İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lügatçe

* Çağdaşaliene Müslüman: Sudan çıkmış balık.

* Osmanlıca bilmeyen Müslüman üniversite öğrencisi: Okuma yazma bilmeden yüksek tahsil yapabiliyor, maşaallah.

* Lâtife Hanım: M. Kemal Paşanın, saçının bir teli bile görülmeyen tam tesettürlü zevce-i muhteremesi.

* Şeytanî tesettürlü rengârenk örtülü kadınlar: Çıplak kapalılar.

* Nazım Hikmet: M. Kemal’in baş muhalifi, onu devirip Türkiye’de komünist bir rejim kurmak isteyen ihtilalci Sovyet ajanı, azılı aktivist. Rusya’ya kaçtığında Moskova havaalanına inince ilk sözü, “Beni Stalin yarattı” olmuştur.

* Şapka devrimi: Türkiye’ye bir sürü ilim ve teknik Nobel’i kazandıran harika kanlı devrim.

* Alfabe ve dil devrimi: İngiliz G. Lewis’e göre “Trajik bir başarı”.

* Şöbiyetin üzerine kaymak koydurtmak: Görgüsüzlük.

* Cep telefonu: Eroin ve kokainden fazla bağımlılık ve tahribat yapan bir uyuşturucu.* Darwinizm Feminizm: Aydın müsveddelerinin afyonu.

* Haram rant yemek: Bir tür eşkıyalık ve haydutluk.

* Modern tıp: İlaç endüstrisi hesabına çalışan bir tıp ekolü.

* Laikçilik: Dinsizlik ve zulmün özdeşidir.

* Kemalizm: M. Kemal Paşanın ölümünden sonra Dönmeler tarafından çıkartılmış derme çatma bir ideoloji.

* Resmî vesikalı, KDV’li, devlet korumalı seks köleliği: Bir tür özgürlük.

* İstiklal Mahkemeleri: Zulüm giyotinleri.

* Tekin Alp: Asıl ismi MoizKohen olan İslam düşmanı bir Yahudi’nin takma adı.

* Şalcı Bacı: Atatürk’ün idam ettirdiği zavallı suçsuz Müslüman bohçacı kadın.

* Sabiha Sultan: Yaver-i Şehriyarî M. Kemal Paşanın evlenmek istediği, Sultan Vahidüddinin kızı.

* Tek parti devrinde Müslüman çoğunluk: Yerli sömürge halkı.

* Ayasofya’nın camilikten çıkartılıp müze yapılması: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ana kuralına ne de uygun bir tasarruf.

* 1926 Türk Medenî Kanunu: İsviçre Medenî Kanununun tercüme edilip başına Türk kelimesinin ilavesiyle meydana getirilen ucube.* Eğitimci Şemsi Efendi: Sabataycı haham ŞimonZvi.

* Eşitlik ilkesi: Herkes eşittir ama egemen azınlıklar diğerlerinden daha fazla eşittir manasına gelir.

* VIP kapısı ve salonu: Vekillerin girip oturabildiği, asillerin girip oturamadığı kıyak lüks mevki.

* Şef: Almancadaki Führer’in (Fransızcadan alınmış) Türkçesi. Yakın tarihimizde iki şef olmuştur: Ebedî Şef, Millî Şef.

* Yeşil mercimek yemeği: Etten daha besleyici ve sağlıklı bir gıda. Ucuza mal olduğu için gururlu ve kibirli zenginler tarafından tutulmaz.

* Çalışan kadın: Çalıştığı için çocuk yapamayan ve evine bakamayan hanım.

* PKK terörü: Ha bitti, ha bitiyor, yakında bitecek dendiği halde bir türlü bitmeyen terör.

* Güney Kore: Nüfusu, yüzölçümü Türkiye’den küçük olmasına rağmen, Türkiye’nin sahip olamadığı muazzam bir otomotiv ve elektronik sanayiine sahip Uzakdoğu ülkesi.

* Geniş toprakları olduğu halde kendisine yetecek buğdayı üretemeyip, dışarıdan satın alan ülke: Bilin bakalım hangisidir?

* Otomobil statüsü: Yüz bin liralık bir oto ihtiyacını karşılayacak iken, gidip üç yüz bin liralığını alma hastalığı ve akılsızlığı.

* Akılcılık: Akılsız bir doktrin.

* Sabatay Sevi: Laik sistemin mânevî mimarı.

* Marka fetişizmi: Beş yüz liralık bir cekete, markası yüzünden beş bin lira vermek enayiliği ve salaklığı.

* Mezar: İki metrelik bir çukur olup, buraya konulan kişi dolar milyarderi olsa bile içine en ufak bir para ve mal konulamaz; ölü parasız pulsuz, malsız, servetsiz kara toprak üzerinde ucuz bezden ak kefene sarılı yapayalnız yatar.

* Osmanlı devleti: Yükseliş devrinde üç kıt’ada toprakları olan, Nil’den Tuna’ya uzanan, tarihin en büyük cihan devletidir. Laik değildi, İslam devleti idi. Büyük tarih felsefecisi Arnold Toynbee onun için, “Platon’un ideal Cumhuriyetine realitede en fazla yaklaşabilmiş devlettir” diyor. (Tarih Üzerine bir Etüd, Ispartalılar bölümü.)

* Askerî darbe: Ülkeyi yarım asır geriye götüren, duraklatan, tökezleten tarihî ve sosyal kopukluk.

* Din sömürücüsü: İslam’a, harbî kafirlerden fazla zarar veren muzır mahluk.* Kemalist reformcu: Dinimizi mihraptan yıkmaya çalışan ajan.

* Ahmak: Allah’ın izniyle ölüleri bile dirilten Hz. İsa aleyhisselamın kendisine bir şey yapamayacağını söylediği beyinsiz ölü kişi.

* Faziletli kişi: Faziletli olduğu halde faziletli olduğunu söylemeyen ve kabul etmeyen muhterem zat.

* Gavs: Her devirde bir gavs olur, onun dışındakiler sahte ve yalancı gavstır.

* Şeyh: Şeyh olduğuna dair geçerli icazeti vardır.

* Zamanın İmamı: Kendisine biat ve itaat etmeyenlerin, öldüklerinde sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olacağı önder kişi.

* Papaz şapkası: Bir Müslüman’ın başına geçirdiği takdirde kâfir olacağı serpuş.

* Ayakta uyuyan kimse: Uyandırılması mümkün değildir, ancak öldüğünde uyanır, o zaman da çok geç kalmış olur.

* Zavallı: Zavallı olduğunu bilmeyen, kabul etmeyen gururlu ve kibirli insan.

* Zengin Türk edebiyatı: Eskiden liselerde böyle bir ders okutulurmuş.

* Altın: Dünyadaki fitne ve fesadın ana madeni.

30.05.2019

Yorumlar kapatıldı.