İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gelecekte Neler Olacak?

Japonya, 1945’teki iki atom bombalı yenilgisinin intikamını aldı mı? Henüz yüzde yüz almadı ama alıyor.

**

Japonlar Müslüman olacak mı? Yüzde yüz olurlar mı bilmem ama önemli bir kısmı olacaktır. Bunun karşısındaki en büyük engel, İslam dünyasının ve Müslümanların çoğunun perişan halidir.

**

İngiltere Müslüman olacak mı? Bunda hiç şüphe yok.

**

İskoçya İngiltere’den ayrılıp bağımsız bir ülke olacak mı? Olacak.

**

Fransa ne olacak? O da Müslüman olacak. Hıristiyanlığı terk ettiler, satılan bazı eski kiliseleri bar pavyon batakhane yaptılar, Teslis dininin yerine Tevhid dini gelecek.

**

Fransa dünyanın fikir ve kültür merkezi midir? Evet.

**

Türkiye ne olacak?.. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Sadece, akıl almaz çok acayip şeyler olacak demekle yetiniyorum.

**

Avrupa kaç defa Müslümanlar tarafından istila edildi? İki defa, birincisi Endülüs zamanında. İkincisi Osmanlı Devleti tarafından. Üçüncü istila henüz tam gerçekleşmedi. Bana inanmayan Profesör Raphael İsraeli’nin “The Third Islamic Invasion” adlı kitabını okusun.

 

 

**

Batı medeniyetini benimseyen, islamî kimliklerini yitiren, aliene olan, savrulan, dağıtan Müslümanlar ne olacak? İki arada bir derede kalacak, çok acılar çekecek, perişan olacak. Allah kurtarsın.

**

İleride Osmanlı hanedanına mensup çok dindar bir zat büyük hizmetler ifa edecektir.

**

Hafta tatili cumaya çevrilecek mi? Çevrilecek, zaten eskiden cuma idi. Her şey aslına döner.

**

Ortadoğu, akıl almaz dehşetli savaşlardan sonra Mehdi zamanında huzura, barışa, sükûna kavuşacaktır.

**

Hz. İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra Hıristiyanlar akın akın Müslüman olacaktır.

**

Rusya Federasyonu dağılacak mı? Dağılacaktır. Başpapaz Dmitri Smirnof bile böyle diyor, ben niçin demeyeyim.

**

Dönmeler ne olacak? Yaptıklarının karşılığını görecektir.

**

İslam, Kur’an, Şeriat düşmanları ne yapacak? Başlarına toprak saçacak.

**

Selamlık merasimleri ihya edilecek mi? Edilecektir.

**

Hırsızlık, rüşvet, haksızlık, zulüm, sömürü, dolandırıcılık kalkacak mıdır?.. Yedi (veya dokuz) sene boyunca kalkacaktır.

 

 

**

Namaz meselesi… Kalan Müslümanların yüzde 99’u beş vakit namazı kılacaktır.

**

Kadınlar ne olacaktır? Onların iffetleri, şeref ve namusları korunacak, kendilerine büyük değer verilecek, son derece haysiyetli bir hayat süreceklerdir. Asla vesikalı KDV’li seks kölesi yapılmayacaklardır.

**

Riba devam edecek mi? Bütün semavî dinlerde yasak ve haram olan riba kalkacaktır.

**

O devirde hürriyet olacak mı? Hakiki hürriyet olacak; ahlaksızlık, densizlik, rezillik, Sodom Gomore hürriyeti olmayacaktır.

**

Hırsızlık olacak mı? Hırsızlığın kökü kesilecektir. En azılı hırsızlar bile, hırsızlık yapmaktansa ölmeyi tercih ederim diyecektir. O zaman, evlerin ve dükkânların kapılarını kilitlemek zarureti olmayacaktır.

**

Eğitimin mekteplerin durumu ne olacak? Dünyanın en iyi, en üstün, en vasıflı okullarını Müslümanlar açacaktır.

**

Cuma günü öğle ezanı okununca ne olacak?.. Bütün dükkânlar, atölyeler, işyerleri, ofisler kapatılacak, ticaret duracak, halk fevc fevc camilere seğirtecektir.

**

Ramazan gündüzlerinde ne olacak? Hiç kimse açıkta oruç yemeyecektir.

**

Nemrudlar, Firavunlar, Deccallar, Kezzablar ne olacak?.. Lânetle anılacaktır.

**

Feministler ne yapacak? O devirde Feminist kalır mı bilmem.

**

İdam cezası ve kısas geri gelecek mi? Gelecek, Kur’an’da kısasta sizin için hayat vardır buyrulmaktadır.

**

Yedi veya dokuz yıllık Altın Çağdan sonra ne olacak?.. Dünya fanidir, ömrü dolacak, yeniden kötülükler ve azgınlıklar başlayınca Kıyamet kâfirlerin üzerine kopacaktır. Mü’minlerin canları daha önce alınacaktır.

**

Mü’min olmanın faidesi nedir. Mü’min olmanın ve canını mü’min olduğu halde vermenin en büyük faidesi, ya doğrudan doğruya, Allah’ın fazlı ve keremi ile Cennete girmek, yahut ilahî adalet icabı bir müddet azab çektikten sonra yine Cennete girmektir.

**

Kafirlerin, müşriklerin, imansız münafıkların, inatçı inkarcıların kurtulma şansı var mıdır?.. Tevbe etmeden bu kötü halleriyle ölürlerse hiçbir şansları yoktur. Cehennemde muhalled kalacaklardır.

**

Şu sırada en önemli işimiz ne olmalı? Kendi imanımızı ve kardeşlerimizin imanlarını korumak ve bütün insanlığı hidayete çağırmak olmalı.

 

 

**

Kırsal kesimdeki lüks yazlığımın etrafına granitten şeddadî bir duvar ördürmek istiyorum… Gel bu hevesten vazgeç derim. Tahtadan bir çit yaptır, kenarına yer yer tırmanıcı bitkiler dik, daha güzel olur, hem de israftan kurtulmuş olursun.

**

Bende zenginleşme hırsı var, ne yapayım… En büyük zenginlik bir kimsenin hidayetine (Mü’min ve Müslim olmasına) vesile olmaktır. Resullullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona), “Allah’ın, bir kulunu senin vasıtanla hidayete getirmesi, senin için üzerine güneşin doğduğu ve battığı her şeye sahip olmaktan daha hayırlıdır” mealinde hadîsi vardır. Bunu yapabilirsen çok ama gerçekten çok büyük zengin olursun.

**

Bugün hangi hayırlı işleri yapayım: Önce itikadını tashih et… Sonra beş vakit namaz kıl… Geçmiş günahlarına tevbe et… İlmihalini öğren… Ahlakını düzelt… İmkânın varsa sadaka ver.

11.05.2019

Yorumlar kapatıldı.