İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

En Ilımlı İslam’a Bile İzin Vermezler

akın zamanda Katar’da 88 yaşında rahmet-i Rahman’a kavuşan Cezayir’in Müslüman lideri Abbas Medenî çok kültürlü, ismi gibi medenî, güçlü, ilim, irfan bakımından Batılılara tepeden bakan bir liderdi.

Ordu, egemen azınlık, vesayet sistemi, global derin güçler önünü kesmeseydi Cezayir’e çok hizmet edebilecek bir kimseydi.

Bence büyük ve ölümcül bir hata yaptı, seçimler konusunda diretti.

Taqiyye yapması uygun olurdu.

Fas İslamcıları, seçimleri çok kolay kazanabilecekleri halde, kendi ihtiyarlarıyla “kazanmadılar”.

Yirminci yüzyılda en fazla taqiyye yapmış lider M. Kemal’dir. Millî Mücadele’nin başında Padişahçı, Halifeci görünmüş, karısını sımsıkı tesettüre sokmuş, Balıkesir Zağanos Paşa Camii’nde minbere çıkıp hutbe okumuş, hocalarla sarıklı cübbeli fotoğraf çektirmiş, sonra…

Kültürlü, idealist Müslüman gençlere Abbas Medenî’yi, siyasette taqiyyeyi öğrenmelerini tavsiye ederim.

 

 

Batı dünyası, ABD, global kapitalizm, Siyonizm, Evangelizm İslam dünyasında en ılımlı bir Müslüman sisteme ve lidere bile karşıdır.

Şu anda dünyada İslam’ı, o da ancak yüzde doksan uygulayan tek ülke, bağımsız bir devlet olmayan, Endonezya’nın özerk bir bölgesi olan AÇE DARÜSSELAM’dır.

Dünyanın derin ve hâkim güçleri bir buçuk milyarlık İslam dünyasının Müslüman’ca yaşamasına izin vermiyor.

Mısır’da olup bitenleri gördük. Serbest seçimlerle gelmiş meşru cumhurbaşkanı kaç yıldır zindanda çürüyor.

Peki, bu hal hep böyle mi devam edecektir?

Bence, Üçüncü Dünya Savaşı kopacak, Mehdi zuhur edecek, İsa aleyhisselam nüzul edecek ve deccalîkezzabîglobal saltanat yıkılacaktır.

Mehdi ve İsa aleyhisselam hakkında, inkârı mümkün olmayan manevî tevatür derecesinde sahih hadisler bulunmaktadır.

Hazret-i Âdem Safiyyullah’ı anasız babasız, Hazret-i İsa Ruhullah’ı babasız yaratan, Hazret-i İbrahim Halilullah’ı Nemrut’un ateşinde yandırmayan AllahuTeala kudret kuvvet ve güç sahibidir. Mehdi’nin zuhuru ve İsa aleyhisselamın nüzulü mümkinattandır. Muhbir-i Sâdıkaleyhissalatüvesselamın bu konularda reddi, inkârı, tekzibi mümkün olmayan nice sahih hadisleri bulunmaktadır. Fırka-ı NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat eimmesi, uleması, fukahası, meşayihi bu iki konuda ittifak etmiştir.

 

 

Dünya ve insanlık ahir zaman fitneleri ve yangınları içindedir. Büyük hadiselere, vukuata, tecelliyata hazır olmalıyız. Yaşayacaklar çok şeyler görecektir.

**

Ehlullahın büyüklerinden bir zata sormuşlar: Ölümünüze bir saat kaldığı size bildirilse ne yaparsınız?.. İlim öğrenirim buyurmuş. Söylemeye hacet yok, faydalı, kurtarıcı ilim.

Müslümanlar, bilhassa gençlerimiz bütün gayretleriyle faydalı ilim ve kültür peşinde koşmalıdır. İnsanı güçlü kılan, necat ve felaha (kurtuluşa) vesile olan, ıslah edici (iyileştirici), Allah’ın rızasını, Peygamberin (salât ve selam olsun ona) şefaatini kazandırıcı, hem manen hem maddeten yükselten, sahibi olan fertleri ve toplumları aziz kılan ilimler ve kültürler.

**

İslamî hizmetler sahasını din sömürüsü yapan haşarat ve eşkıyadan temizlemedikçe iki yakamız bir araya gelmez.

İyi niyetli olsalar bile geri zekâlıları ve ahmakları da tasfiye etmeliyiz.

Hizmet için gerekli ehliyeti ve liyakati olmayanları,

Yarı mühtedileri,

İnancı bozuk olanları,

Fasık ve facirleri,

Dini imanı para mal menfaat olanları,

Kendilerinde münafıklık alameti bulunanları…

Bunlar, bilerek bilmeyerek islamî hizmetleri mıncıklamaya devam ederse kurtulamayız, yükselemeyiz.

**

Aziz olmak için gerekli şartlar:

 1. Birlik taraftarı olacak, birlik için doğru dürüst çalışacak.
 2. Sahih ve tahkikî bir inanca sahip olacak.
 3. Beş vakit namazı dosdoğru kılacak.
 4. İhlâslı olacak.
 5. Doğru ve dürüst (müstaqim) bir Müslüman olacak.
 6. İlim ve onun yanında irfan sahibi olacak.
 7. Nefs-i emmâresini bağlamış, zincirlemiş olacak.
 8. Ezelde AllahuTeala ile yapmış olduğu ahdu misaka sadık kalacak.
 9. Resulullah Efendimize (salât ve selam olsun ona) biatli ve muti’ (itaatli) olacak.
 10. İslam’ı doğru olarak bilecek.
 11. Yüksek seviyede genel kültürü olacak.

**

Oruç tutanlara:

 1. Öfkelenme… 2. Gıybet ederek orucun sevabını kendi dilinle yok etme… 3. Yeme içme konusunda israf etme… 4. Beş vakit namazını dosdoğru kıl… 5. Mükellef isen zekâtını hak eden Müslümanlara ver, hak etmeyen eşkıyaya verme… 6. Zekât dışında para ve mal ile iyilik yap, yardım et… 7. İlmini, irfanını artır, faydalı kitap oku… 8. İftar ziyafeti verirsen, sofraya mutlaka en az bir fakir çağır… 9. İbadetlerinde, her halinde, iftar sofranda gösteriş yapma, benim iftarım ötekilerinkinden üstün olacak şeytanî kuruntusuna kapılma… 10. Orucundan namazından, zekâtından, hayır ve hasenatından dolayı ‘ucba düşme… 11. Şeytan tepende beklemektedir, onun tuzaklarına düşme… 12. Nafile ibadetlerini kimseye gösterme, gizle… 13. Ölümü hiç unutma… 14. Dünyanın fanî, vefasız, aldatıcı olduğunu, yaman tuzakları bulunduğunu hatırından hiç çıkartma… 15. Velhasıl Kur’an’ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçmaya, öğütlerini tutmaya, kıssalarından ders çıkarmaya ve ibret almaya bütün gayretinle çalış… 16. Allah’ın rızasını kazandıracak salih hayırlı güzel işler yap… 17. Resulullahın sünnetine sarıl, onu memnun edecek bir hayat sür… 18. Havf ve reca arasında bulun… 19. Mü’minleri kardeş bil, onları sev, onlara acı, onların sevinçlerini ve kederlerini paylaş… 20. İttihad-ı İslam ve kendisine biat ve itaat edilen Halife şuuruna sahip ol.

Cenab-ı Hak oruçlarımızı, namazlarımızı kabul buyursun, bizi afvetsin, bize yardım etsin.

21.05.2019

Yorumlar kapatıldı.