İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şeytani medeniyet

İslam dünyasında en büyük kültür felaketi, Müslümanların batı medeniyetini bütünüyle benimsemeleri ve taklit etmeleridir. Batı medeniyeti rahmanî bir medeniyet değil, şeytanî bir medeniyettir; yeryüzünü ve insanlığı dehşetli bir sona doğru sürüklemektedir.

Bu medeniyet yirminci asırda iki büyük dünya savaşını yapmış, yüz milyonlarca insanın ölümüne perişan olmasına sebep olmuştur. 

Marksizm, Nazizm, Faşizm gibi kötü ideolojiler batı medeniyetinin icadıdır.

Şuanda batı medeniyeti hızla ateizme kaymaktadır.

Batı medeniyeti bir tüketim medeniyetidir.

Kapitalizm, emperyalizm, kolonyalizm hep batıdan çıkmıştır.

Bütün kötülükler batıdan çıkıp yayılmaktadır.

Müslüman ülkelerin Müslüman yığınların ve sürülerin batıyı benimsemelerinin, İslam ile Kur’an ile Sünnet ile akl-ı selim ile bağdaşır tarafı yoktur.

 

 

Müslümanların medeniyeti İslam medeniyetidir. “Dinim İslam, medeniyetim batı medeniyeti” sözü korkunç bir çelişkidir. Batı medeniyetinin üstün tarafları var mıdır? İnkâr edilemez, vardır. Lakin bu üstünlükler onun hak ve doğru medeniyet olduğuna delalet etmez.

Batı medeniyetinin bin kötülüğünden sadece biri dünyayı ve insanlığı yok etmeye yeter. Bu kötülük nükleer silahlardır. Dünyadaki nükleer silah stokları yeryüzünü bir defa değil bin defa çöle çevirmeye yeterlidir.

Batı medeniyeti fıtrata, insan boyutlarına uygun bir medeniyet değildir.

Batı medeniyeti Marsa uydu gönderip fotoğraf çektirecek kadar teknik bakımdan ilerlemiştir ama ahlak bakımından esfel-isafilîne düşmüştür.

Müslümanların rüesası uleması fukahası düşünürleri ziyalıları güç sahipleri var güçleri ile insanlığı, batı medeniyetinin sebep olacağı büyük felaketten kurtarmak için çalışmalıdır.

Batının putlarından biri hızdır.

Bu hızın sonu yoktur. Eski trenleri saatte kırk-elli kilometre yaparlarmış sonra yüze çıkmış… Yüz elliye çıkmış… Dur durak yok… Şimdi saatte dört yüz kilometreye çıkarmak istiyorlar. Bunun bir limiti var mıdır? Batı için yoktur.

 

 

Batının putlarından bir başkası, iktisadî gelişme ve kalkınmadır. Bunun da sonu yoktur.

Batı medeniyeti bir hikmet medeniyeti değildir.

Batının yanında Sodom Gomore masum kalır.

Batı bir seks medeniyetidir.

Batıda hürriyet ve insan hakları putlaştırılmıştır ama gerçek hürriyet yoktur.

Köleleştirilmiş insanlara hürriyet vermenin ne manası ve kıymeti olabilir.

Batıda hürriyet şarkıları okunuyormuş. Hürriyet şarkıları kölelere de okunabilir.

Müslümanların batıdan alacakları şeyler yok mudur? Elbette vardır.

Bazı bilgiler, teknikler, metotlar, aletler, silahlar alınmalıdır ama felsefesi ve zihniyeti kesinlikle alınmamalıdır.

Batı âleminde batı medeniyetinin kötü tarafları, insanlığı korkunç bir felakete sürüklediği konusunda nice filozofun, ziyalı kişilerin çok keskin tenkitleri vardır. Bunları göz ardı edip onun bütün mefsedetlerini taklit etmek cinnetten öte bir intihardır.

Günümüzde belli başlı Avrupa ülkelerinde Amerika’da her geçen gün hızlanan bir ihtida cereyanı görülmektedir. Hâl böyle iken İslam dünyasındaki bir takım sözde aydınların batıyı model olarak kabul etmeleri ve İslam’a sırt çevirmeleri akıl almaz bir hadisedir.

Batı medeniyetinin alternatifi İslam medeniyetidir. Lakin İslam medeniyetini kâl ve hâl ile anlatacak vasıflı Müslüman kadrolar olmadığı için bu iddia sözde kalmaktadır.

Mutlak gerçek İslam’dadır ama bunu anlayan ve anlatan çok az kişi vardır.

İslam medeniyetinin bazı meziyetlerini saymak istiyorum:

  1. Fıtrata insan yapısına yeryüzüne uygundur.
  2. İslam’da cihad fi sebilillah vardır ama İslam medeniyeti esasta bir barış medeniyetidir.

Pax Ottomana bunun en güzel örneğidir.

  1. İslam medeniyeti bir mutluluk ve en yüksek manası ile neşe medeniyetidir.
  2. Batının israf ve aşırı tüketimine karşı İslam’ın ana değeri kanaattir. Bu kanaat prensibi yeryüzüne hâkim olsa bir tek aç sefil insan kalmaz.
  3. İslam medeniyeti ahlak medeniyetidir.
  4. İslam’ın iffet değeri kadınları seks kölesi olmaktan kurtarır, onları yüceltir.

İslam medeniyetinin batı medeniyetinden üstün olduğu devirler olmuş mudur? Olmuştur. Endülüs İslam Devleti, yükseliş devrinde batı medeniyetinden üstündü.

 

 

Osmanlılar medeniyet ve kültür bakımından, Kanuni Sultan Süleyman zamanında batıdan üstündüler.

Mülhid bir kişinin, “Dinim İslam’dır, medeniyetim garp medeniyetidir” sözü Müslümanlar için büyük bir tuzak olmuştur.

Batı medeniyetinin İslam medeniyetine zıt aykırı ters düşen hiçbir tarafı haklı ve doğru değildir.

Bazı Avrupa ülkeleri hızla Hıristiyanlıktan çıkarken, din olarak İslam ilerliyor. Mirror gazetesinde okumuştum, başlık şöyleydi “Beş yüz kilise satılığa çıkartıldı, dört yüz yirmi üç yeni camii yapıldı.” Yoruma hacet var mı?

Müslümanlar insanlığa İslam medeniyetini hakkıyla tanıtmazlar ve doğru yola davet etmezlerse öncelikle tüm insanlığın vebali üzerlerine olacaktır.

Şunu söylemek istiyorum: Batı medeniyeti bir Müslüman’ın beğeneceği, destekleyeceği iyi bir medeniyet değildir. Doğru ve hak medeniyet İslam medeniyetidir. Yabancılaşan Müslümanlar, maalesef İslam’ın ve İslam medeniyetinin çok gerisinde kalmışlardır…

02.04.2019

Yorumlar kapatıldı.