İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Batı medeniyetini durdurmak

Batı medeniyetinin dünyayı ve insanlığı mahvetmesine izin vermek şansına sahip miyiz?.. İşte mesele budur.

Dünya bir gemi ama üzerinde çeşitli medeniyetler var ve Batı medeniyeti hâkim durumda.

Bu medeniyet ne yaptı, ne yapıyor?

Hem yapıyor, hem yıkıyor. Çok şeyler yaptı, onları ilk iki dünya savaşında yıktı.

Dünyayı ve insanlığı üçüncü büyük savaşa götürüyor, bu sefer taş üzerinde taş, gövde üzerinde baş kalmayacak, taş devrine geri dönülecek.

Batı’nın bunları yapmasına izin verirsek, biz de Batılılarla birlikte intihar etmiş olacağız.

Batı ilimlerde fenlerde çok ilerledi ve atom bombaları, nükleer silahlar üretti. Bugün dünyada insanlığı bir kere değil, birkaç bin kere öldürecek nükleer silah birikimi var.

Hiroşima’ya, Nagazaki’ye attıkları bombalar çok ilkel ve küçük idi. Şu anda ellerindekiler onlardan binlerce kat öldürücü ve tahrip edici.

 

 

Batı dünyanın ekolojik dengesini bozdu. Buzlar eriyince, sahilleri sular basacak, yüz milyonlarca insan perişan olacak.

Batı medeniyeti güçlü, üstün bir medeniyettir ama fıtrata, dünya ve insan boyutlarına uymayan bir yapısı vardır.

Batı medeniyeti bilgelikten, akl-ı selimden kopmuştur.

Batı medeniyeti barış değil savaş medeniyetidir.

Batı sömürgecidir, emperyalisttir, aşırı kapitalisttir, bencildir, hedonisttir.

Batı, bir buçuk milyar nüfusu olan İslam dünyasını kendi halinde bırakmamakta, Müslümanların kendi dinlerine ve medeniyetlerine uygun bir hayat sürmelerine izin vermemektedir.

Batı, demokrasiyi kendisi için temel, olmazsa olmaz şart kabul etmektedir ama Müslümanlara bu hakkı tanımamaktadır.

Batı insanlığın sermayesinin yüzde doksanını 100 ailenin, şahsın, kurumun elinde toplamıştır.

Batı’nın büyük kısmı ateizmin pençesine düşmüştür.

Batı, engellenmez, frenlenmezse insanlık çökecektir.

Bu engelleme, frenleme hizmetini İslam dini ve Müslüman dünyası yapacaktır. Şu veya bu şekilde.

 

Batı Yaratan ile bağlarını kopartmıştır.

Birinci Dünya Savaşı önlenebilseydi iyi olmaz mıydı?

İkinci Dünya Savaşı önlenebilseydi iyi olmaz mıydı?

Onlar maalesef oldu ve büyük felaketler, yıkımlar, kıyımlar yaşandı.

Üçüncü dünya savaşı henüz patlamamıştır. Onu durdurmak şansına sahibiz.

Bu işi ancak İslam ve Müslümanlar yapabilir.

Durduramazsak, bütün dünya, bütün insanlık mahv u perişan olacaktır.

Eskiden savaşlar nispeten mevziî (yöresel) idi. Avrupa’yı savaş yangınları yakıp yıkarken Amerika’da sükûnet hâkimdi. Günümüzde öyle değil, bir yere atom bombası atılsa, rüzgârlar onun öldürücü bitirici radyasyonlarını birkaç gün içinde dünyanın öbür tarafına savurabiliyor.

Avrupa savaş istiyor… Hitler de istemişti…

Bakalım İslam, Batı medeniyetini durdurabilecek mi?

***

Emperyalist Siyonistler, Avrupa’da Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında bir iç savaş çıkartarak, dünyayı İsrail’in hâkimiyeti altına sokmak istiyorlar. Bu savaş istedikleri gibi cereyan etmezse, kendileri tarihten silinebilir.

***

Laikçilik, sekülarizasyon yani din ile dünyanın birbirinden ayrılıp kopması dinsizliğe ve ateizme köprüdür.

***

İslam düşmanları, İslam’ı ve ümmeti büsbütün kazıyıp yok edemeyeceklerini anlattıkları için, suya sabuna dokunmaz light ve ılımlı reforme edilmiş, beşerî bir hümanizma veya ideoloji haline gelmiş, adı var kendi yok yeni bir İslam türetmek istiyor.

***

Ayakta olan bir insanı uyandırmak, ona yapılabilecek en büyük hizmettir. Bu ise çok zor bir şeydir.

***

Eskiden oruç tutmayan kimseler, kapalı mekânlarda gizlice yiyip içebiliyordu. Zamanımızda ise neredeyse Müslümanlar gizlice oruç tutacak.

***

Ramazan’da Konyalı bir dostum trenle Ankara’ya gitmiş. Oruç tutan bir ben vardım, herkes hiç çekinmeden kahvaltı etti, yedi içti dedi.

***

Benim açılmasını istediğim dünyanın en üstün mektebi, İslam Kolejinde, bütün Müslüman öğrenciler, vakit namazlarını, okul camiinde, okulun icazetli, sarıklı, cüppeli imamının ardında cemaatle kılacaktır. Bînamaz bir tek öğrenci bile olmayacaktır.

 

***

İslam Kolejinin özel TV kanalı olacak, milyonlarca Müslüman tarafından merakla, zevk ile, büyük ilgi ile izlenecektir.

***

Kolejin aylık dergisinin en az 100 bin bayi satışı olacaktır.

***

Kolejde hem Latin alfabesiyle, hem İslam-Kur’an yazısıyla eğitim verilecektir.

***

Öğrencileri içinde bir tek geri zekâlı, şımarık, soytarı, haylaz, it, kopuk, serseri, yaramaz, şerir, şaqi, edepsiz, terbiyesiz, âsi bulunmayacaktır. Hepsi süper zeki, süper ahlaklı, üstün karakterli, süper çalışkan, süper başarılı, süper idealist, süper vasıflı, ruh asaletine sahip müstesna gençler olacaktır.

08.07.2019

Yorumlar kapatıldı.