İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye’yi kesinlikle parçalamak istiyorlar

ÖNEMLİ SORU: Türkiye’yi parçalamak mı istiyorlar?

CEVAP: Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın.

Parçalama süreci başlamıştır. PKK bunun faaliyetleri dışarıdan planlanan ve desteklenen baş aktörüdür.

SORU: Nasıl parçalamak istiyorlar?

CEVAP: Halkı Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Dindar-Laik kamplarına ayırıp, iç barışı ve sosyal mutabakatı berhava ederek genel bir dağılma ve çözülme meydana getirmek istiyorlar.

SORU: Türkiye’yi parçalama projesinin arkasında hangi güçler var?

CEVAP: İsrail, Siyonizm, ABD, Evangelistler, global kapitalistler vs.

SORU: İçten onlara yardım eden, destek veren işbirlikçiler var mı?

CEVAP: Bunda hiç şüphe yok, bilerek veya bilmeyerek…

SORU: Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü koruyacak en büyük güç nedir?

CEVAP: İslam’dır. Parçalayıcılar ve bölücüler bunu bildikleri için İslam’ın ve Tasavvufun içini boşalttılar.SORU: Osmanlı İmparatorluğu nasıl yükseldi ve ayakta durdu?

CEVAP: İki kanatla uçtu… Şeriat ve Tarikat kanatları. Bu kanatlar kırılınca devlet-i ebed-müddet çöktü.

SORU: Türkiye’yi yücelten bu iki kanadın bugünkü durumu nedir?

CEVAP: İkisi de kırıktır, bağlanmıştır. İslam medreseleri ve tasavvuf tekkeleri hâlâ yasaktır. Bu yasak yüzünden büyük bozukluklar, kopukluklar, dejenerasyonlar oluşmuştur.

SORU: Türkiye’nin parçalanmasını önlemek, topyekûn bir ıslah faaliyeti başlatmak, kendini korumak için niçin teşebbüse geçmiyoruz?

CEVAP: Bunun için yüksek, kültürel düşünce lazımdır. Nadir istisnalar dışında o kalmamıştır. Türkiye ancak edebî zengin Türkçe ile gelişebilir. Yıkıcılar alfabe ve dil devrimiyle onu çökertmiştir. (İngiliz G. Lewis’in “Trajik Bir Başarı: Türk Dil Devrimi kitabını okumadınız mı?)

Bir toplumun düşünebilmesi için çok güçlü lise eğitimi gerekir, Türkiye’de o da yoktur, Japonya’da vardır. Maalesef şu anda biz nasıl derlenip toparlanacağımızı, bölme parçalama çabalarını nasıl akamete uğratacağımızı düşünecek halde bile değiliz.SORU: Ümit yok mu?

CEVAP: Allah’tan ümit kesilmez. Dünyada korkunç, dehşetli savaşlar olacak, Mehdi zuhur, İsa aleyhisselam nüzul edecek, ondan sonra düzelme olacaktır. Hiçbir saf, dünyayı alt üst eden bu hadiseleri ikindi çayını içer, pastasını yerken pencereden seyredeceğini zannetmesin. Üçüncü dünya savaşının atom bombaları bin kilometre uzakta patlasa bile rüzgâr onların öldürücü, zehirleyici radyasyonlarını birkaç gün içinde taşıyacaktır.

SORU: Ciddi kitaplar, ciddi yazılar okumayan kimseler bu gibi konuları anlayabilir mi?

CEVAP: Onların beyinleri durmuştur, anlamazlar, idrak etmezler. Günlük, rutin dedikodularla ömürlerini heba ve ziyan ederler.

SORU: İstanbul ve civarını ne yapmak istiyorlar?

CEVAP: Burada, Türkiye Federasyonuna bağlı özerk bir bölge kurmak istiyorlar. Geleceğin uluslararası finans merkezi olacak.

SORU: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) hakkında ne diyorsun?

CEVAP: Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkelerini bölmek, parçalamak, iç savaş çıkartmak, ayları kırpıp yıldız yapmak için şeytani bir projedir.

SORU: Olup bitenlerden haberdar olmak için ne yapmam gerekir?

CEVAP: Çok ciddi, lüzumlu kitaplar ve makaleler okunmalıdır. Cahil kimse bunları kendisi seçemez. Keşke İslamî kesimde bir Bilgi Bankası olsa, okunması gerekli önemli kitap ve yazıların listesini yayınlasa.

SORU: Türkiye’nin toparlanması ve ıslahı için ilk yapılması gereken nedir?

CEVAP: Tarihi, sosyal, kültürel, siyasi arızaları ve kopuklukları tamir edip devamlılığa dönmektir. Bu hamur çok su kaldırır. Anlatmak öğretmek için aylarca ders vermek gerekir.

SORU: Lisan konusunda ne yapmalıyız?

CEVAP: 1920’lerin engin Türkçesine dönmeliyiz. Başka çıkış yok.

SORU: Türkiye’mizde dünya ve çağ seviyesinde yüksek kültürlü düşünür var mı?

CEVAP: Bence yoktur. Birkaç müstesna kimse olabilir. Onlar kuralı bozmaz.

SORU: Hangi İslam’a dönmeliyiz?

CEVAP: Doğru İslam’a… Kur’an’a, Sünnete, icmaya uygun Fırka-i Naciye İslamlığına. Radikal, popülist ve aktivist yollardan uzak durmalıyız.

SORU: Batı dünyasında hızlı bir İslamlaşma var…CEVAP: Ümit verici bir gelişmedir. Belki İslam’ı seçen yüksek beyinli Batılılar bize yardımcı olabilir.

SORU: Derlenip toparlanmak için Hilafet ve Halife şart mıdır?

CEVAP: Olmazsa olmaz şarttır. Müslümanlar mutlaka râşid, âbid, salih, muttaki, âmil, duhattan bir zatı seçip ona biat ve itaat etmelidir. Söylemeye hâcet yok, bu zatın, sayısı on on beşi geçmeyecek âkil danışmanları olacak. İşleri onlarla istişare ederek görecektir.

SORU: Ben ne yapayım?

CEVAP: Bu konularda cahillikten kurtul… Hem İslam’ı doğru olarak öğren, hem de sağlam ve yüksek genel kültüre sahip ol; her gün en az on dakika şu insanlığın, dünyanın, İslam âleminin haline ağla.

(Yunanistan’da yayınlanan Stohos gazetesi, Türkiye’nin parçalamasıyla ilgili gizli Amerikan raporunu yayınlamıştır. Onunla ilgili yazıları oku. İnternette parçalamış, bölünmüş Türkiye haritaları vardır, onları oku. Belediye seçimleri kısır döngüsünden çık, olup bitenleri öğren.)

Yorumlar kapatıldı.