İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa intihar ederken

REALİTE: Avrupa şöyle veya böyle intihar ediyor. Sadece kendisi mi ölecek? Hayır, insanlığı ve yeryüzünü de peşinden sürükleyecek.

Bu konuda GEREKÇELERİN nelerdir? Çok saygın önemli şahsiyetlerin kitapları var,  binlerce ciddî makale var. Siyasî, soysal, kültürel, demografik realiteler var. Cemaati kalmadığı için satılan ve bar pavyon yapılan nice kiliseler var.

***

Avrupa kurtarılmayı hak ediyor mu? Bence etmiyor. Batı medeniyeti şeytanî ve zararlı bir medeniyet haline dönüşmüştür.

***

Türkiye’nin Filistin üzerinde manevî hakları var mıdır? Vardır ve bunlara hassasiyetle sahip çıkması gerekir.

***

İsrail ilelebet (sonsuza dek) ayakta durup yaşayabilir mi?.. Yaşayamaz, çünkü o tarihî bir kaza ve arızadır. Birinci Haçlı seferinden sonra kurulan Kudüs Katolik Frank Krallığı gibi çökmeye, tarihe karışmaya mahkûmdur.

 

***

İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen, kalıcı âdil bir barışa engel olan ABD’nin bu yaptığı nedir?.. İntihardır.

***

İsrail konusunda hangi kesimin fikir ve görüşleri isabetlidir?.. Tevrat’a bağlı anti-Siyonist Neturei Karta hahamlarının, diğer anti-Siyonist hahamların ve İsrael Shamir gibi anti-Siyonist Yahudi aydınların fikir, tez ve görüşleri doğrudur, isabetlidir.

***

Yahudilere en fazla zarar veren şeyler nelerdir?.. Siyonizm ideolojisi ve İsrail’dir.

***

Gayr-i muharip sivil Yahudileri kurtarmak, tahliye etmek için harekete geçilmeli midir?.. Geç kalınmıştır, acele harekete geçilmeli, gereken tedbirler alınmalıdır.

***

Beklenen Mehdi’nin zuhuru, İsa aleyhisselamın nüzulü yaklaşmış mıdır?.. Allahü a’lem, bence yaklaşmıştır. Gayba ait bir konu olduğu için bir tarih veremem.

***

Bazı ilahiyatçılar zuhuru ve nüzulü inkâr ediyor? Bırakın şu bid’atçi şaz ve aykırı fikirli eksantrik reformcuları!..

***

Bizim Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümü yaklaşıyor… Önümüzdeki birkaç yıl içinde bizde, Ortadoğu’da, İslam dünyasında, insanlık âleminde akıl almaz acayip hadiseler, değişimler olacaktır. Her şeyin eski hamam eski tas yerinde kalacağını sananlar az değil, çok yanılıyor.

 

***

Kemalizm ne olacak?.. M. Kemal Paşa’nın ölümünden sonra üretilen derme çatma bir ideoloji olarak; Cromwellizm, Salazarizm, Frankizm, Nazizm, Faşizm, Peronizm ve diğerleri gibi tarihe karışacaktır.

***

Türkiye devletinin bundan on sene sonraki banknotları nasıl olacaktır?.. Türk parası şekil resim ve estetik olarak dünyanın en sanatlı ve güzel parası olacaktır.

***

Türkiye nasıl bir ülke olacaktır?.. Madde madde sayayım:

  1. Şeffaflık, ahlak ve temizlikte dünyanın birinci ülkesi olacaktır.
  2. Eğitimde birinci olacaktır.
  3. Tarımda birinci olacaktır.
  4. Dünyanın en güvenli ve huzurlu ülkesi olacaktır.
  5. Din, inanç, ibaret, fikir hürriyetinde İngiltere’nin önünde olacaktır.
  6. Farabî’nin Erdemli Site’si (Medine-i Fazıla), Platon’un ideal cumhuriyeti gibi bir devlet ve ülke olacaktır.
  7. İdare, icraat fıtrata uygun olacaktır.
  8. Halkı dünyanın en mutlu halkı olacaktır.

***

İdam cezası geri gelecek mi?.. Bunda hiç şüphe yok.

***

Bugün çok yaygın ve yoğun olan hırsızlık ne olacak?.. Hırsızlığın kökü kesilecektir. Kötü insanlar, hırsızlık yapmaktansa ölmemiz daha iyidir diyeceklerdir.  

***

Başka ne olacak?… Seks köleliği kaldırılacak.

***

Kadınların ve kızların durumu ne olacak?.. Haysiyetleri, şerefleri, namusları, iffetleri titizlikle korunacaktır.

***

Ticarî ilanlara seksi kadın resmi konulamayacaktır.

***

Yahu neler söylüyorsun, peki Cumhuriyetimize ne olacak?.. Her şey aslına rücu’ eder, Cumhuriyet 1923’teki ilk aslî haline dönüşecektir.

***

Ayasofya ne olacak?.. Herhalde müze olarak kalacak değil, tekrar cami olacaktır. (Bu konuda bir savaş çıkma ihtimali vardır.)

***

Hilafet ne olacak?.. Bu temel islamî kurumun tekrar hayata geçirileceğini, râşid âdil kâmil bir zatın İmamü’l-Müslimîn seçileceğini, halkın ona biat ve itaat edeceğini ümit ve temenni ediyorum.

***

Bu zat beklenen Mehdi olabilir mi? Olabilir.

***

Büyük hadiseler, zuhurat, değişimler içinde tatlı su Müslümanları ne yapacak?.. Çok zorlanacaklar, sudan çıkmış balığa dönecekler.

***

Âhir zamanda ne gibi hengameler olacak?.. Yer yerinden oynayacak… Bazı yerlerde taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmayacak… Bir ara kaht u gala olacak… İğtişaşlar, ihtilaller…

 

***

Selamette olmak için ne yapmalı?.. Kur’an, Sünnet, Şeriat yolundan gitmeli… Biatli ve itaatli olmalı… Kanaatli olmalı… Dosdoğru olmalı… Allaha karşı ihlaslı, yaratıklara karşı âdil olmalı… Dünyaya değil, ahirete dönük olmalı. Ömrü ölümüne imanla bitişen, hüsn-i hatime ile terk-i hayat eyleyenlerin Cennete gireceğine dair kesin müjde bulunmaktadır.

***

Hanedan-ı Âl-i Osman ne olacak?.. Bu büyük ve şerefli aileden çok dindar ve çok faziletli bir zat büyük vazifeler ve hizmetler yapacaktır. (En doğrusunu Allahü Teala bilir.)

30.06.2019

Yorumlar kapatıldı.