İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gerçek ve gerçeklik

Gerçeği bırakmışız, gerçekliklerle meşgul oluyoruz. Bu bizi kurtarmaz, necat ve felaha götürmez.

***

İslam mutlak gerçeğin dinidir. İslamî kültürümüz, genel kültürümüz yetersiz olduğu için (ender istisnalar dışında) bundan haberimiz yok.

***

Kabahat İslam’da değil, Müslümanlardadır.

***

İslam’ı avamm tabakası değil, havass tabakası temsil eder.

***

 “Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz.” (Ayet meali)

***

İslam rehberlik (initiation) dinidir. Bu dini râsih, ihlâslı, ıslah edici Rabbanî âlimler ve mürşitler öğretir. Bunlar olmazsa, dinî konuda genel bir cahillik başlar, din elden gider.

***

Her Müslüman’ın İslam’ı doğru olarak öğrenmesi gerekir.

***

Gerçek İslam tektir. Realitede yanlış İslamî yorumlar vardır. Bunlara fırka denir.

***

Doğru İslam Kur’an, Sünnet, icmâ, sevad-ı âzam, Fırka-i Nâciye İslamlığıdır.

 

***

Türkiye’nin Sünnî Müslümanları için bir tek ORTAK ilmihal İslam Talimatnamesi kitabı olmalıdır.

***

 “Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür.” (Düzceli Muhammed Zâhid el-Kevserî, Makalât.)

***

Fıkıh olmadan Din ve nizam olarak İslam’ı hayata doğru olarak uygulamak mümkün olmaz.

***

Cahillerin dinî konularda tartışmaları dini içinden yıkar.

***

Din konusundaki şazz görüşlere itibar edilmez.

***

Dalalet fırkaları ile Ehl-i Sünnet arasındaki bütün ihtilaflı meselelerin tamamında Ehl-i Sünnet doğrudur, haklıdır.

***

Kur’an Müslümanlığı Ehl-i Sünnet Müslümanlığıdır.

***

Muhtelefün fih mesailde esas alınmaz.

***

Müttefakun aleyh mesailde birleşilir ve onlar hayata geçirilir.

***

Zaruriyat-ı diniyeden bir şeyi inkâr, red, tekzib eden küfre düşer.

***

Ribanın, zinanın, gıybetin, israfın haram olduğunu kabul etmeyen dinden çıkar.

***

Günde beş kez namaz kılmak farz-ı âyndır, münkiri kâfir olur.

***

İlmi olmayan cahillerin, yarı cahillerin, mürekkep cahillerin kendi re’y ve hevalarına göre Kur’anı yorumlamaları küfre köprüdür.

 

***

İslam’ın reforma ihtiyacı yoktur, dinde yenilik dinde değişim yapılamaz.

***

Müslümanların kendilerini yenilemeye, ıslah etmeye büyük ihtiyaçları vardır. Bunu yapmazlarsa kurtulamazlar, yücelemezler, galip gelemezler

***

İST. SEÇİM RAPORU

 1. 31 Mart’ta CHP bir belediye seçimi kazanmıştı; 23 Haziran’da ona büyük bir zafer kazandırıldı.
 2. 31 Mart’ta bir seçim kazanan İmamoğlu, 23 Haziran’da büyük bir lider, bir kahraman haline getirildi.
 3. Sorumluluk, AK Parti beynine ve kurmaylarına aittir.
 4. CHP içinde liderlik konusunda büyük bir iç savaş çıkması mümkün ve muhtemeldir.
 5. AK Parti bugünkü yandaş medya ile ayakta duramaz. (Yandaş olmayanları tenzih ederim.)
 6. İst. Belediyesi hakkında ortaya atılan rivayetlerin, iddiaların yıkıcı etkisi olmuştur.
 7. İstanbul herhangi büyük bir şehir değildir. AK Parti’nin gücünün merkezidir. Kaybedilmesi onun için çok vahimdir.
 8. AK Parti’ye aç gözlü, azgın, gözleri doymaz, dini imanı para bina menfaat olan rantçılar çok büyük zarar vermiştir.
 9. AK Parti’nin işi, bu rantçı sülükleri, vampirleri, çeteleri, haşaratı silkeleyip def edemezse, çok zordur.
 10. Konusunu yazmayacağım mânevî bir sebepten dolayı birileri büyük bir sille ve tokat yemişlerdir. Bunu anlayıp idrak edemezlerse düzelemezler.
 11. Ülkemizde demokrasi olduğu açıkça görülmüştür. Bizde demokrasinin D’si bile yok diyen holiganların utanıp arlanmaları gerekir.
 12. Türkiye’yi yeniden egemen azınlıklar, vesayet rejimi karanlıklarına götürmek isteyenler büyük ümitlere kapılmışlardır.

***

Türkiye, seçimlere kilitlendiği için son birkaç hafta içinde Ortadoğu’nun vahim ve korkunç bir savaşın eşiğinden döndüğünün pek farkında değiliz. Böyle bir savaşa hazır mıyız? Halkımızı beslemek için elimizde yeterli miktarda buğday stoku var mıdır? Milyonları barındıracak sığınaklarımız var mıdır? Radyasyonlara karşı ne gibi ilaç ve tedbirlerimiz vardır?

***

Katar’dan, dev gemilerle doğalgaz getirilmiş. Şu anda yaz mevsimindeyiz, fazla gaza ihtiyacımız yok. Büyük bir kriz patlak verdiğinde, kış mevsiminde ne yapacağız? Doğalgaz bizi yakacak. (Rantçı zihniyet, Şile’nin orman köylerine kadar doğalgaz şebekesi döşemişti…)

 

 

 

***

Vatandaşın biri, sokakta gezdirdiği köpeğine zavallı bir kediyi parçalattırmıştı. Bir kedinin ne değeri var, ne olacak yani demesin kimse. Bazen bir kedi yüzünden bir beldenin, bir toplumun üzerine azap inebilir. Böyle vahşetleri, kötülükleri mutlaka protesto etmeliyiz, bana ne dememeliyiz. Merhamet etmeyenlere merhamet edilmez. Köpeğe parçalatılan o zavallı mazlum kedinin bir Sahibi vardır, O bu yapılandan razı olmaz. (Bu vahşeti yapan acımasız kimsenin inançsız olduğunu sanmıyorum. Bir Müslüman, kötü bir Müslüman da olsa, asla böyle bir şey yapmaz.)

27.06.2019

Yorumlar kapatıldı.