İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Boynuzlu ve Kuyruklu Şeytanlar

Biri kadın, biri erkek iki inançsız kişi şeytan diye bir şey yoktur diye ısrar ediyordu. Şeytanları gösteren gözlüğümü taktım, her ikisinin de kafalarında ikişer boynuz, arka taraflarında kuyruk gördüm.

**

Batı medeniyeti Rahmanî bir medeniyet midir, şeytanî midir?.. Rahmanîdir diyen kişi Müslümanlıktan çıkar.

**

Zina büyük günah mıdır, ağır bir suç mudur? Değildir diyenin Müslümanlığı gider.

**

Çanakkale taraflarında bir yerde kermes yapılmış, laiklik tartışılmış, Kemalist gazeteler skandal diye bağırıyor. Skandalla hiç ilgisi yok, gayet normal bir şey. Laiklik evrensel bir değer değildir, bir hak değildir, bir vazife değildir. Elbette tartışılabilir. Eskiden ülkemizde bir laiklik tabusu vardı, dokunan tenkit eden çarpılıyordu. Bu tabu kaldırılmalıdır. Türkiye laiklik konusunda İngiltere’ye benzemelidir. Orada laikliğin esamisi okunmaz. İngiltere bir din devletidir. Hükümdarı aynı zamanda Anglikan kilisesinin başıdır. En yüksek demokrasi, hürriyet, insan hakları ve adalet oradadır. Laiklik olmazsa demokrasi olmaz iddiası büyük bir kuruntudan veya hezeyandan ibarettir.

 

 

 

**

CHP genel başkanının, hiç sevilmediğini çok iyi bildiği halde Ankara’nın o ilçesine gitmesi büyük bir hata ve provokasyondur. Gitmemeliydi. Akl-ı selim (sağduyu) bunu diyordu.

**

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Hanımefendiye: Vaktiyle, Meclis’e başörtülü milletvekili girerse, bana da bir öğle tatilinde Meclis bahçesinde bikini mayo ile güneş banyosu yapma hakkı doğar demiştiniz. Şu anda Meclis’te ve kabinede başörtülü hanımlar var. Sizin bikini mayo hakkınız doğmuştur. Bir öğle tatilinde Meclis bahçesine gidip haydi sere serpe yağlanıp güneşleniniz. Bakalım ne olacak?

**

Baltalimanı’ndaki Japon bahçesinin bakımı ile Japonlar gelmiş, bahçede sigara içerken, yere külünü bile dökmemişler. Yerdeki Japon taşlarını tamir ederken birkaç çeşit mala kullanmışlar. Bakıma katılan Türklerin bir tek malası varmış, tamirden sonra Japonların bakımını yaptığı taşlar yerinden oynamamış, tek malalı Türklerin taşları kısa zamanda yerinden oynamış.

**

Avustralya’da iki milyon kediyi zehirli sosislerle öldüreceklermiş. Haberi okuyunca içim sızladı. Vah kedilere, vah Avustralya’ya. Bizde, Jön Türkler İstanbul sokak köpeklerini toplayıp Hayırsız adaya atmışlardı. Hayvanlar aç susuz kalmış, birbirlerini parçalamıştı. Bir müddet sonra da Balkan harbini kaybetmiştik, Rumeli elimizden gitmişti.

 

 

 

**

Fransa artık Hıristiyan bir ülke değil. Hıristiyanlar azınlığa düştü. Binlerce kilise satıldı, satılıyor. Bazısı bar, pavyon, pub, batakhane oldu. Notre-Dame için dökülen gözyaşlarının büyük kısmı timsah gözyaşlarıdır.

**

Zenginliğin âfetleri, fakirliğin âfetlerinden hem daha çoktur, hem daha şiddetlidir.

**

Konya’nın manevî valisi Monla-i Rûm Mevlana Celalüddin Rûmî kaddesallahusırrehussami hazretleridir. Konyalılar onun öğütlerini dinleseler, yolundan gitseler çok akıllıca bir iş yapmış olurlar.

**

Gurur kibir alçaltır, tevazu yükseltir.

**

Mübarek Ramazan’da oruç tutalım, Hakk’ın emrini yerine getirelim. İftarlarda, hele ziyafetlerde haddinden fazla yiyip israf etmeyelim. İsraf haramdır. Oruç farzı ile israf haramını birleştirmeyelim.

**

Dünya şehvetlerine düşkünlük yaygın ve yoğun hale gelirse o toplum batar.

**

Bendeniz bir Müslüman olarak gayr-ı müslim komşularım olsa, onlarla çok güzel komşuluk yaparım, onların kurdu değil, meleği olurum, elimden gelen iyiliği yaparım ama dinlerarası diyalog yapmam. Benim dinim bana, onların dini onlaradır. İslam’dan taviz vermem.

**

Tarihin kaydettiği en korkunç ve vahşi soykırım, Amerika yerlilerinin yok edilmesidir. Amerika’yı Osmanlılar feth etmiş olsaydı, yerli halkı kırmazlardı. Hindistan’da Babürîlerin Mecusîlere yaptığı gibi onlara ehl-i zimmet (zimmîlik) statüsü verirlerdi.

**

Ne gafil, ne cahil, ne duygusuz, ne umursamaz, ne gamsız Müslüman’dır o. Şeriat elden gitmiş, din elden gidiyor, imanlar tehlikede, irtidat selleri akıyor, âhir zaman alametlerinin büyük kısmı zuhur etmiş; o ise keyfine bakıyor. Bu Ramazan’da da, eski Ramazanlarda olduğu gibi o iftar benim, bu iftar senin koşturacak.

**

Tekrar yazıyorum: Ramazan oruç, açlık, perhiz, az yeme ayıdır, sakın kilo almaya kalkmayın. Fazla kilolarınızı atın.

**

Namazla, oruçla, zekât ve sadaka vererek, sabırla, nefsimizle cihad ederek, ihlâsla, faydalı ilim öğrenerek, ahlakımızı düzelterek Allah’tan yardım isteyelim.

**

Zamanın İmamıyla arasında biat ve itaat bağı bulunmayanlara yazıklar olsun. Resulullahın böyleleri için, “O halde ölürlerse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş gibi olurlar” mealinde sahih hadisi vardır.

 

 

 

**

Allah’ın görünmeyen gayb orduları vardır. Onları nadir, hattâ ender kişiler görebilir.

**

En güzel vesile, Resulullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) Sünnetine sımsıkı yapışmak ve onu vesile kılarak Allah’tan yardım istemektir.

**

Sezar’ı putlaştıranlar, onun ideolojisini din gibi benimseyenler Cehenneme girerler. Dünyalıkları, zenginlikleri, ikballeri onları kurtarmaz.

**

Çok yakın bir zamanda bir aileden yedi kişi trafik kazasında öldü. Halkı daha dikkatli vasıta sürmeye, gerekli bütün tedbirleri almaya kimler teşvik edecek? İş ehliyet almakla bitmiyor.  TV’lerde sık sık, bir iki dakika sürecek trafik eğitimi, trafik güvenliği dersleri verilmelidir.

**

Çamlıca’da yeni yapılan camie bir pazar sabahı binlerce kişi gelmiş, büyük bir cemaat halinde namaz kılınmış. Ne güzel… Lakin bir cami ile, bir gün ile yetinilmemeli; camilerimiz sabah namazlarında, cumalarda olduğu gibi (o da az ya) dolmalı, doldurulmalıdır.

**

Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına aykırı her şey hederdir.

07.05.2019

Yorumlar kapatıldı.