İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nurcu Liderleri ve Ağabeyleri

Nurcu liderler, ağabeyler nasıl olmalı? Ne gibi hasletlere meziyetlere sahip olmalı?

1- İslâmî ilimleri okumuş ve icazet almış olmalı. İslâm’ı çok iyi bilmeden baş olunamaz.

2- İlmin yanında irfan sahibi olmalı.

3- Çok geniş genel kültüre sahip olmalı.

4- İslâm ahlakı ile ahlaklı olmalı.

5- Dilini gıybet büyük günahından korumalı.

6- Ümmet birliği, İttihad-ı İslâm, iman kardeşliği şuuruna sahip olmalı.

7- Halife, İmâm-ı Kebir şuuruna sahip olmalı.

8- Fitne ve fesada sebep olabilecek sözlerden, davranışlardan kaçınmalı.

9- Diğer Müslüman cemaat ve tarikatlerle iş birliği yapmalı, görüşmeli.

10- Şu anda elli kadar Nurcu fraksiyonu olduğu söyleniyor. Bunların birleşmesi için çalışmalı.

11- Fırka-i Naciye Ehl-i Sünnet ve cemaat şuuruna sahip olmalı, bu dairenin dışına çıkmamalı.

12- Nurcular, İngiltere’deki Eton Koleji ayarında hatta ondan üstün bir İslam koleji açmalı, burada çok vasıflı çok güçlü çok üstün Müslümanlar yetiştirmeli. Bunu Nurcular yapmayacak da kim yapacak?13- Nur Cemaatlerinin başındaki zatlarda zerre kadar enaniyet olmamalıdır.

14- Bu zevatta holiganlık militanlık ve meşrep taassubu bulunmamalıdır.

15- Nur liderleri, iktisat ticaret iş çalışma hayatının ıslahı için eski fütüvvet teşkilatını ve ahlakını canlandırmalıdır.

16- Bütün Nur liderleri yazı olarak İslam Kur’an yazısını, lisan olarak zengin Osmanlıcayı benimsemeli ve Müslümanlara öğretmek için var güçleriyle çalışmalıdır.

17- Nurcular Türkiye çapında topyekûn planlı ve programlı bir ıslah seferberliği başlatmalıdır.

18- Müslümanları Nurcu olanlar ve Nurcu olmayanlar diye ikiye ayırmamalıdır.

19- Nurcu olmayan Müslümanlara öteki Müslümanlar gözüyle bakılmamalıdır.

20- Nurcu hanım ve kızların bütün Türkiye kadınlarına örnek olması için gereken neyse yapılmalıdır.

21- Nurcular KANAAT MARKETLERİ açarak ticaret hayatına atılmalı halka hizmet etmelidir.

22- Bütün Nurcular birleşerek, bayi satışı en az bir milyon olan bir günlük gazeteyle, bir aylık dergi çıkartmalıdır.

23- İyilik yarışmasında Nurcular, Müslüman kardeşlerinin önünde yer almalıdır.24- Nurcular yurt çapında bir ZEKÂT SANDIĞI kurarak zekâtları, Kur’an’a Sünnete Şeriata uygun bir şekilde zekât almaya hakkı olanlara dağıtmalıdır.

25- Nurcular bir Karz-ı Hasen bankası kurmalı, ihtiyacı olanlara faizsiz kredi vermelidir.

26- Nurcular çok fakir insanlar için imarethaneler kurmalı sabah akşam bedava ekmek ve çorba vermelidir.

27- Nurcu liderleri ahlakları faziletleri meziyetleri tevazuları ile halka örnek olmalıdır.

28- Nurcu liderlerinin faziletlerini düşmanları bile kabul etmelidir.

29- Nurcu liderleri kendilerini ziyaret etmeyenlerin ziyaretine gitmeli, bütün salih Müslümanlarla ülfet ve ünsiyet etmelidir.

30- Nurcu liderleri “Allah katında en üstününüz en takvalı olanınızdır” Kur’anî prensibini bayrak edinmelidir.

31- İlimleri irfanları ehliyetleri liyakatleri olmayan kimselerin Nur liderliği, Nur temsilciliği, Nur sözcülüğü yapmasına izin verilmemelidir.

Yukarıda 31 madde saydım bir hatam varsa lütfen düzeltiniz. Sürç-i lisan ettimse lütfen bağışlayınız. Bendeniz lise talebesiyken Bedîüzzaman Hazretlerini iki arkadaşımla beraber ziyaret etmiştim. Bizimle sohbet ettikten sonra, “Bu bir ders mahiyetinde oldu siz Nur talebesi oldunuz” diyerek taltif buyurmuştu. Hiçbir iddiam yoktur, Müslümanların iyi olmasını istiyorum, o kadar… Bütün Nur liderlerinin ağabeylerin, yaşları benden küçük de olsa ellerinden öperim.

**

Bir ilahiyat fakültesi talebesine:

Her gün on yeni kelime ve terim öğrenerek edebiyat kültürünüzü genişletiniz. Size bir günlük program veriyorum, saydığım kelimeleri internetten arayıp manalarını öğreniniz: Nekahet… İyadet… İcazet… Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti… Meclis-i Meşayih… Postnişin… Şeyh tacı… Kazasker… Adliye ve Mezahib Nezâreti… Hiçbir gün ara vermeyeceksiniz… Bir yıl sonra üç bin altı yüz elli kelime ve terim kazancınız olacak… Bu dediğimi yapmazsanız sizi müjdeliyorum: Cahil kalacaksınız.
İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde okutulan mufassal bir Türk Lisanı ders kitabı alıp okuyunuz.
Türk Dil Kurumu’nun imla lügatinin son baskısı masanızın üzerinde, elinizin altında bulunsun. Baş tarafındaki kuralları iyice okuyunuz.
Her ay Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i gibi edebî ve kültürel bir kitap okuyunuz.
**Ayakta uyuyan adam hem yürüyor hem sayıklıyordu: İstanbul seçimleri ne olacak… İmamoğlu İmamoğlu… Mansur Yavaş Mansur Yavaş… YSK YSK YSK… Oylar sayılıyor… Mazbatalar… Zavallı uyurgezer vatandaş!..

**

Almanya’daki Bamberg şehrine ait resimleri internetten bulup seyrediniz, dikkatle inceleyiniz sonra lütfen şu soruma cevap veriniz: Bütün Türkiye’de niçin Bamberg gibi bir şehir yok?

18 Nisan 2019

Yorumlar kapatıldı.