İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kur’an Müslüman’ın Düsturudur

Müslüman’ın anayasası (düsturu) Kur’an’dır.

**

Kur’an doğru olarak ancak Sünnetin ışığında yorumlanabilir.

**

İslam hukuku vardır. Bunun on binlerce delilinden biri, İstanbul Üniversitesi’nin yayınladığı, altı ciltlik HUKUK-I İSLAMİYE ve ISTILAHAT-I FIKHİYE KAMUSU’dur.

**

Kur’an, Sünnet, Şeriat neyi emr etmişse o insanların yararınadır, neyi yasaklamışsa onlar insanlara zarar veren şeylerdir.

**

İslam ceza hukukuna ‘ukubat denir. İslam ceza hukuku, suçları önler, engeller. Dünyanın en âdil ceza hukuku İslam ceza hukukudur.

**

Halkı islamî eğitim görmüş Müslüman bir ülkede mahkemeler işsiz, hapishaneler ıssız kalır.

**

İslam aile hukuku, bütün medenî kanunlar içinde fıtrata en uygun ve en âdil olanıdır.

**

Şeriat hukuku hırsızın elini kesmekten önce hırsızlığın kökünü keser, eli kesilecek hırsız hemen hemen kalmaz.

 

 

**

Ahlaksızlığın, edepsizliğin, densizliğin hürriyeti olamaz.

**

Kadın haysiyetlerine aykırı en çirkin şey seks köleliğidir. İslam buna izin vermez.

**

İslam’ın temel değerlerinden biri iffettir.

**

Toplu taşıma vasıtalarında kadınların yerlerinin ayrı olması kadını alçaltma değil, tam aksine ona değer verme, onu yüceltme ve korumadır.

**

Zina hürriyeti diye bir hürriyet yoktur.

**

Azınlıkta kalan bazı holigan, militan, saldırgan ateistlerin ve dinsizlerin Müslüman çoğunluğa tahakküm etme hakları yoktur.

**

Şu anda ABD parlamentosunda başı örtülü tesettürlü Müslüman kadın milletvekili var da. Türkiye’de niçin olamazmış?

**

Türkiye’nin Sezar’ı da bir insandı ve her insan gibi o da yanılmıştır. Hem de çok vahim şekilde yanılmıştır.

**

Birtakım cahil yarı Müslümanların yaptığı aykırı işler İslam’a mal edilemez ve onlar yüzünden İslam suçlanamaz. Cahiller İslam’ın ve Ümmetin temsilcisi değildir.

**

Müslüman yığınların İslam eğitimi almasını engellediler, bunun en büyük cezasını ileride kendileri çekecektir.

 

 

**

Türkiye’de Don Kişot’un yel değirmenine saldırması gibi İslam’a saldıranlar, Hollandalı eski İslam düşmanı ArnaudvanDoorn’un Müslüman olmasından hiç ibret almıyor mu?

**

Bizim sabıkalı, saldırgan ve şirret İslam düşmanları, Yeni Zelanda başbakanından ibret almıyor mu?

**

Bin parçaya böldükleri, birbirine düşürdükleri, cahil bıraktıkları Müslümanları sindirebilirler, ezebilirler ama İslam’ı durduramazlar. İslam yükselmektedir ve şu veya bu şekilde hâkim olacaktır.

**

İslam garip gelmişti, garip avdet edecektir.

**

Notre-Dame yangını ilahî bir uyarıdır, silledir, tokattır.

**

Batılılar yeteri kadar çoğalmıyor, Müslümanlar çoğalıyor. İslam demografik bir zafer kazanacaktır.

**

Yüz bin minareden günde beş kez namaza gelin, kurtuluşa gelin diye haykırılıyor ama duyan, anlayan, gelen kaçta kaçtır?

**

Yüz desibel şiddetindeki sesleri duyamayan kulaklar mı tıkalıdır, yoksa vicdanlar mı daha tıkalıdır?

**

Diyanet’in on temel vazifesinden biri Müslüman halkı namaza çağırmaktır. Ezan okunarak bu çağrı yapılıyor fakat çeşitli sebepler yüzünden etkili olmuyor. Öyle bir davet yapılmalı ki, Müslüman halk bunu vicdanlarında duymalı ve icabet etmeli. Yani namaza camiye gelmeli. Bu nasıl yapılabilir?.. Birinci şart camilerin imamları hatipleri vaizleri vasıflı ehliyetli liyakatli ihlâslı müessir (etkili) kimseler olacak. İkincisi: Zülcenaheyn olacaklar yani hem akıllara beyinlere hitap edecekler hem de gönüllere vicdanlara…

**

Hat ticareti yapan Kerküklü bir zatla tanıştım. Orada halkın yüzde kaçı namaz kılıyor dedim. Düşündü, yüzde doksanı dedi. Pek inanasım gelmedi ama isabetli bir rakamsa fevkalâde… Namaz kılanların sayısı yüzde ona inen Türkiye için Kerkük güzel bir örnek.

**

Kerküklülere bir konuda dargınım. Sanırım 2003’de Türkçeyi İslam Kur’an yazısıyla yazmaktan vazgeçtiler, Latin yazısına döndüler. Saddam zamanında Türkçe Osmanlı yazısıyla yazılıyordu, hiçbir baskı zorlama olmaksızın lâdini yazıya geçmeleri benim gözümde büyük bir hatadır. İnşallah bunun tokadını yemezler.

 

 

**

Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra padişahlar ve halifeler zamanında yetişmiş görgülü, kibar, nazik, kültürlü, âlicenap, mürüvvetli efendiler yaşamaya devam ettiler. Zaman ilerledi birer birer dünyalarını değiştirdiler, dâr-ı bekâya intikal ettiler. Bundan sonra böyle efendileri bulmak, güney kutbunda hurma ağacı bulmak kadar zor. Nadir istisnalar olabilir, onlar benim yazdığım şu kuralı bozmaz. Tek tük Osmanlı efendilerine üveysî efendiler desem uygun düşer mi?

 

28.04.2019

Yorumlar kapatıldı.