İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Keşke Hasan Fethi’ye İstanbul’da bir cami yaptırılsaydı

SORU: Cami binası mı önemlidir, camiye imam, hatip, vaiz mi yetiştirmek önemlidir?

CEVAP: Vasıflı, ehliyetli, liyakatli cami hizmetlisi yetiştirmek çok daha önemlidir. Böyle hademe-i hayrat yetiştirilmezse camiler binadan ibaret kalır ve hizmet edilemez.

SORU: Cami binalarının hepsi güzel mi olmalı?

CEVAP: Evet hepsi güzel olmalıdır. Mimarlığın pîriVitruvius yapılan her bina SAĞLAM, FONKSİYONEL ve GÜZEL olmalıdır demiştir.

***

SORU: Mimar olmayan ustalar cami binası yapabilir mi?

CEVAP: Sağlam ve güzel olmak şartıyla yapabilir.

SORU: Cami konusunda keşke’leriniz var mı?

CEVAP: Keşke merhum mimar Turgut Cansever’e birkaç cami yaptırılmış olsaydı… Keşke Mısırlı Hasan Fethi’ye de bir cami ve İslam külliyesi yaptırılmış olsaydı. Daha nice keşke’lerim var.

SORU: Cami imamları nasıl olmalı?

CEVAP: İcazetli din âlimi ve fakihi olacak… Hiç olmazsa yarısı, Şeriata aykırı olmamak şartıyla tasavvuf neş’esine sahip olacak… Çok geniş dünya kültürüne sahip olacak… Ârif ve zarif olacak… Sanat kültürü olacak… Edebî, tarihî, sosyal kültürü olacak… İmamlığı para ve geçim için yapmayacak… İhlâslı olacak… İmamlık yaptığı müddet içinde zengin olmayacak.

 

 

SORU: Halk namazı terk etti, camiler bilhassa sabah namazlarında boş kaldı. Ne yapmalı?

CEVAP: Şeriat dairesi içindeki şeyhler ve halifeleri imam olursa camiler dolar.

SORU: Bir örnek gösterebilir misiniz?

CEVAP: Merhum Şeyh ZahidKotku hazretlerinin imamlık yaptığı İskender Paşa Camii beş vakitte doluyordu.

SORU: İslam dininde maaş ve ücret ile namaz kıldırma memurluğu var mıdır?

CEVAP: Yoktur… Mütehhirîn uleması imamlara, müezzinlere, vaizlere, Kur’an kursu hocalarına, müderrislere, hademe-i hayrata geçimleri için maaş ve ücret verilmesine ruhsat ve fetva vermişlerdir.

SORU: Yeni yapılan camilerin güzel olması için ne yapılmalı?

CEVAP: Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün beğenisini kazanamayan projelere izin verilmemeli.

SORU: Sizin bir teklifiniz var mı?

CEVAP: Arz edeyim: Bosna Hersek’in Travnik şehrindeki Alaca camie benzer bir cami İstanbul’da yapılmalıdır. Dışı içi nakışlı kalem işli şirin bir cami. Müslüman halk tatil günlerinde camii görmeye, içinde ibadet etmeye gelsin. Etrafında geniş bir piknik alanı olmalı. Mangal yakılmamalı…

 

 

***

Ahmak dostların verdiği zararı akıllı düşmanlar veremez.

***

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

***

Bin türlü cumhuriyet var. Bunlardan biri Amazonlar cumhuriyetidir. Bizde bu amaç için çalışan kimseler var.

***

Yeni Medenî Kanunumuz ve Ceza Kanunumuz hazırlanırken, hukuktan, takninden (kanun yapma ilminden ve tekniğinden) anlamayan birilerinin çok müdahalesi oldu ve bâlâdan gelen emir ve talimatlarla iki kanun da kuşa çevrildi.

***

15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, bendeniz yazı yazmaya devam edebilecek miydim? Hiç zannetmiyorum.

***

O kabalığı, nezaketsizliği, görgüsüzlüğü; okumuş efendi bir Japon genci yapar mıydı?.. Kesinlikle yapmazdı.

***

Şirret, yırtık bir kadın sayın bayan olabilir ama asla hanımefendi olamaz.

***

Fakire iyiliği ve hizmeti dokunan herkese teşekkür ediyor, hayırlar diliyorum. Kendilerine bilerek bilmeyerek kötülüğüm dokunan herkesten af diliyorum. Bendenize kötülüğü dokunan Müslümanlara üç şartla hakkımı helal ediyorum: (1) Namaz kılacak… (2) Yaptığı kötülükten pişman olacak… (3) Maddî bir hakkım varsa onu iade edecek.

***

Hastalığımın nekahat devresindeyim, dinleniyorum, istirahat ediyorum. İleride ziyaretçi kabul edebilirsem, baş ucuma şöyle bir levha asacağım: Yanılıp da politika dedikodusu edersem, gıybet edersem, gevezelik edersem lütfen çekinmeyiniz, uyarınız.

***

Marketten aldığım memba suyu sahte çıktı, demlediğim çaylar iyi olmuyor. Su sahtekârlarına ve onlara engel olmayanlara hakkım haram olsun!

***

İşleri güçleri fitne ve fesat çıkartmak, Müslümanları birbirine düşürmek, halkı düşman kamplara ayırmak, dine imana saldırmak olan o vesayetçilerin ve egemen azınlık holiganlarının Allah belasını versin?

***

1959’da Genel Kurmay Gizli Harp Dairesi’ne alındığım yalanını ortaya atan müfterilere ve yalancılara, isbat ederseniz evimi size verip yazı hayatından çekileceğim dedim. Sesleri çıkmıyor. Bu iftiraya dayanarak bendenize çamur atan sözde sağcı ve muhafazakârlara da yazıklar olsun.

***

Ramazanlar nice yıldan beri garip geliyor, garip gidiyor. Yapılması gereken, yapılabilecek hizmetlerin yüzde biri bile yapılmıyor.

 

 

***

Hadîs meali: İslam garip geldi, garip gidecek (garip avdet edecek…)

***

Sen İlah Rab HaliqRazık olarak Allah’tan razı olmazsan, O da kul olarak senden razı olmaz.

***

Nakşî geçiniyor… Nurcu geçiniyor… Nakşîlik, Nurculuk bir vadide, onlar başka vadide…

***

Bir tek Müslüman cemaatin, kendisine yöneltilen en haklı, en olumlu, en doğru bir tenkit ve uyarıyı bile hoşgörü ile kabul ettiğini görmedim. Hep övgü ve alkış istiyorlar, doğru olsa bile tenkit ve uyarılardan nefret ediyorlar.

***

Vefat etmiş büyüklerimizin kıymetlerini sağlıklarında bilemedik.

***

Bu yıl Ramazan’a saygı gösterilecek mi, yoksa birileri geçen seneki gibi gündüzleyin açıkta sere serpe fütursuzca yiyecek içecekler, sigaralarını tüttürecekler mi?

***

Oruç tutacaklara, Allah için açlık ve susuzluk çekeceklere müjdeler olsun.

***

Oruç tutmayan Müslümanlara: İnşaallah siz de tutarsınız.

***

UYARI: Ramazan’ın hakkını vermezsek, üzerimize düşen vazifeleri yapmazsak, ihmal edersek Ramazan davacı olur ve hesabı bizden sorulur.

23.04.2019

Yorumlar kapatıldı.