İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Faydasına ve Zararına

İslam, insana faydasına ve zararına olan şeyleri öğretir. Müslüman, kendisi için faydalı veya zararlı şeyleri bilen, faydalıları yapan, zararlılardan kaçan kimsedir.

Müslüman’a zarar veren şeyler nelerdir, onların bir kısmını beyan edeceğim:

İman etmiş ama itikadında (inanç bilgilerinde) yanlışlar var. Mücessime, müşebbihe kokan inançlara sahip. İşte bu ona büyük zarar verir. Faydasına olan şey ise onun itikadını tashih etmesidir. İçinde yanlış bilgi olmayan muteber bir itikad kitabı alacak, güzelce okuyacak, öğrenecek, itikadını tashih edecek. İcazetli bir hoca bulup ondan okursa çok iyi eder.
Beş vakit namaz kılmamak büyük zarardır. Kılmak büyük yarar getirir.
Teorik olarak âhirete iman ediyor ama kendini yüzde yüz dünyaya vermiş. O kişi büyük zarardadır. Dünya işlerini, vazifelerini, ibadetlerini dosdoğru yapar olduğu halde ahirete dönük olmasında kendisi için büyük yarar vardır.
Parayı ana değer haline getirmiş, parayı putlaştırmış, dini imanı para, farkında değil ama Altın Buzağı dinine girmiş… Böylesi korkunç bir zarardadır. Para aşkından, deliliğinden kurtulmasında kendisi için büyük yarar vardır.
Kendisinde lisan afetlerinin hepsi var. Günde bir iki saat gıybet ediyor, yalan, iftira, fitne fesat… Zararı büyüktür. Diliyle kimseye zarar vermemek makamına çıkarsa büyük menfaat elde eder.
Lüks israf içinde yaşıyor, saçıp savuruyor. Zarar büyük. Kanaatli ve ölçülü bir Müslüman olmasında, kendisi için büyük yararlar vardır.
Başını örten Müslüman bir hanım ama onun tesettürü Şer’î değil, şeytanî. Zarardadır, zarardadır. Kur’an’a, Sünnet’e uygun Şer’î tesettüre girmesinde büyük yarar vardır.
Cemaat, tarikat, meşreb taassubu ve holiganlığı yapıyor. Zarar… Bunlardan kurtulması yararlıdır.
Doyduktan sonra yiyor, bu haramdır ve yiyene maddî manevî zarardır. Yemede içmede Sünnet’e uymasında, itidal dairesi içinde kalmasında kendisi için büyük yararlar vardır.
İcazetsiz bir şeyhe bağlanmış, şeyhçilik tarikatçılık yapıyor. Zarar… İcazetli gerçek bir şeyhe bağlanmasında büyük yarar vardır.
Lüks ve israflı otomobil zarar, ihtiyacı derecesinde mütevazı bir otoya binmesinde onun için büyük yarar vardır.
Ümmet ve imamet şuuruna sahip olmamak zararlıdır, bunlara sahip olmak yararlıdır.
Zekât vermemek çok büyük zarardır, dosdoğru vermek çok büyük kâr ve yarardır.
Cahillik büyük zarar verir, faydalı ilim öğrenmekte büyük yarar vardır.
Nefs-i emmaresine uymak, onun her istediğini yapmak büyük zarar, onu dizginlemek ve kösteklemek büyük yarardır.
Cimrilik zararlıdır, israfa kaçmamak şartıyla cömertlik ve kerem yararlıdır.
Müslüman kişi zararlı şeylerden kaçınan, uzak duran, yararlı şeyleri yapan kişidir.Bendeniz hoca değilim. Sâlih ve ihlaslı din âlimleri halka, yararlı ve zararlı şeyleri öğreten kitaplar yazmalı, bunlar büyük sayıda yayınlanmalı ve okutulmalıdır. Söylemeye hacet yok, bu hayırlı kitaplar mangır elde etmeye alet edilmemelidir. Mangır için yazılan kitapların hayrı ve tesiri olmaz.

***

Takiyyeci Mutezilî taifesi ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında büyük tahribat yapıyor. Büyük İmam Ahmed ibn Hanbel’i, Kur’an mahluktur demediği için vahşice kırbaçlatan acımasız dall ve mudiller…

***

Yeni Zelanda’da üretilen Manuka balı hakkında bir makale okudum. O ülkeye mahsus Leptospermum Scoparium adlı bir bitkinin çiçeklerinden elde edilen bu bal, bir şifa kaynağı imiş, tıpta eczacılıkta kullanılıyormuş. Bizim Anzer balı gibi. Adını verdiğim bitki bizde yetişir mi acaba? Yetişebiliyorsa mutlaka getirilip ekilmeli ve Türkiye’de de Manuka balı üretilmelidir. Sadece balcılıkla bile ihya olabiliriz ama yapamıyoruz.

***

İnternetten, dünyanın en güzel bahçeleri kelimeleriyle aradım, harika bahçe resimleri çıktı karşıma. İstanbul’da niçin yeterli miktarda böyle güzel bahçeler yok diye üzüldüm, kahırlandım.***

Kuş sesiyle tedavi diye bir şey duydunuz mu?.. Evet dünyada böyle bir tedavi vardır. Tabiî ki karga sesi, saksağan tıkırtısı, leylek takırtısı veya martı çığlığı değil. Sağlığım düzelir düzelmez, nota bilir sesi güzel kuşların öttüğü ormanlık bir yere giderek iyileşmeye çalışacağım.

***

Sarhoşlar… İçmişler içmişler kusmuşlar…

***

1930’larda bu ülke, bu devlet, bu halk ayık kafa ile mi idare edilmişti?

***

Uygar, çağdaş, ilerici olmayı domuz eti yemekte gören; bu masa üzerinde gördüğünüz kemikler bir yavru domuza aittir diyerek izhar-ı şecaat eden ilkel sefiller.

***

İyilik edenler yaşadı, kötülük edenler yandı. İyilik diriltir, kötülük öldürür.

***

Türkiye bütün iyi, doğru, güzel şeylerde dünya birincisi olsun istiyorum. İkinciliğe bile razı değilim.

***

İspanya sağlıkta dünya birincisiymiş. Biz de bir konuda birinciyiz: Aşırı ilaç tüketmekte, ilaç zehirlenmesinde, ilaç israfında.

16.06.2019

Yorumlar kapatıldı.