İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ramazan sınavı başladı

 1. amazan Allah’ın kesin emrine uyarak oruç tutma ayıdır. Aynı zamanda bir sınav=imtihan ayıdır.
 2. İmtihanı başarı ile vermek için orucu DOSDOĞRU tutalım.
 3. Hem oruç tutalım, hem de beş vakit namazı dosdoğru kılalım.
 4. Zekâtımızı Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hak eden GERÇEK şahıslara, temlik etmek suretiyle verelim. Ayrıca imkânımız varsa fakirlere yardım edelim, sadaka verelim.
 5. Zekâtımızı, zekât almayla hakkı olmayan eşkıyaya kaptırmayalım.
 6. Ramazan’ı fırsat bilip ahlakımızı İslam Kur’an Peygamber evliyaurRahman (Salât ve selam olsun ona) ahlakına uygun hale getirelim.
 7. Öğrenilmesi kadın erkek her Müslüman’a farz olan temel din bilgilerini (ilmihalimizi) doğru kitaplardan ve gerçek alimlerden öğrenelim.
 8. Bütün din işlerinde Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde olalım ve kalalım.
 9. Kötülüklerle, günahlarla çok emr edici olan nefs-i emmaremizle büyük cihad edelim.
 10. İttihad-ı İslam, Ümmet birliği şuuruna sahip olalım, mü’minleri kardeş bilelim, birliği ve kardeşliği bozacak laf ve iş etmeyelim.
 11. Zamanın İmam-ı Kebirini biliyorsak ona biat edelim. Resulullahın, “Zamanındaki İmam’a biat etmeyen kimse, o haliyle ölürse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olur” mealindeki uyarısını iyi bilelim. (Tirmizî)
 12. Dilimizi yalandan, gıybetten, iftiradan, fitne ve fesat çıkartmaktan koruyalım.
 13. Durumumuz, gücümüz, rütbemiz ne kadarsa emr-i mâruf ve nehy-i münker yapalım. (İyiliği desteklemek, kötülüğü kösteklemek).
 14. Allah için sevelim, Allah için buğz edelim.
 15. Komşularımızın, halkın kurdu değil, meleği olalım.
 16. Zinadan uzak duralım.
 17. Göz zinası yapmayalım.
 18. Anasıyla zina etmek kadar kötü çirkin iğrenç bir günah olan ribadan, ribacılıktan uzak duralım.
 19. Ezilen, sömürülen, zulme uğrayan, yurtlarından sürülen Müslümanlara ve mazlum insanlara yardım edelim, en azından onların haline üzülelim.
 20. Haram yemeyelim.
 21. Haram rant yemeyelim.
 22. Resulullah’ın Sünnetine aykırı olan lüksten, israftan, aşırı tüketimden, aşırı konfordan, şatafattan, tantanadan, gösterişten uzak duralım.
 23. Mütevazı, alçak gönüllü, kanaatkâr olalım.
 24. Çocuklarımızı iyi insanlar iyi Müslümanlar olarak yetiştirelim.
 25. Parayı ana değer kabul etmeyelim, putlaştırmayalım.
 26. İslam’a saldıran azgın ve agresif din düşmanlarını hiçbir şekilde (dolaylı olarak bile olsa) desteklemeyelim.
 27. Din sömürücüsü haşaratı ve eşkıyayı içimizde barındırmayalım.
 28. Lüks israflı otomobil cep telefonu giyim kuşam yeme içme konaklama her türlü statü bağımlılığından kurtulalım.
 29. Her gün bir saat faydalı, kurtarıcı, yükseltici kitap okuyalım, okuduklarımızı iyice öğrenip hayata uygulayalım.
 30. Ölümü, âhireti düşünüp büyük yolculuk için azık toplayalım.
 31. Öyle Müslümanlar olalım ki, bize bakan bizde İslam’ı görsün.
 32. Tarikat, cemaat, hizip, fırka, sekt, klik holiganlığı, militanlığı yapmayalım.
 33. Uç(a)mayanları uçurmayalım.
 34. Bütün olumlu çeşitliliklere, Rahmanî ihtilaflara saygı duyalım.
 35. Salih mü’minleri ötekileştirmeyelim.
 36. Önce ıslah ve hidayet duası edelim.
 37. Kendi günah, ayıp ve kusurlarımıza bakmaktan, onlar için üzülmekten ve utanmaktan dolayı başkalarınınkileri göremeyelim.
 38. Kimsenin gizli günah ve ayıplarını araştırmayalım, tecessüs etmeyelim. İstemeden, araştırmadan öğrenirsek gizleyelim, örtelim.
 39. Allah ile olan bütün işlerimizde ihlâslı olalım. İhlâssız ibadetlerin, hayırların, ilmîn, cihadın makbul olmayacağını bilelim.
 40. Yaratıklara karşı merhametli, adaletli olalım.
 41. Bir işte çalışıyorsak, o işi hakkıyla yapalım.
 42. İşçi ve memur çalıştırıyorsak, onların haklarını verelim.
 43. Gururu, kibri, öğünmeyi terk edelim.
 44. Kin ve intikam tutmayalım. En güzel intikamın affetmek olduğunu iyi bilelim ve öyle yapalım.
 45. İslam’a kesinlikle aykırı ve zıt olanların dışında bütün kurallara, nizamlara uyalım.
 46. İslam’ın yol hukukuna riayet edelim, trafik kurallarına dikkatle ve titizlikle uyalım.
 47. Mukaddes konuları mıncıklayan, ayağa düşüren gayr-i ciddî Ramazan programlarını seyr etmeyelim.
 48. Kedilere, köpeklere, kuşlara, denizdeki balıklara bile iyilik edelim. Ayağımızın altında dolaşan bir karıncayı bile ezmeyelim. (Merhum Şeyh Muzaffer Efendi söylemişti: Tarikat mensupları olta ile balık tutmazlar. Çünkü bunda, hem balığı aldatmak, hem de çok acı çektirmek vardır.)

Biz bunları yaparsak hem Allah’ın rızasını, hem de düşmanlarımızın bile takdirini ve övgüsünü kazanırız.

 

 

Bütün Müslümanların Ramazan’ını tebrik ediyor, sıhhat selamet afiyet hidayet rahmet bereket emniyet diliyorum. Ramazan sınavının soruları bellidir, cevapları da önceden açıkça bildirilmiştir. Öğrenelim, uygulayalım, kazanalım. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.

06.05.2019

Yorumlar kapatıldı.