılsızlığını çıkarttınız.
 25. Dünyayı dönüşü olmayan bir felaket yoluna soktunuz.
 26. Kendi gözünüzdeki merteklere bakmadınız, İslam dünyasının gözündeki çöpleri gördünüz.
 27. Dünyaya bütün kötülükler, karanlıklar, fitne ve fesatlar sizden yayıldı.
 28. Ortadoğu’da kalıcı ve âdil bir barışı daima engellediniz.
 29. Dünya sizin yüzünüzden Üçüncü Büyük Savaş’a doğru kayıyor.
 30. Bilgeliğe ve bilgelere sırt döndünüz, şeytanların peşine düştünüz.
 31. Başka medeniyetler, isteseler bile sizin kadar kötülük yapamazdı.
 32. Yaptıklarınızın cezası olarak size emaneten verilmiş olan mülkünüz elinizden alınacaktır. İlahî iradeye ve adalete karşı koyamazsanız.
 33. Çok güçlü, çok tahrip edici, çok yaman medeniyetiniz, nükleer kimyasal biyolojik dehşetli silahlarınız sizi kurtaramayacaktır.
 34. Pişman olmak, tevbe etmek, doğru yola girmek, kurtuluşa ermek, Yaratan’a dönmek için elinizde henüz imkan ve fırsat var. Acaba bunu yapabilecek misiniz?

***

 

 

Son yazdığım yazıları 28 Şubat yıllarında yazabilir miydim? Çok şükür şimdi Müslümanlar inançlarından, dinlerinden, fikirlerinde dolayı eskiden olduğu gibi zulme uğramıyor, zindana atılmıyor.

***

Müslüman bir gazeteci olarak çok serbest yazabiliyorum.

***

Prensibim şudur: Yazdığım söylediğim her şey doğru olmalı ama her doğruyu söylemek doğru değildir.

***

Kimseye isim vererek hakaret etmem. 

***

Anonim tenkitlerim, ağır laflarım hazır ceket gibidir. Kimin üzerine otuyorsa onundur.

***

 

Bendeniz gazeteciyim ama savcı, hakim, cellat değilim.

***

Doğruluğuna inanmadığım hiçbir şeyi yazmam.

***

Suçladığım kimselerin aynı zamanda avukatıyım.

***

Kalabalık içinde “Hırsııız!..” diye bağırırsanız kimler tedirgin olur kaçar? Hırsızlar.

***

Faziletlerden bahs ediyorum ama kendimi faziletli görmem ve göstermem. 

***

Devleti tutarım, desteklerim ama bozuk düzene veya sisteme karşıyım.

***

Vatanımı, çiftlik sahiplerinin çiftliklerini ve mensup olduğum halkımı onların ineklerini sevmeleri gibi sevmem.

 

 

***

Halkımı gönülden, karşılıksız severim. Bu sevgim olumlu tenkitler yapmamı, uyarılarda bulunmamı engellemez. Dost olduğum için gerektiğinde acı söylerim.

***

Müslüman olduğum için, çok tabiî olarak, Türkiye’yi insanlığı ve dünyayı İslam’ın kurtaracağına inanırım ve bunu devamlı yazarım. Bu konuda çok sağlam gerekçelerim vardır.

***

Bu fakirin bir özelliği de şudur: Mensubu bulunduğum İslamî camiayı olumlu olmak şartıyla ağır şekilde tenkit eder uyarırım, özeleştiri yaparım. Benim bu yaptığımı laikler, Kemalistler, Dönmeler, İslam düşmanları kendi kesimleri için yapamaz.

***

Ülkemin bütün hayırlı işlerde dünya birincisi olmasını isterim. Eğitimde, üniversitelerde, ilmî araştırmalarda, temizlikte, şeffaflıkta, faziletlerde, tarımda, iç barış ve sosyal mutabakatta, adalette, huzurda, saadette, güvenlikte, mimarîde, şehircilikte… Evet, hatıra gelen

bütün iyi ve hayırlı şeylerde… Şerli kötü şeylerde ve işlerde başarı istemem. Çünkü onlar gemiye, uçağa zarar verir, hattâ maazallah batmasına düşmesine yol açar.

19.05.2019

Yorumlar kapatıldı.