İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Senin İhtiyacın Vardır

A benim çok bilmiş, çok akıllı geçinen kardeşim!.. Allah’ın senin namazına orucuna ihtiyacı yoktur. Senin namaz kılmaya, oruç tutmaya, ibadet etmeye çok ama çok ihtiyacın vardır.

**

Bir liseli çocuğa: Sana çok para kazanman, lüks bir hayat sürmen için, doktor veya mühendis olmanı tavsiye edenler, senin mânevî felaketine yol açmaktadır.

**

Tıp fakültesinde okuyan Müslüman gençlere: Şu üç doktora benzemeye çalışınız:

  1. Prof. Dr. Süheyl Ünver.
  2. Nobel ödülü kazanmış Dr. Albert Schweitzer. (Onun Müslümancası.)
  3. Üsküdar Sultantepeli Dr. Sibgatullah bey. (Merhum Profesör Ahmet Yüksel Özemre’nin Hasretini Çektiğim Üsküdar adlı kitabındaki bu doktorla ilgili satırları okuyunuz.)

Kesinlikle tüccar doktor, paracı doktor, dini imanı para doktor, tıp bezirgânı olmayınız.

**

Bir ağaca beş sene Arapça dersi verseler, o ağaç Arapça konuşmaya başlar, sen altı senedir Zeyd ile ‘Amr’ın kavgası hikâyesinden öteye geçememişsin, elifi görsen mertek sanıyorsun.

 

 

 

**

O büyük hoca 1925 senesinde zalim ve gaddar İstiklal Mahkemesi tarafından muhakeme edildi, idam cezasına çarptırıldı ve bir sabah Ankara’da sabah ezanı okunurken asıldı. Şehid edildiği için çok yüksek bir rütbeye nâil oldu. Onu idam ettiren zalimler dünya saltanatı sürdüler ama onların âhiretteki durumları çok kötü idi. İmana, İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, Ümmete, Hilafete düşmanlık ederek su-i hâtime ile öldükleri için Cehennemde ebedî yanacaklar.

**

Bir Müslüman Nemrut’u, Firavun’u, Deccalları, Kezzabları elbette sevmez, desteklemez.

Onları seven Müslümanlıktan çıkar.

**

Ey Hâce sanma ki senden sim ü zer isterler

Yevme lâ yenfeu’dakalb-i selim isterler.

**

Be mübarek, mademki, Müslümanlığı seçtin, cahil ve sıradan bir Müslüman olacağına, alimfâdılârif medenî akl-ı selim sahibi vasıflı bir Müslüman olsana!

**

İnternette IslamicRepublic of France kelimeleriyle arayıp bilgi edininiz. Başta Fransa olmak üzere Batı âlemi İslam’ın fütuhatı karşısında hop oturup hop kalkıyor. Bizim monşer medyamız ise futbolcu, manken, seks dedikodularıyla meşgul, üyesi olmak için can attığımız Avrupa’nın İslamlaşmasından bîhaber.

 

**

Avrupa ülkeleri içinde bir tek Slovakya’da cami yokmuş. Yapılmasına izin vermiyorlarmış. İslam’dan çok korkuyorlarmış. Korkunun ecele faidesi olmazmış.

**

Bir Fransız düşünürü, bari hepimiz Müslüman olalım da korkudan kurtulalım mealinde bir laf etmiş.

**

İstanbul’da belediye seçimlerinin yenilenmesi Ekrem İmamoğlu beye cumhurbaşkanlığı yolunu açacaktır. İkinci seçimde kazansa da kazanamasa da. Bundan en tedirgin olacak zat Kılıçdaroğlu’dur.

**

Ramazanda dinî kitap fuarı açılmasına sudan bir bahane ile engel olanlar, bu yaptıklarının faturasını elbette ödeyeceklerdir.

**

Diyanetçilere: Ramazan fuarı için İmamoğlu beye başka yerler teklif etmiş miydiniz?

**

Müslümanlar ve dindar Yahudiler domuz eti yemez. Ateistler,  (yememeleri gerektiği halde) Hıristiyanlar yer.

**

Tevrat’a inanmayan o adamlar Yahudi’dir ama Musevî değildir.

**

İslam, Müslümanlara haram yemeyi yasak ediyor. Meşru ve caiz görerek haram yiyenler, dıştan Müslüman görünseler bile kâfirdir.

**

Halkının çoğunluğu Müslüman olan, millî kimlik ve kültürünün temeli İslam olan bir ülkede dine azgınca saldıranlar kimlerdir? Onlar hiç şüphesiz densizdir.

**

Resulullah Muhammed Mustafa’yı (Salât ve selam olsun ona) sevenler, ona iman edenler, ebedî âlemde onunla birlikte olur; M. Kemal’e iman edip onu çok sevenler de onunla beraber haşr olunur.

**

Peter Prensibine göre birileri kompetans sınırlarını aştılar, bundan sonra çok yanlış işler yapıp, çok çamlar devirip gerileyeceklerdir. (Peter Prensibi kitabını okuyunuz.)

**

Çok yüksek aklı olan sapıtabilir ama akl-ı selimi olan sapıtmaz.

**

Diyanet 250 sayfalık gizli bir rapor hazırlamış, devlet büyüklerine, istihbarata, kodaman birkaç kişiye vermiş. İçinde, doğru İslam Ehl-i Sünnete aykırı yerler varmış. Şu rapor yayınlansa da alıp okusak.

**

İslam’ı içinden yıkmak, mihraptan çökertmek, Kemalizm’le Hak Dini bağdaştırmak isteyen; bütün reformculara, dinde yenilik ve değişiklik, light ve ılımlı İslam isteyenlere, Tarihselcilik militanlarına, bir Müslüman olarak hakkımı helal etmiyorum.

 

**

İslam hukuku yoktur diyenlerin tuzağına düşmeyin. İslam hukuku vardır. Dünyanın en âdil ve mükemmel hukuku odur. Ondan üstün hukuk yoktur. Huzur, barış, âsâyiş, silm, selamet, rahatlık, güven o hukukla olur.

**

Suç patlamasını, suç işlenmesini önleyecek fıtrata uygun tek hukuk sistemi İslam hukukudur.

**

Hırsızlar, soyguncular, bâğiler, eşkıya, rüşvetçiler, zâniler, haram rant yiyenler şer’î hukuk istemezler. Çolak kalmaktan, idam edilmekten, recmden, zindana tıkılmaktan çok korkuyorlar.

**

Nefs-i emmâresini dizginleyemeyen, frenleyemeyen insan, uçaktan paraşütsüz düşene benzer.

**

İslamî uyanış hareketini dejenere eden, mukaddes konuları mıncıklayan, din sömürüsü yapan, Müslüman halkı çıkmaz sokaklara saptıran, kafirlerin ekmeğine yağ süren alçak eşkıyanın ve haşaratın Allah cezasını versin.

**

İmana İslam’a Kur’an’a Sünnete Şeriata Ümmete Vatana Millete, âhir zamanda doğru dürüst hizmet edebilmek için şu on şey lazımdır: (1) Akl-ı selim… (2) İlim…  (3) İrfan firasetfetanet… (4) Hikmet bilgelik… (5) Çok geniş ve yüksek (faydalı) kültür… (6) İhlâs… (7) Mükemmel bir plan ve program… (8) Ehliyle istişare…  (9) Resulullaha biat ve itaat, Sünnetine ittiba… (10) Bu sonuncusu vehbîdir: Allah’ın yardımına nâil ve mazhar olmak.

23.05.2019

Yorumlar kapatıldı.