İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İki Yahudi devleti

ABD dünyanın en büyük ve güçlü Yahudi devleti.

İsrail, küçük Yahudi devleti.

Küçük Yahudi devleti, büyük Yahudi devletini hâkimiyeti ve hegemonyası altına almış, parmağında çeviriyor, her istediğini yaptırıyor.

***

Yahudilere en fazla zarar verecek şey: Siyonizm ideolojisi.

***

Hitler İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmeseydi, Filistin’de bir Yahudi devleti kesinlikle kurulamazdı.

***

Hilafet’i Yahudiler kaldırttı.

***

ABD siyasetine hâkim olan Evangelistler, Yahudilerden fazla Siyonist’tir.

***

Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Tevrat’a bağlı Yahudiler, Siyonizm’e ve İsrail’e karşıdır.

***

Siyonistler akıllı mıdır? Akıllı olsalar bile akl-ı selim sahibi değildirler.

***

Tacikistan: Şu anda Müslümanlara en fazla baskı ve zulüm yapan devlet. On sekiz yaşından küçüklerin camie gitmesi yasak. Sakal bırakmak yasak. Tesettür yasak. Yeni doğan çocuklara islamî isimler vermek yasak.

 

***

Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin gerekçeleri: Hepsinin düzmece ve yalan olduğu ortaya çıktı.

***

Pakistan: Bir İslam cumhuriyeti olmasına rağmen, aktivist siyasal İslam’ın serbest seçimleri kazanıp iktidar olamadığı Müslüman ülke.

***

Kaddafi: Yahudi kökenli sözde bir İslam lideri.

***

Meşhur bir Paşa: Çocukluğunda Şema Yisrael duasını okumadan uyumadığını kendisi itiraf ediyor. Babası ona Karay bir din hocası tutmuş.

***

Son bir buçuk asrımızın en büyük ahları: Sultan Abdülaziz’in ahı, Sultan Abdülhamid’in ahı, Sultan Vahidüddin’in ahı, son Halife Abdülmecid Efendinin ahı.

***

Anadolu’yu işgal eden Yunan keferesi çok zulmetti? Çok zulmetti ama birileri daha fazla, daha şeni’ zulümler ettiler.

***

  1. Kemal Mason localarını kapattırdı mı? Kapattırdı. Yerine geçen Millî Şef İsmet yeniden açtırdı.

***

Tasavvuf tarikatlarının iki büyük düşmanı kimlerdir? Kemalistler ile Vehhabîlerdir.

***

Selanikli Şemsi Efendi kimdir: Asıl adı Şimon Zvi olan Sabataycı bir hahamdır.

***

İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı kimler veriyor: Din sömürücüsü, mukaddesat bezirgânı alçaklar veriyor.

 

***

Diyanet İşleri Başkanlığı: Aslında laik olmayan sözde laik sistemin devlete bağlı resmî din kuruluşudur.

***

Laiklik bir insan hakları değeri midir?

Kesinlikle değildir.

***

Müslüman Feministlerin ilk yapması gereken nedir: Devletin resmî vesikalarıyla yapılan KDV’li yasal seks köleliğini yüksek sesle protesto etmektir.

***

Türkiye yüzde 99 Müslüman mıdır?

Değildir. Bir milyondan fazla Kripto (Gizli) Yahudi, yine en az o kadar Kripto Hıristiyan vardır.

***

Sen İslamcı mısın?

Bendeniz Müslüman’ım ama kesinlikle İslamcı değilim.

***

Piyasada hayli Müslümanlık var. Sen hangisindensin?

Bu fakir Fırka-i Nâciye, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Âzam Müslümanıyım.

***

Peygamber’in (Salât ve selam olsun ona) Sünneti olmadan İslam olur mu?

Sünnetsiz İslam olmaz. Çünkü Sünnet dinin ikinci ana kaynağıdır.

***

Resulullah’ın mütevatir, sahih hadîsleri vahiy midir? Evet onlar vahy-i gayr-i metluvdür. Kur’an, Resulullah’ın kendi heva ve nefsinden konuşmadığını beyan ediyor.

***

Sünneti inkâr etmek nereye götürür?

Sünnetin inkârı dinsizliğe köprüdür.

***

Selefîlik hak bir mezhep midir?

Değildir. Ehl-i Sünnet dışı fırkalardan bir fırkadır.

***

Başörtüleri ve kıyafetleri rengârenk olan, modaya uyan, erkeklerin dikkatlerini açık kadınlardan fazla çeken kadınlar tesettüre girmiş sayılır mı?

Sayılmaz. Onların tesettürü şer’î değildir, şeytanîdir.

***

  1. Kemali’in ölümünden sonra Dönmeler tarafından üretilmiş ve türetilmiş Kemalizm ideolojisi İslam ile uyuşur ve bağdaşır mı?

Kesinlikle bağdaşmaz.

***

Türkiye bir İslam ülkesi midir?

Müslüman bir ülkedir demek daha uygun ve isabetli olur.

***

Türkiye’de İslam ilerliyor mu?

Siyasal İslam ilerliyor ama İslam kayıp veriyor.

***

İstikbal (gelecek) İslam’ın mıdır?

Evet İslam’ındır. Büyük dehşetli savaşlar olacak, mâmureler harabeye dönecek, taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmayacak, aklın havsalanın almayacağı şeyler olacak ve sonra Mehdi Hazretlerinin Altın Çağı başlayacaktır.

***

Mehdi gelmeyecek, İsa aleyhisselam nüzul etmeyecek diyenler var?..

 

Onlar Ehl-i Sünnet dışı bid’atçilerdir. Onlara kulak asmam. Mehdi ve İsa aleyhisselam hakkında mânen mütevatir nice sahih hadîs bulunmaktadır. Ehl-i Sünnet bu iki konuda ittifak etmiştir.

***

Üçüncü dünya savaşı olacak mı?

Hadisat olacağını gösteriyor.

***

Din konusunda ne yapmalıyız?

Kur’an, Sünnet, icma dairesi içinde bulunmalıyız, sapık ve şazz inançlardan, görüşlerden, meşreblerden, yollardan uzak durmalıyız.

***

Okuyucularına ne tavsiye edersin?

Bir: İlmihallerini doğru olarak öğrensinler.

İki: İtikadlarını tashih etsinler, özet de olsa doğru bir akaid kitabı okusunlar.

Üç: Beş vakit namazı dosdoğru kılsınlar. Farzları cemaatle eda etsinler.

Dört: İslam ahlakı ile ahlaklı olsunlar.

Beş: Ümmet birliği ve Hilafet, biat itaat şuuruna sahip olsunlar.

Altı: Dinî konuları ayağa düşürmesinler, tartışmasınlar.

Yedi: Yaşayan mürşid-i kâmil bulamazlarsa, vefat etmiş büyük mürşidlerin faydalı kitaplarını dikkatle okusunlar.

Sekiz: Bütün ibadetlerinde, işlerinde, yaptıkları hayırlarda ihlâslı olsunlar, içlerine riya karıştırmasınlar.

Dokuz: Yaratıklara karşı âdil olsunlar.

***

Senin insanlara nasihat etmek konusunda icazetin, iznin var mıdır?

Zaruriyat-ı diniyeyi, muteber din kitaplarında yazılı müttefakun aleyh din hükümlerinin yazma ve beyan etme konusunda icazetim vardır.

Okuyucularından bir isteğin var mı?

Hayır dua ederlerse müteşekkir ve minnettar kalırım. Başka bir şey, para alkış talep etmem.

Bütün kardeşlerime selam ve hürmet eder, dünya ve âhirette hayırlar dilerim.

 

21.06.2019

Yorumlar kapatıldı.