İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Brezilya’da İslam

Geçen sabah, dünyanın en büyük Katolik ülkesi Brezilya’da İslam’ın yayılışı ile ilgili videolar seyrettim. Sevindim, memnun ve mutlu oldum.

Ümmet birliği ve Hilafet makamı bulunmamasına rağmen İslam ilerliyor. Hem de hızla. Bir de birlik ve Halife olsa…

***

Uyuşturucuya, içkiye, kumara, gayr-i meşru ve gayr-i ahlakî sekse, hırsızlığa, haram yemeye, her tür azgınlığa karşı en büyük çare ve çözüm İslam’dır. Hangi İslam? Doğru ve gerçek İslam. Gençlik ancak İslam’la kurtarılabilir.

***

Resulullah’ın (salât ve selam olsun ona) metotlarıyla hizmet edecek davetçilere, mübelliğlere ihtiyacımız var. Bu mübelliğler profesyonel olmayacak, amatör olacak. Ücret ve maaş almayacaklar, Müslümanlardan para toplamayacaklar, âlim, ârif, fâzıl (erdemli), karizmatik olacaklar, usûl-i tebliğ ilmine vâkıf olacaklar.

 

***

Böyle elemanlarla bir çağrı, tebliğ, irşat hareketi kurulsa kısa zamanda büyük fütuhat yapar.

***

Bu hizmet hareketinin ana prensipleri:

 1. Yukarıda belirttiğim gibi ücret maaş alınmayacak.
 2. Kesinlikle para toplanmayacak.
 3. İhlâsla Allah rızası için yapılacak.
 4. İlimle, irfanla, kültürle yapılacak. Cahillikle, yarı cahillikle hizmet olmaz.
 5. İslam, Kur’an, Peygamber ahlakına uyulacak.
 6. Siyasete alet edilmeyecek.
 7. Hizmetkarlar ün, alkış, prestij (itibar), nüfuz, riyaset peşinde koşmayacaklar.
 8. Makam, mevki, riyaset istemeyecekler, teklif edilirse kabul etmeyecekler.
 9. Bu hizmetler esnasında asla rekabet edilmeyecek. Zira Müslüman rekabet etmez müsabaka yapar, hayırlarda yarışır.
 10. Söylemeye hiç hacet yok ama yine yazayım: Nefsleri emmâre derekesinde olan kurtlar ve canavarlar böyle hizmetler edemez.
 11. İslam âlemindeki birkaç kâmil-i mürşit bu harekete mânevî başkanlık edecek.
 12. Bu kâmil mürşitler zengin olmayacak, fakir olacak, malları ve servetleri bulunmayacak, geçim sıkıntısı çekecekler.
 13. Hizmetkârlar, kendilerine milletvekilliği gibi yağlı ballı makamlar, mevkiler teklif edildiğinde sert şekilde reddedecekler.
 14. Özel izinle otomobil alabilecekler. O da, sağlam ve yürür olmak şartıyla ucuz ikinci el gösterişsiz bir vasıta olacak.
 15. Hizmetkârlar öncelikle Şeriat Müslüman’ı olacak. Sonra, Şeriat’a sımsıkı bağlı bir mürşid-i kâmilden el almış olacak (tarikatını ve mürşidini, zaruret olmadıkça, kimseye söylemeyecek).
 16. Açıkta yemek yiyen, sokakta herkesin arasında dondurma külahı yalayan mürüvvetsiz kimselere hizmet verilmez.
 17. Ben kelimesini söyleyen ve yazanlar hizmet edemez (Ben geliyorum demeyecek, sadece geliyorum diyecek).
 18. Hizmetkârlar kendilerini hiç övmeyecek, beğenmeyecek.
 19. Son derece mütevazı, alçakgönüllü olacaklar.
 20. Muhammed Mustafa’nın (salât ve selam olsun ona) isimsiz gönüllü rütbesiz askerleri olacaklar.
 21. Fütüvvet ahlakına sahip olacaklar.
 22. İcazetli gerçek bir şeyhin nezaretinde çile çekmiş olacaklar.
 23. Zarurî ihtiyaçları dışında mal edinmeyecekler, para biriktirmeyecekler, kenz yapmayacaklar.
 24. Nefslerini tebrie etmeyecekler, aklamayacaklar.

İslam’ın ücretli kiralık askerlere ihtiyacı yoktur. Bize, anlattığım gibi hizmetkârlar lazımdır.

 

***

Liseli ve üniversiteli Müslüman gençlere: Dünyanın en mükemmel kanunu olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin başındaki Kavaid-i Külliyye’nin en az otuzunu mânalarını bilerek ezberleyiniz. Bunlar her Müslüman’a, her medenî insana lazım bilgelik kurallarıdır. Ben doktor mühendis olacağım, bunlar neme gerek diyenler g. zekâlıdır.

***

Büyük kölelikler:

 1. Nefs-i emmâre köleliği… 2. Para köleliği… 3. Seks köleliği… 4. Ün, alkış, makam, mevki köleliği… 5. İşkembesinin kölesi olmak… 6. Lüks, israf, şatafat köleliği… 7. Holiganlıklardan ileri gelen kölelik… 8. Tüketim toplumu köleliği… 9. Cep telefonu köleliği… 10. Sosyal medya köleliği… 11. TV köleliği… 12. Beyinleri yıkayan bozuk cemaat ve tarikatların köleliği… 13. İlaç fabrikalarının hâkimiyetindeki tıbbın sebep olduğu ilaç köleliği…

***

O sivil toplum kuruluşu dev bir bal kavanozuna benziyor. Hadsiz hesapsız yeşil sinekler, yeşil arılar, yeşil böcekler, yeşil haşarat etrafında vızır vızır dönerek tavaf ediyor.

 17.06.2019

Yorumlar kapatıldı.