İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yatay ve dikey ıslah ve düzelme

SORUYORUM: Bu toplum beşerî irade ile horizontal yatay yoldan ıslah olur mu düzelir mi?.. Cevabını bana sorarsanız düzelmez. Çünkü ne düzelme niyeti var, ne de iradesi. Peki, nasıl düzelecek? Vertical (dikey) şekilde, yani Küllî İrade ile. Gerisini yazmak bile istemiyorum, korkunç bir şekilde diyerek bu konuyu kapatıyorum.

***

Hayat imtihanı, kişi âqil baliğ olduktan sonra başlar, ölünceye kadar devam eder. Hayat bütünüyle bir sınavdır.

***

Sorumlu Müslümanlar ellerinde imkân, fırsat, hürriyet olmasına rağmen halkı uyarmazlar, aydınlatmazlar, bilgilendirmezler, irşad etmezlerse sapıtanların, yoldan çıkanların vebali üzerlerine olur.

***

En büyük ahlaksızlar, ellerinde imkân ve hürriyet olmasına rağmen ahlaksızlıkla ve ahlaksızlarla doğru dürüst mücadele etmeyen sözde ahlaklılardır.

***

Dedikodu, gevezelik, zevzeklik, gıybet makineleri… Kimler bunlar?

 

 

***

İmanı olmayan bir insana yapılabilecek en büyük hizmet onun imanlı olmasına vesile olmaktır. Bu imanın sahih ve ‘indallah makbul bir iman olması gerekir.

***

İmam-Hatip mektebinde ve İlahiyat fakültesinde uzun yıllar ‘Amr ile Zeyd’in kavgası macerasını okudu ama bir türlü Arapça öğrenemedi.

***

Benliğini yenemezsen, onu frenleyemezsen, zincirleyemezsen, onun köleliğinden kurtulamazsan adam olamazsın. Ne kendini kandır, ne başkalarını.

***

Bakalım bu Ramazanda Diyanet, tashih-i iman ve namaz konusunda ne gibi hizmetler ve faaliyetler yapacak?

***

Yaşadığımız şu devirde bir mürşid-i kâmil bulamayanlar, âhirete intikal etmiş önceki mürşidlerin kitaplarını dikkatle okusunlar. Onların halkı eğitim tasarrufları devam etmektedir. Abdülkadir Geylanî’nin GUNYE’si… İmam Gazalî’nin İHYÂ’sı… İmam Rabbanî’nin MEKTUBAT’ı gibi kitaplar.

***

Rakı şarap sarhoşları bir müddet sonra ayılır, dünya para ikbal sarhoşları ölünceye kadar ayılmazlar.

***

Medine’de, Ezher’de din ilimleri okumuş AK Partili bir belediye başkanı, seçimlerde yüzde yetmiş oy almasına rağmen istifa etmiş.

 

 

***

Devletimiz bu kadar çok memurun ve emeklinin yükünü çekemez. Bu gidişin sonu ne olacak?

***

Fransa Müslüman olunca, Cumhuriyet rejimi devam etsin mi, yoksa Bourbon hanedandan ehliyetli ve liyakatli bir zat, Müslüman olması şartıyla Fransa Padişahı mı yapılsın?        

***

Bir Müslüman’ın ana değeri para ve zenginlik olunca, para put haline gelince, para dinin imanın önüne geçince, o Müslüman’ın Müslümanlığı elden gider.

***

Müslüman alimlere yobaz diyen ateist yobaz!..

***

Fotoğrafını görünce onu bar pavyon artisti sanmıştım. Meğerse 15 yaşında bir lise öğrencisiymiş. İyi ki, kızlarımızın hepsi onun gibi değil.

***

Okul müdürleri, idarecileri, öğretmenler… Sizlere soruyorum: Haşarı öğrencilerle başa çıkabiliyor, onları zabt edebiliyor musunuz? 

***

Türkiye’nin bugünkü düzeni islamî bir düzen ve sistem değil. Böyle bir düzende çok ehliyetli, liyakatli, kültürlü, demir iradeli ve de çarşaflı bir İslam kadını ileride niçin başa geçemesin.

***

Okumaya ehliyeti ve liyakati olmayan çocuklarına ite kaka, zar zor, düşe kalka lise ve üniversite tahsili yaptıran bir ülke büyük sarsıntılar geçirmeye ve sonunda yıkılmaya mahkûmdur.

***

Nakşîlik ne demektir? İyi Müslüman olmak için var gücüyle çalışmak demektir. Nurculuk da öyledir… Bütün hak tarikatlar da…

***

Önce iman kardeşliği, sonra Tarikat veya Nurculuk kardeşliği… İman kardeşliği şuuru olmazsa Tarikat kardeşliğinin fazla kıymeti olmaz.

***

Cahillerin, yetersizlerin, yarı mühtedilerin, ehliyetsiz ve liyakatsizlerin, geri zekâlıların din temsilciliğine soyundukları Müslüman bir toplum batar.

***

İmanı İslam’ı mukaddesatı merdiven yaptı, yükseldikçe alçaldı, alçaklaştı.

***

Futbol kulübü tutar gibi Tarikat tutulmaz.

***

Son kırk elli yıl içinde Türkiye’mizde dinî hizmetler ve faaliyetler için yüz milyarlarca dolarlık yardım paraları toplandı. Bu paralar ciddî bir plan ve programla doğru dürüst harcanmış olsaydı, değil Türkiye, bütün İslam âlemi düze çıkar, kurtulurdu.

***

İşlerine gelmeyen yazılarım dolayısıyla onlar bana münafık, bozguncu, fitne fesat çıkartan diyeceklerdir. Ne derlerse desinler, umurumda değil.

 

 

***

Ramazan münasebetiyle mal beyanım: Bir dairem, bir de mütevazı bağ evim var. Sahibi bulunduğum Bedir Yayınevi krizde. Az miktarda geçim parası dışında birikimim yoktur. Zengin kütüphanemi, bir kuruş almadan vakf ettim. İkbal peşinde de koşmuyorum.

***

Devlet ve hükümet idarecilerine bütün hayırlı ve meşru işlerinde başarılar diliyorum. Meşru ve hayırlı olmayan işlerinde başarı dilemiyorum.

***

Devlette ve belediyelerde yapılan BÜTÜN israflara karşıyım. Araba saltanatına karşıyım. Lüks lojmanlara karşıyım. Lüks konaklamalara, lüks yolculuklara hep karşıyım. Bendeniz kanaat, iktisat, tasarruf taraftarıyım.

***

Vekillerin VIP salonlarında yan gelip keyif çatmalarını, asillerin kuyruğa girmelerini sıkıntı çekmelerini protesto ediyorum.

***

Bütün olumsuzluklara, kötülüklere, gayr-i meşru işlere muhalifim.

***

Müslüman’ım ama İslamcı değilim.

Türk’üm ama Moiz Kohen Tekin Alp Türkçüsü değilim.

Kemalist ideolojiyi kesinlikle beğenmem, tutmam, benimsemem.

Başka hiçbir ideolojiye de bağlı değilim.

Atalarına sövüp sayan hakaret edenler soysuzdur.

Bazı olumsuz kötü işler yapılıyor diye üzerinde seyahat ettiğim geminin ne batmasını isterim, ne de ona zarar verecek bir şey yaparım.

***

İslam’ı mutlak gerçeğin dini olarak bilirim.

***

İslam’ın çok yüksek ve yüce olduğuna inanıyor, Müslümanların onun çok gerisinde kalmış olduklarını görüyorum.

***

Onları kardeş olarak kabul ederim ama Müslüman aktivistlerin metotlarının hatalı olduğunu açıkça söylerim. Aktivizm çıkmaz yoldur.

***

Adı İslam Cumhuriyeti olan Pakistan, realitede islamî bir idareye sahip değil. Serbest seçimler yapılıyor ama İslamî partiler kazanamıyor.

***

1 Mayıs komünist bayramı…

***

Türkiye Kızıl Yelekliler kalkışması için hazırlık yapıyorlar. Tedbir alıyor musunuz?

***

İçimizde Amerikan, İsrail, AB ajanları olduğunu biliyor musunuz?

***

Çoğunluktaki Müslümanların haklarını kabul etmeyen sahte liberaller…

***

Bütün balıklar kendi aralarında eşit değildir. Beş yüz kilo gelen kocaman bir ton balığı ile birkaç gramlık hamsi bir olur mu?

***

Peygamberimiz (Salât ve selam olsun ona), “Güçlü Müslüman, güçsüz Müslüman’dan hayırlıdır” buyuruyor. Güç nedir? Faydalı ilimdir, irfandır, hikmettir, yüksek ahlak ve karakterdir, mürüvvettir, fütüvvettir, adalettir…

***

İstikamet (doğruluk) en büyük keramet ve fazilettir. Eğrilik yamukluk Müslüman’a yakışmaz, dosdoğru Müslümanlar olalım.

                16.05.2019

Yorumlar kapatıldı.