İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Müslümanları uyarıyorum

1. Beş vakit namazı yitirir, dünya şehvetlerine kapılırsanız.

2. Ümmet birliğini bozup, birbirinden kopuk bin parçaya, bölüğe, hizbe ayrılırsanız.

3. Zekâtı dosdoğru vermezseniz.

4. Allah ile olan işlerinizde ihlâsı kaybederseniz.

5. Size gösterilmiş olan doğru yoldan, doğruluktan, istikametten ayrılırsanız.

6. Her Müslüman’a öğrenilmesi farz olan ilmihal bilgilerini öğrenmez ve hayata uygulamazsanız.

7. Yaratıklara karşı âdil olmazsanız.

8. Nefs-i emmarenizle büyük cihad yapmazsanız.

9. Parayı ana değer haline getirip onu çok sever putlaştırırsanız.

10. Âfet ve bela olan üne (şöhrete) alkışa düşkün olursanız.

11. Sünneti terk ve ihmal eder, hafife alırsanız.

12. Fırka-i Nâciyeyi terk ederseniz.

13. Dünyaya dönük olur, ahireti hesabı kitabı Mahkeme-i Kübrayı unutursanız.

14. Kur’an, Peygamber, Ashab-ı Güzin, Ehl-i Beyt, evliya süleha ahlakı ile ahlaklı olmazsanız.

 

 

15. Sekülerleşirseniz, dünyevileşirseniz.

16. Deccalları Mehdi sanırsanız.

17. İslam’ı tahrife yeltenen habislerin peşine düşerseniz.

18. Lüks ve israf bataklığına yuvarlanırsanız.

19. Allah’ın, Resulünün (Salât ve selam olsun ona), Selef-i Sâlihînin, evliyaullahın, râsih ulemanın, Müslüman hükemanın öğütlerini dinlemezseniz.

20. Bu fanî ve aldatıcı dünyayı yalancı bir Cennet haline getirme çılgınlığına kapılırsanız.

21. Gaflet uykusundan uyanmazsanız.

Haddim değil ama sizi uyarmak istiyorum. Yukarıda saydıklarım sizi necata felaha kurtuluşa götürmez; aksine felakete, büyük zarara, hüsrana götürür.

Bu satırları yazdığım için sakın bana kızmayınız. Kızacak birini ararsanız aynaya bakınız.

Bunları yazmak bu fakirin işi değildir ama yazılmadığı için mecburen yazıyorum.

***

Allah’ın Kur’an’da “Allah katında (hak) din İslam’dır” buyurduğu dinimizin kurtuluş reçetesi şudur:

1. Sahih bir iman.

2. İlmihalini öğrenmek ve hayata uygulamak.

3. Beş vakit namazı dosdoğru kılmak.

4. Mü’minleri kardeş bilmek, kardeşliğe aykırı işler yapmamak, fitne fesat şikak çıkartmamak.

 

 

5. Tek bir Ümmet teşkilatı içinde, çatısı altında yer almak.

6. Zamanın İmam’ına biat ve itaat etmek.

7. Zekâtını dosdoğru vermek.

8. Zekât dışında sadaka vermek, malî ibadetler yapmak.

9. İhlâstan bir milim değil, bir mikron bile ayrılmamak.

10. Âdil olmak, zâlim olmamak.

11. Resulullah Efendimizi en güzel örnek ve model bilmek, izinden gitmek.

12. Deccallara, Kezzablara, Tağuta, azılı harbî saldırgan düşmanlara karşı olmak.

13. Kötü şeyleri çok emr eden nefsini dizginlemek, onu aklamamak.

14. Helalinden kazanmak, haram yememek.

15. Cehilden ilme hicret etmek.

16. İsyandan itaata hicret etmek.

17. Allah’tan hem çok ümit etmek, hem de çok korkmak; havf ile reca beyninde bulunmak.

18. Eliyle ve diliyle Müslümanlara zarar vermemek.

19. Gıybetten, yalandan, iftiradan, fitne ve fesattan dilini korumak.

20. Resulullah’ın varisi, vekili, halifesi durumunda olan râsih ve muhlis ulemaya, meşayiha, kâmil mürşidlere tabi olmak. Yalancılara, sahtekârlara tabi olmamak, onlardan uzak durmak,

21. Ölüme hazırlanmak, büyük yolculuk için azık toplamak.

***

Müslümanlar en akıllı, en istidatlı, en ehliyetli, en liyakatli çocuklarının yeterli bir kısmını; subay, öğretmen, idareci, din görevlisi olarak yetiştirmezlerse kurtulamazlar, yükselemezler.

***

Beş yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmiş. Bu iğrenç işi kim yaptı acaba? Kötü gazetelerin, kötü TV’lerin müstehcen, azdırıcı yayınlarını takip edip de kuduran biri olmasın.

***

Bir Müslüman Feministe: Vırvırı dırdırı gevezeliği zevzekliği edebiyatı bırak da, samimi isen resmî vesikalarla yapılan KDV’li yasal seks köleliğini yüksek sesle tenkit et. Bunu yapmazsan, sen ne biçim feministsin?

***

Müslüman, başta M. Kemal’in ölümünden sonra fabrike edilen Kemalizm olmak üzere hiçbir ideolojiye bağlanmaz, inanmaz, beğenmez, benimsemez.

***

Zamanın çarklarının ağır ağır işlediği yerlerde yaşayan insanlar daha uzun yaşarlar.

***

Bir şeye çok üzüldü, bir şeye kızdı ve tansiyonu fırladı. Bu adamı tansiyon hastası diye tedavi altına almak, bir sürü kimyevî ilaç yutturmak tıp ahlakına ve mantığına uymaz.

 

 

***

Profesör doktor Ayhan Songar bey çok değerli bir insandı, gerçek aydındı, medenî idi, samimî Müslüman’dı, feyyaz bir zekaya, üstün bir kültüre sahipti. Onu rahmetle anıyorum.

***

Türkiye’de İslam’ın başına gelen en büyük felaket, bedevî zihniyetin hâkim olması, ağır basmasıdır. İslam medeniyet dinidir. (İbn Haldun’un Mukaddimesini okuyunuz.)

***

Müslümanların sanat ve mimarî kıymeti olmayan çirkin cami binaları yapmaya hakkı yoktur. Aynı para ile güzel cami yapılabilir. Niçin yapmıyorlar, yapamıyorlar?

***

Elimde para, imkân yok. Sadece hayal ediyorum. Müslüman bir genci yetiştirmek için beş milyon dolar bulsam, yetişmeye istidadı olan süper bir genç bulabilir miyim? Bu paradan ona kesinlikle burs, cep harçlığı, yemek, yurt parası verilmeyecek. Paranın tamamı yetişmesi için plan program dâhilinde sarf edilecek. Parayı bulsam, aday bulmakta çok zorlanacağımı tahmin ediyorum.

04 Mayıs 2019

Yorumlar kapatıldı.