İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslam Yenilmez

Müslümanlar yenilebilir ama İslam ve Kur’an yenilmez.

**

Müslümanlar yenilmemek, zelil ve esir olmamak istiyorlarsa Kur’an’a Sünnete Şeriata sımsıkı sarılsınlar. Onlara sarılanlar, onların emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlar muzaffer ve galib olur. Allah böyle vaad etmektedir. O, va’dinden dönmez.

**

İmana İslam’a Kur’an’a Sünnete Şeriata hizmet ettiği için idam edilen o zat için sakın yenildi deme. Onun mağlubiyet gibi görünen hali büyük bir galibiyettir.

**

İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Cennete mi gidiyor, Cehenneme mi? Önemli olan bu gidiştir.

**

İslam hukuku vardır… Hukuk sistemlerinin en iyisi, mükemmeli odur… Nakle (Vahye) dayandığı için ondan üstünü yoktur… Hem gerçek olarak, hem de gerçeklik olarak ondan üstün hukuk yoktur.

**

Osmanlı hukukunun varlığını kabul edenin İslam hukukunu da kabul etmesi gerekir. Osmanlı hukuku İslam hukukunun bir dalıdır. Dalı kabul edip de ağacın gövdesini inkâr etmek akla ve mantığa aykırı olmaz mı?

 

**

İslam’ın önündeki son ve büyük engel, sofu geçinen cahiller, yarı mühtediler, din sömürücüsü eşkıya ve haşarat, ehliyetsiz ve liyakatsiz geri zekâlılar, yeşil postlara bürünmüş münafıklardır.

**

İman İslam Kur’an Sünnet Şeriat Ümmet İmamet Tarikat Mukaddesat düşmanı o zâlimin azabının; övüldükçe, tanrılaştırıldıkça, putlaştırıldıkça artığını biliyorum. O Nemrud’un, Firavun’un yolundan gitmişti.

**

Camilerin mihraplarına minberlerine kürsilerine zülcenaheyn icazetli ehliyetli liyakatli muktedir ihlâslı müessir imamlar hatipler vaizler geçirildiği zaman Rahmanî rüzgârlar esecek, yelkenler şişecektir.

**

Mehdi zuhur, İsa aleyhisselam nüzul ettiği zaman bütün deccalî ve kezzabî global şer güçleri onlarla savaşacak ama sonunda bir istisnasız hepsi de yenilecektir.

**

Yahudilerin içinde çok akıllı kimseler bulunmaktadır. Onlar, Yahudi halkını Siyonistlerin sebep olacağı korkunç zararlardan korumak için seferber olmalıdır.

**

Aklı başında bütün Yahudiler Neturei Karta hahamlarının ve diğer Tevrat’a bağlı, Siyonizm’e karşı hahamların ve ziyalıların nasihatlerini dinlemelidir. Onların ne dediklerini öğrenmek için internetten JEWS AGAINST ZIONIZM kelimeleriyle arayıp bilgi edininiz.

 

**

Öyle bir gün gelecek ki, dünyanın bütün elektrikli ve elektronik sistemleri çalışmaz olacak, modern hayat duracaktır. Bunun sebebi güneşteki elektro manyetik kasırgalar olacaktır.

**

Allah’tan yardım isteyen, sabr ederek namaz kılarak salih ameller işleyerek Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) yolundan giderek, tevbe ederek, nefsini kınayarak, istediği ilahî yardımı üzerine çekmeye çalışsın.

**

Müslümanlar eğitimde dünya birincisi olsunlar, İngiltere’deki Eton Koleji’nden üstün İslam mektepleri açsınlar dediğim için bana uçuk fikirli deli herif diyen zata: Böyle iyi güzel harika bir isteğimden dolayı bendeniz deli olursam, zat-ı âlinizin ya zır deli, yahut hınzır deli olması gerekmez mi?

**

Arivizm ve arivist nedir? Bu kelimelerin manalarını öğreniniz. İslamî hareketi, İslam davasını, islamî faaliyet ve hizmetleri bu haşarat mıncıkladı ve harbî kâfirlerin veremeyeceği büyük zararlar verdi.

**

A Hoca!.. O nemrudî dabbe ile Sırat Köprüsünden nasıl geçeceksin?

**

İftar çadırının kapısına, “Bu akşamki iftar Hacı Zengin Ganioğlu tarafından verilmektedir” levhasını astı ve hayrı uçup gitti.

**

Realist ve gerçekçi olmak, yaygın ve yoğun azgınlığı tenkit etmek, özeleştiri yapmak karamsarlık ve Müslümanları ümitsizliğe sevk etmek değildir. 

**

Namazı terk eden, dünya şehvetleri sellerine kapılan, parayı ana değer edinip putlaştıran Müslümanları uyarmak zarurî bir vazifedir.

**

Nurculuk akl-ı selim, keskin zekâ, firaset, fetanet, kiyaset üzerine kurulu bir meşreb, bir hizmet ekolüdür. Bunlara sahip olmayanlar o yolda doğru dürüst hizmet edemez.

**

Çekişme ve tartışma konusu olan BÜTÜN İhtilaflı meselelerde ve konularda Fırka-i Nâciye, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Âzam dairesi içinde ol. İlmin olsa bile sakın müctehidlik taslama. Muhtelefünfih meseleleri, müteşabih ayet ve hadîsleri kurcalama tartışma. 

**

Resulullah Efendimizin, Ashabına, “Siz benim bildiklerimi bilseniz, çok ağlar, az gülersiniz” buyurduğu rivayet ediliyor. Bu söz Asr-ı Saadet’te söylenmiş. Ya bugünkü Müslümanlar… Onlar durumu görebilseler hep ağlarlar, hiç gülmezler.

 

**

Oruç ve namaz konusunda şer’î ve fıkhî vakitlere uyunuz. Ehl-i Sünnet dışı şazz fikirlilerin kafa karıştırıcı hezeyanlarına kulak asmayınız.

**

Hayvanlar oruç tutmaz. Ramazan’da aç kedileri ve köpekleri doyuralım, kuşlara yem verelim. İhlâsla yapılmak şartıyla Cenab-ı Hak kimsenin hayrını karşılıksız bırakmaz, bire yedi yüz sevap ve ecir verir. Sen aç kediye birkaç lokma verirsin, Allah sana gayb hazinesinden bir sofra dolusu yemek gönderir.

**

Akıl her insanda var. Sen aklını selim akıl haline getirmeye çalış. O, selim olmazsa sahibinin başına çok bela getirir.

**

Bir gencin amacı, emeli ileride çok para kazanmak, lüks bir hayat sürmek ise o genç şimdiden hapı yutmuş demektir.

**

Milyonlarca yeşilimtrak tekir kedi yetiştirenlere: Yeterli miktarda Bengal kaplanı niçin yetiştirmiyorsunuz yahut yetiştiremiyorsunuz?

09.06.2019

Yorumlar kapatıldı.