İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fransa’ya Müslüman Başkan

Laik, dinsiz, sözde cumhuriyetçi bazı Fransızlar saçlarını başlarını yoluyor, neymiş, bu gidişle ileride ülkenin başına Müslüman bir başkan geçebilirmiş… Bu mösyöler madamlar, Fransa’nın başına bir Yahudi geçtiği zaman bunu çok tabiî karşılamışlar, kıllarını bile kıpırdatmamışlardı… Fransa hızla İslamlaşıyor. Pek yakında Müslüman bir zatın devlet başkanı olması pekâlâ mümkündür ve muhtemeldir. Yeter ki, erdemli, âdil, kâmil, firasetli, muktedir bir zat olsun.

***

Laiklik ile laikçilik birbirinden farklıdır. Laikçilik laiklikten eşeddir.

***

Yüzde yüz, tam, eksiksiz, kısıtsız din inanç ibadet teşkilatlanma eğitim hürriyeti Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmaz temel şartıdır.

***

Din hürriyeti içinde din sömürüsü diye bir şey olamaz. Din sömürüsüne kesinlikle izin verilmez, sömürücüler yaşatılmaz.

 

***

Dünyanın en alçak, rezil, kepaze, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz insanları, dini imanı para ve ikbal olan din sömürücüleridir.

***

Müslümanların eşrafı (en şereflileri) muhlisenlillah (ihlâsla), hasbetenlillah (Allah rızasını kazanmak için garazsız ivazsız) İman İslam Kur’an Sünnet Şeriat Ümmet hizmetleri yapan âlim ve fadıl, gerçek ve has hizmetkârlardır.

***

Yukarıdaki paragrafta tanıttığım o mübarek ve muazzez gerçek sâdık hizmetkarların başına bir sürü bela, çile, mihnet gelir. Resululullah, “Belanın en şiddetlisi Peygamberlere gelir, sonra derece derece…” buyurmuşlardır.

***

Bu dünya sınav dünyasıdır. Çilesiz, zahmetsiz, belasız yan gelip yatarak bir eli balda bir eli yağda gel keyfim gel oh kekâh hizmet olmaz.

***

Allah’ın rızasını kazanmak, ödül almak istiyorsan, Rabbinin sana ihsan ettiği nimetleri paylaş. Buna infak denir. Bunu yapanlar Kur’an’da övülmektedir. Nimetleri sadece kendin yeme, muhtaç olanlara da yedir.

***

Bayramdan sonra fakirhaneyi teşrif edecek zata: Nefsinizi vestiyerde askıya asarsınız, salona öyle duhul buyurursunuz.

 

***

Adam olmak isteyen gençlere: Öyle yan gelip yatarak, armut piş ağzıma düş rehavetiyle adam olunmaz. Canınızı dişinize tırnağınıza takarak ilim, irfan, hikmet, faydalı kültür edinmeye çalışın. Öğrendiklerinizi hayata geçirin. Ustalık, mâhir bir ustanın yanında çıraklık yaparak öğrenilir.

***

Bendeniz iyi, faziletli, vasıflı bir Müslüman değilim. Keşke eli kalem tutan öyle birini bulsam da yerime geçirsem.

***

Alexandra David Neel (1868–1969) Bu Fransız hanımın biyografisini, yazdığı kitapları okuyarak, azimli cesur sebatkâr bir insanın (üstelik de kadın) neler yapabileceğini öğrenin. O, Tibetli dilenci bir kadın kıyafetine girerek, Çin sınırından Hindistan sınırına kadar bütün Tibet’i altı ayda yürüyerek aşmıştı. Bu seyahatini anlatan kitabını Tübitak dilimize çevirtmiş yayınlamıştır. Alın okuyun. Bendeniz iki kere okudum. Şimdi yanımda ve elimde olsa tekrar okurum.

***

ÖNEMLİ UYARI

Bazı solcular, Marksistler, militan Dönmeler, holigan Kemalistler, İslam karşıtları, egemen azınlık ve vesayet sistemi mensupları; sırtlarına yeşil pelerinler atarak siyasal İslam’ın içine girmişlerdir.

Sorumlu kişiler bunları araştırmalıdır.

Bu gizli ajanlar ileride büyük tahribat yapabilir, büyük yıkımlara sebep olabilir.

Siyasal İslam’ın medya sektörüne sızmış olan ajanlar, suret-i haktan görünerek çok fırıldaklar çevirmektedir.

Benden yazması, uyarması…

(Bu paragrafım ilgililerin masasının üstüne bir dosya içinde konur mu dersiniz?..)

***

Aleyhimde, “1959’da Genelkurmay Gizli Harp Dairesine Fethullah Hoca ile birlikte alındı” yalanını ve iftirasını atanlardan hiç ses çıkmıyor. İspat ederseniz evimi size hediye edeceğim, kalemimi kırıp basın hayatından çekileceğim demiştim. Niçin susuyorlar? Yalan ve iftiralarından dönmek, özür dilemek mi? Onlarda böyle bir ahlak yoktur. Onların felsefesi çamur at izi kalsın’dır.

***

GENÇLERE: Sistem mi, düzen mi, işte neyse o, sizi cahil ve kültürsüz bırakıyor. Yeterli din, tasavvuf, edebiyat, tarih, felsefe, bilhassa mantık, beşerî coğrafya, sanat ve estetik kültürüne sahip olmazsanız harcanacaksınız. Bu dediğimi iyice dikkatle düşününüz ve etrafınızdaki cahillik ve kültürsüzlük çemberlerini kırınız.

 

***

Müslümanlar bilgi ve kültür, ahlak ve fazilet, sanat ve güzellik üstünlüğünü elde edemezlerse zilletten ve esaretten kurtulamazlar. Asıl güç bunlardadır. Siyasî güç, kültür üstünlüğü gücünü de elde etmezse, güçsüz kalır yıkılır.

07.06.2019

Yorumlar kapatıldı.