İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Haziran 2019

Avrupa intihar ederken

REALİTE: Avrupa şöyle veya böyle intihar ediyor. Sadece kendisi mi ölecek? Hayır, insanlığı ve yeryüzünü de peşinden sürükleyecek. Bu konuda GEREKÇELERİN nelerdir? Çok saygın önemli şahsiyetlerin kitapları var,  binlerce ciddî makale var. Siyasî, soysal, kültürel, demografik realiteler var. Cemaati kalmadığı için satılan ve bar pavyon yapılan nice kiliseler var. *** Avrupa kurtarılmayı hak ediyor mu? Bence etmiyor. Batı medeniyeti şeytanî ve zararlı bir medeniyet haline dönüşmüştür. *** Türkiye’nin Filistin üzerinde…

Münafıklar

Sahih ve meşhur hadîste münafığın üç alameti vardır buyruluyor: Konuşur (ve yazarsa) yalan söyler. Söz verirse sözünü tutmaz. Emanete hıyanet eder. Bu üç nifak alameti toplumumuzda ne kadar yaygın ve yoğun hale geldi. Bu üç büyük kötülükten kendimizi koruyalım. Yalan söylemeyelim… Sözümüzü, vaadimizi tutalım… Emanete hıyanet etmeyelim. *** Bir şeyhe, hocaya, ağabeye, üstada bağlı bir gencin bendenizi ziyaret edebilmesi için, büyüğüne söylemesi ve ondan izin alması gerekir. Bundan önce bir…

Harcanmayın

Müslüman gençlere: Kendinizi harcamayınız, harcatmayınız. Harcanmak ne demektir? Şu üç boyutta iyi yetişememek demektir: Birincisi: Bilgi, kültür, inanç boyutu. İkincisi: Aksiyon, ahlak boyutu. Üçüncüsü: Güzellik, sanat, estetik boyutu. Bu üç boyuta sahip olan kimse vasıflı bir insan olur. Okul eğitiminin gayesi (amacı) çocukları, gençleri bu üç boyutta iyi yetiştirmektir. Bunlara sahip insan, güçlü bir insan olur. Bu üç boyutta iyi yetişemezseniz harcanmış olursunuz. İyi yetişme, vasıflı olma, harcanma veya harcanmama…

Gerçek ve gerçeklik

Gerçeği bırakmışız, gerçekliklerle meşgul oluyoruz. Bu bizi kurtarmaz, necat ve felaha götürmez. *** İslam mutlak gerçeğin dinidir. İslamî kültürümüz, genel kültürümüz yetersiz olduğu için (ender istisnalar dışında) bundan haberimiz yok. *** Kabahat İslam’da değil, Müslümanlardadır. *** İslam’ı avamm tabakası değil, havass tabakası temsil eder. ***  “Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz.” (Ayet meali) *** İslam rehberlik (initiation) dinidir. Bu dini râsih, ihlâslı, ıslah edici Rabbanî âlimler ve mürşitler öğretir. Bunlar olmazsa, dinî…

Seçimlerin yenilenmesi ölümcül bir hata olmuştur

BÜYÜK STRATEJİK HATA: Seçimi iptal ettirmek büyük bir hata olmuştur ve ters tepmiştir. Bunun önceden iyi düşünülmesi ve hesaplanması gerekirdi. *** AK PARTİ 31 MART SEÇİMLERİNİ KAZANABİLİRDİ: İki aday arasındaki oy farkı çok küçüktü. İyi çalışılmış olsaydı bu fark Binali Yıldırım’ın lehine değiştirilebilirdi. AK Parti’nin beyni ve teşkilatı bu konuda vazifesini yapamamıştır. *** AK Parti, 31 Mart’ta seçim kazanan İmamoğlu’na, 23 Haziran’da büyük bir zafer kazandırmış, onu bedavadan büyük lider…

Pembe gazete

Pembe bir gazeteye çok ihtiyacım var. Pembe gazete ne demek? İçindeki haberlerin, resimlerin, röportajların, makalelerin, köşe yazılarının yüzde yetmişi iyi, sevindirici, okuyanları mutlu edici olacak. Bu gazete öncelikle Türkiye’nin, sonra dünyanın her yerindeki iyi ve sevindirici haberleri toplayacak. Bazı örnekler vermek istiyorum: *Şimdiye kadar Türkiye’de ekilip biçilmeyen Güney Amerika menşeli filan meyve veya sebze ekilmeye ve ürün alınmaya başlandı. Türkiye iklimini ve topraklarını çok seven bu bitki tarımını yapanlara iyi…

Mevla’sını arayan Mevla’sını belasını arayan belasını bulur

Sahih Hadis-i Şerif: “Siz ne haldeyseniz öyle idare olursunuz.” *** “Ehven-i şerreyn tercih olunur.” Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyenin kavaid-i külliyesinde bulunan bu prensip evrensel bilgeliğin ve İslam hukukunun temel kurallarındandır. *** Papaza kızıp oruç bozmak… *** Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak… *** Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak… *** Pire için yorgan yakmak… *** İslam’ın temel prensiplerinden biri: Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. *** Kişi sevdiğiyle haşr olur. *** Maziden…

İbreli cihaz yanmış

Bizimkini dişçi koltuğu gibi sağlam bir koltuğa oturtmuşlar, ellerini ayaklarını sıkıca bağlamışlar. Yanında bir cihaz var. Kablolarla irtibatlamışlar. Yalan makinesine benzeyen bir cihaz. Sonra bir takım kelime ve kavramları söylemeye başlamışlar: İlim… İrfan… Kültür… Edebiyat… Sanat… Derin düşünce… Cihazın ibresi hiç kıpırdamamış. Bir de sismograf gibi bir alet varmış, ondaki çizgi de bir ölünün çizgileri gibi dümdüz, hiçbir titreşim yok. İkinci tecrübeye başlamışlar: Para… Bol gelir… Lüks hayat… Aşırı tüketim……

Ben bir Müslüman’ım

Ben bir Müslüman’ım, ateist Marksistleri, komünistleri beğenmem, onları desteklemem. *** Ben bir Müslüman’ım, İslamcılık dâhil hiçbir ideolojiyi beğenmem, sevmem, desteklemem. *** İslam’a rakip bir din haline getirilen Kemalizm’i de beğenmem, desteklemem. *** Yaratılış inancına aykırı Darwinizm teorisini de asla kabul etmem. *** Irkçı ve Filistin’de apartheid sistemi uygulayıcısı Siyonizm’i kabul etmem,  sevmem, desteklemem. *** Askerî ve sivil bütün darbelere ve darbecilere karşıyım. *** Bir Müslüman olarak ne laikçiliği, ne de…

İki Yahudi devleti

ABD dünyanın en büyük ve güçlü Yahudi devleti. İsrail, küçük Yahudi devleti. Küçük Yahudi devleti, büyük Yahudi devletini hâkimiyeti ve hegemonyası altına almış, parmağında çeviriyor, her istediğini yaptırıyor. *** Yahudilere en fazla zarar verecek şey: Siyonizm ideolojisi. *** Hitler İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmeseydi, Filistin’de bir Yahudi devleti kesinlikle kurulamazdı. *** Hilafet’i Yahudiler kaldırttı. *** ABD siyasetine hâkim olan Evangelistler, Yahudilerden fazla Siyonist’tir. *** Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Tevrat’a bağlı Yahudiler,…

Okumadığım Gazeteler

İnternetten okuduğum gazete sayısını azalttım. Bu gidişle daha da azaltacağım. Hiç muhalefet yapmayan yağcı ve yalaka gazeteleri okumuyorum. Gemiyi batıracak, uçağı düşürecek olumsuz, düşmanca deli dana muhalefet yapanları da okumuyorum. Müstehcen yayın yapanları okumuyorum. Vatan, Millet, Türkiye için değil, süper zengin patronlarının hesabına yayın yapanları da… Çok cıvık seviyesiz rezilane yayın yapanları… Çocukluğumda haysiyetli nane satılırdı. Nane şekerinin bile haysiyetlisi vardı. Gazetenin de haysiyetli olması lazım. Haysiyetli gazete yalan yazmaz.…

Ha Venezuela Ha Türkiye

Medyanın, kamuoyunun, okumuşlarımızın Venezuela kriziyle yeteri kadar ilgilenmemelerini protesto ediyorum. O ülke çok uzaktaymış… Ne büyük kuruntu. Türkiye de ileride Venezuela olabilir. Binaenaleyh bize çok yakındır, burnumuzun ucundadır. Suriye ne oldu?.. Yemen ne oldu?.. Mısır ne oldu?.. Libya ne oldu? Ne gülünç basmakalıp bahaneler, gerekçeler… Venezuela’da demokrasi yokmuş. Kuzey Kore’de var mı? Oraya niçin müdahale etmiyorsun? ABD Venezuela’ya kendi ordusuyla doğrudan doğruya müdahale edemez. İç savaş çıkartacaktır. Venezuela’da olup bitenleri…

Param Olsa Neler Yaparım?

Elimde para olsa, hayır hasenat yapmak istesem, neler yaparım: Nijer veya ona benzer çok fakir bir ülkede kuyu kazdırır, halka su temin ederim. Çok akıllı, çok istidatlı, çok ehliyetli, çok liyakatli, ileride çok hizmet etme ihtimali olan yirmi beş genç bulurum, değerli üstadların onlara paralel ve alternatif eğitim vermelerini sağlayacak bir teşkilat kurarım. Onlara bir kuruş bile nakit burs vermem, yardım etmem. Onların adam olmaları için yüklü masraf yaparım. İstanbul’a…

Brezilya’da İslam

Geçen sabah, dünyanın en büyük Katolik ülkesi Brezilya’da İslam’ın yayılışı ile ilgili videolar seyrettim. Sevindim, memnun ve mutlu oldum. Ümmet birliği ve Hilafet makamı bulunmamasına rağmen İslam ilerliyor. Hem de hızla. Bir de birlik ve Halife olsa… *** Uyuşturucuya, içkiye, kumara, gayr-i meşru ve gayr-i ahlakî sekse, hırsızlığa, haram yemeye, her tür azgınlığa karşı en büyük çare ve çözüm İslam’dır. Hangi İslam? Doğru ve gerçek İslam. Gençlik ancak İslam’la kurtarılabilir.…

Faydasına ve Zararına

İslam, insana faydasına ve zararına olan şeyleri öğretir. Müslüman, kendisi için faydalı veya zararlı şeyleri bilen, faydalıları yapan, zararlılardan kaçan kimsedir. Müslüman’a zarar veren şeyler nelerdir, onların bir kısmını beyan edeceğim: İman etmiş ama itikadında (inanç bilgilerinde) yanlışlar var. Mücessime, müşebbihe kokan inançlara sahip. İşte bu ona büyük zarar verir. Faydasına olan şey ise onun itikadını tashih etmesidir. İçinde yanlış bilgi olmayan muteber bir itikad kitabı alacak, güzelce okuyacak, öğrenecek,…