İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yarı Müslümanların verdiği zarar

Gerçek, samimî, akl-ı selim ve hikmet sahibi, İslam mantığına uyan, salih, âbid, âdil Müslümanları tenzih ederek yazıyorum:

Birtakım beyinsiz, cahil, geri zekâlı, ihlâssız, dini imanı para benlik ikbal olan yarı Müslümanların İslam’a ve Ümmete verdiği zararları, sebep olduğu yıkımları en azılı ve harbî kafirler bile yapamamıştır.

Aklı başında Türkleri tenzih ederek yazıyorum:

Türkçü geçinen birtakım hafif akıllılar Türklüğe en büyük zararı vermişlerdir.

Kürtlerin salih olanlarını tenzih ederek yazıyorum:

Kürtlüğe Kürtlere en büyük zararı beyinsiz, akılsız Kürtler vermiştir, vermektedir.

***

Bu fakir elhamdülillah Müslüman’ım ama kesinlikle İslamcı değilim.

Türk’üm ama MoizKohen Tekin Alp Türkçüsü değilim.

Gerçek Tarikatları tutarım desteklerim ama Tarikatçı değilim.

***

Peygamberimiz (Salât ve selam olsun ona) ölçüyü koymuş. “Mü’mininfirasetinden korkunuz, çünkü o Allah’ın nuruyla görür” buyuruyor. Ümmetin işleri, islamî hizmet ve vazifeler firasetli Müslümanlara verilmelidir. Aksi yapılırsa Ümmet çöker.

 

 

***

Zekât parası ile iftar ziyafeti verilemez.

Cami yapılamaz.

Zekâtlar Kur’an-ı Kerim’de açık ve seçik olarak bildirilmiş sekiz sınıf Müslüman’a verilir. Zamanımızda bu sekiz sınıfın bazısı yoktur.

Zekâtlar tüzel kişilere değil, gerçek kişilere verilir.

Verilen para veya mal temlik edilmek suretiyle verilmelidir.

***

Gayr-i müslim muhtaçlara zekât verilmez ama onlara zekât dışı yardımlar yapılabilir ve yapılmalıdır.

***

Yüz kere yazdım, bu yüz birincisi: Din sömürüsü, mukaddesat bezirgânlığı yapmak karı, uyuşturucu satmaktan; adam öldürmekten daha çirkin ve büyük bir suç ve günahtır.

***

Bir resmî dairede, belediyede memur olacak, işe gitmeyecek, çalışmayacak ama maaşını tıkır tıkır alacak. İslam dini böyle sahtekârlıklara, haydutluklara, hırsızlıklara yeşil ışık yakmaz.

***

İslam dininde en büyük keramet, fazilet, meziyet istikamettir, yani doğruluk ve dürüstlüktür.

***

Şeriat elden gitmiş, din elden gidiyor, imanlar tehlikede, azgınlık korkunç boyutlara ulaşmış, beş vakit namaz yitirilmiş, halkın bir kısmı şehvetlerine uymuş, memleket fısk u fücurdan yıkılıyor. Bizim nâzeninler lüks ve ihtişamlı 49 çeşit açık büfeli turistik umre seyahatleri yapıyor. Sevsinler…

 

 

***

Uyarmaları gerektiği halde, uyarabilme imkânlarına sahip oldukları halde Müslüman halkı uyarmayan, ona nasihat etmeyenler, işte asıl günahkârlar onlardır.

***

Şu Müslüman müsveddesine bakınız, kâfirlerden korktuğu kadar Allah’tan korkmuyor.

***

Dindar Müslüman valiler ve kaymakamlar, imamlık yapacak seviyede akaid, kıraat, fıkıh ilmine sahip olmalıdır.

***

Oruç tutup tutmama konusunda şu iki şarta sahip doktorlar rapor verebilir: Salih, muttaqi ve abid Müslüman olacak. Mesleğinde hazık olacak.

***

Oruç tutup tutamama konusunda para ile rapor verilmez, para ile alınan raporlar geçersizdir.

***

O maydanozlar Müslüman değildir, İslamcıdır.

***

Bendeniz iyi bir Müslüman değilim, bin türlü kusurum vardır, kendimi cümleden edna bilirim ama kalemim satılık veya kiralık değildir. Bu konuda iddialıyım.

***

Maaşı yüksek, özel otomobili ve şoförü bile var, iyi yemekler yiyor, unvan sahibi, ünü var, etrafı var. Bu zat islamî bir hizmetle vazifelidir ve bu hizmeti doğru dürüst yapmıyor. Vah vah… Yazıklar olsun.

***

İslam tarihinin büyük felaketlerinden biri 1924’te Hilafetin kaldırılması, sûrî Halifenin yurt dışına sürülmesidir. Bu iş millî iradeye aykırı olarak yapılmış büyük bir zulümdür.

***

Bir buçuk milyarlık İslam dünyası, fırtınalı karanlık gecede çobansız kalmış, vahşi kurtların hücumuna uğramış bir koyun sürüsüne döndü.

***

Cemaati olmayan, ehliyetli imamı hatibi vaizi bulunmayan bir cami kubbesi altınla kaplı da olsa, halıları ipekten de olsa, hoparlörleri 110 desibel bağırsa da harap, hem de çok harap bir camidir.

***

Dünya vazifelerini doğru dürüst yap ve mutlaka ahirete dönük ol.

***

Dünya hayatı yaman bir sınavdır. İslam dini bu sınavın sorularının cevaplarını açıkça bildirmiştir. Öğrenmeli ve uygulamalı.

***

Zavallının ömrü komplo teorileri peşinde koşmakla, her yeni komplo karşısında hop oturup hop kalkmakla geçti.

***

Ölenler yok olmadılar. Bu fani dünyadan başka bir âleme intikal ettiler. Sadık rüyalar gibi istisnaî haller dışında bizimle irtibatları kesildi.

 

 

***

Kimyevî tıbbın içine yeterli miktarda insanlık, şefkat, merhamet katılmazsa tıp vazifesini yapamaz.

***

Yükseldikçe alçalan kişi büyük değildir.

***

GEZİ GEZİGEZİ… Sarı yelekliler isyanı… Ukrayna’nın parçalanmasına yol açan Maidan kalkışması… 1968 Paris hadiseleri… Yine o tarihlerde bizdeki üniversite işgalleri, terör hareketleri… Bizim şu anda pusuda bekleyen KIZIL YELEKLİLER… Bu seferki GEZİ eskisinden yüz misli bin misli genel ve yoğun olacaktır… Beyler gereken tedbirleri alıyor musunuz?

***

Turizme kapalı bir yayla bulsam da her ayın on beş gününü fitne fesatsız, gürültüsüz patırtısız orada geçirsem. O yaylada telefonlar çalışmamalı.

***

O sözde islamî terör örgütünün başındaki ilk elli ismin hiçbiri Müslüman değilmiş. Hepsi Mossad yetiştirmesiymiş.

***

Adam ben demekten, biz demeye vakit bulamıyor.

***

Âhir zamanda çoğalacak şeyler: Zina… Yüksek binalar… Lüks ve israf… Aşırı tüketim… Aşırı konfor… Beyinsizliğin her çeşidi…

***

Müslümanlar ittifak etmemekte (birleşmemekte) ittifak etmişlerdir.

***

İslam bedevilik dini değil, medenilik dinidir.

25.04.2019

Yorumlar kapatıldı.