İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Münafıklar

Sahih ve meşhur hadîste münafığın üç alameti vardır buyruluyor: Konuşur (ve yazarsa) yalan söyler. Söz verirse sözünü tutmaz. Emanete hıyanet eder.

Bu üç nifak alameti toplumumuzda ne kadar yaygın ve yoğun hale geldi. Bu üç büyük kötülükten kendimizi koruyalım. Yalan söylemeyelim… Sözümüzü, vaadimizi tutalım… Emanete hıyanet etmeyelim.

***

Bir şeyhe, hocaya, ağabeye, üstada bağlı bir gencin bendenizi ziyaret edebilmesi için, büyüğüne söylemesi ve ondan izin alması gerekir. Bundan önce bir şart var: Şayet bu fakir onunla görüşmek istersem.

***

Eygiciler diye bir topluluk oluşturmayı aklımın kenarından geçirmem. Ümmet zaten bin parçaya ayrılmış, bin birincisini bendemiz icat etmek istemem.

***

Şucular, bucular, ocular fırkaları Ümmet birliğini, iman kardeşliğini bozuyorsa zararlı oluyorlar demektir.

 

***

Meşrepler faydalı olmalı, salâha vesile olmalı, kesinlikle fitne ve fesada yol açmamalıdır.  Geniş bir rahmete vesile olan Rahmanî meşrepler vardır, fesada sebep olan şeytanî mezhepler.

***

Hak tarikatların bağlıları, Risale-i Nur hizmetine bağlı olanlar, gerçek dindar ve sofu Müslümanlar asla gıybet etmezler. Devamlı gıybet eden, salih din kardeşlerini çekiştiren, onlara düşmanlık eden, rekabet yangınlarını kundaklayan alçak kimseler fasık ve fâcirdir. Onların Müslümanlığı çürüktür. Onlar, dıştan hizmet ediyor görünseler bile gerçekte İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat ve Ümmet hizmetleri yapamaz.

***

Meşrep farklılığının ve zenginliğinin üzerinde iman kardeşliği vardır. Bu kardeşliği Allah kurmuştur. Kur’an’da, “Hiç şüphe yok ki, mü’minler kardeştir” buyrulmaktadır. İman kardeşliğini bozmak, dinamitlemek, darbelemek, kardeşlerin arasını açmak muhakkak ki, büyük bir fitnedir, günahtır.

***

Türkiye Müslümanları son otuz yılda çok önemli ve hayatî sınavları kaybettiler, İslamî kriterlere göre çok kötü notlar aldılar. Bunların başında para ve mal sınavı gelmektedir.

 

***

Onlar, himayeleri altına aldıkları Müslüman öğrencileri iyi yetiştiremedikleri için emanete hıyanet etme kötü durumuna düşmüşlerdir.

***

Parayı ana ve temel değer yapan, aklı fikri ideali para kazanmak olan Müslüman bireyler ve toplumlar dünya imtihanını kaybeder; felaketlere, rezaletlere, zilletlere ve köleliklere yuvarlanır.

***

Fahişeliğin çok türleri vardır. En kötüsü, en rezili, en yüz kızartıcısı, en fazla tahrip edeni ve yıkanı para ve rant fahişeliğidir.

***

Kur’an kesin olarak haber veriyor: Beş vakit namazı yitiren ve dünya şehvetlerine kapılan Müslüman bir toplum kurtulmaz, necat ve felah bulmaz.

***

Avrupa’da çalışan bir Türk mühendisi ile tanıştım. Şeriat dairesi içinde hizmet veren icazetli gerçek bir şeyhe ve tarikata intisap etmesini tavsiye ettim. Nasibi varsa.

***

Yeni Zelandalılar gayr-i müslim, biz onlardan elbette din dersi almayız ama dolaylı şekilde de olsa, İslam ahlakı dersi alabiliriz.

***

Hiçbir islamî sivil toplum kuruluşu arpalık olarak kullanılmamalıdır.

***

İslamî hizmetler görenler lüks ve israftan uzak durmalıdır. Kur’an saçıp savuranlar için onlar şeytanın kardeşleridir buyuruyor. Şeytanla kardeş olarak hizmet edilebilir mi?

***

Zekât parasıyla veya malıyla islamî hizmet yapılamaz. Zekâtlar, Kur’an-ı Kerim’de açıkça sayılan sekiz sınıfa (zamanımızda bunların bazısı yoktur) temlik etmek suretiyle verilmelidir.

***

Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, fıkha göre zekât almaya ve toplamaya hakkı olmayanların zekât toplaması eşkıyalıktır.

***

Orta Anadolu’nun büyük bir şehrinde yaşayan ve ailesi çok fakir olan, üniversite öğrencisi bir kızcağız, otobüs bileti parasına sahip olmadığı için her sabah fakülteye gitmek için elli dakika, oradan evine dönmek için yine elli dakika yürüyormuş. Nezdimdeki emanet zekât parasından ona birkaç yüz lira gönderdim. Zekâtlarımız öncelikle böyle fakir ve miskin Müslümanların hakkıdır.

***

Bendeniz elbette haqqa mü’minim ama iyi bir Müslüman değilim. Kendimi olgun, dindar, sofu bir Müslüman’mışım gibi gösterirsem münafıklık ve iki yüzlülük etmiş, insanları aldatmış olurum. Yüksek bir kimse değilim ama bunu yapacak kadar da alçak ve sefil değilim.

 

***

Ehl-i Sünnet kriterlerine göre Müslüman erkeklerin baş açık namaz kılmaları edebe ve Sünnete aykırı bir bid’attir. Yerine getirilmesi çok kolay, zahmetsiz bu Sünneti çiğneyip bid’ate düşmemenizi naçizane tavsiye ediyorum.

***

Soran bir zata: Kurtulmak için şu şartları yerine getirmeniz gerekir:

  1. Sahih bir iman.
  2. Beş vakit namazı dosdoğru kılmak.
  3. Hür ve mukim erkeklerin farz namazlarını (Şer’î bir özürleri yoksa) cemaatle kılmaları.
  4. Hanımların Şer’î tesettüre uymaları.
  5. İslam ahlakı ile ahlaklı olmak.
  6. İlmihalini ve dinini öğrenip hayata uygulamak.
  7. Resulullah Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) Sünnetine yapışmak.
  8. Dünya, şehvetleri bataklığına düşmemek.
  9. Dünya vazifelerini yapar olduğu halde âhirete dönük olmak.

Çok kitap okudum, hayli hocaya ve şeyhe mülaki oldum, onların hepsi bunları öğütlediler.

 

29.06.2019

Yorumlar kapatıldı.