İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mutlak Gerçekler ve Doğrular

Müslüman doğru düşünen, doğruları yayan, söyleyen ve yazan kimsedir.

Dünyada birbirleriyle çelişen ve çatışan bir sürü doğru var. Müslüman’ın doğruları bunların hangileridir?

O, mutlak doğrulara inanır ve onları savunur.

Mutlak doğrunun kaynağı İslam dinidir. Mutlak doğrular, Allah’ın Kitabında, Resulullahın Sünnetinde yazılıdır.

Her Müslüman mutlak doğrular kültürüne sahip midir?.. Ancak Rabbanî ve rasih âlimler buna kemal derecesinde vakıftır. Okuma yazma bilmeyen cahil bir Müslüman bile, ona öğretilmiş, o da öğrenmiş ise, mutlak gerçek kültürüne sahip olabilir ama bunun hocalığını yapamaz.

Mutlak gerçek ve doğrular İslam’ın tekelinde midir?.. Yüzde yüz saf, katışıksız haliyle tekelindedir. Başka dinlerde de ondan parçalar olabilir.

Mutlak gerçekleri anlamak ve kavramak için akıl yeterli midir?.. Değildir. Aklın üzerinde nakil/vahiy olması gerekir. Nakil ve vahiy olmadan mutlak gerçeklere bütünüyle ulaşılmaz.

 

Nakil ve vahiy olsa bile sadece sıradan akılla mutlak gerçek anlaşılmaz. Aklın, geliştirilmiş akl-ı selam olması gerekir.

Akıl nasıl geliştirilir?.. Kur’anî ve Nebevî nurun ışığında verilen eğitimle.

Bu eğitim hangi kurumlar tarafından verilebilir?.. Mükemmel ve mükemmil İslam medreseleri, İslam’ın mektepleri ve gerçek tasavvuf tarikatları ile.

Mutlak gerçeklerin, mutlak doğruların bir listesini yapabilir misiniz?

 1. Vacibü’l-vücud olan Allah vardır. O kemal sıfatlarla sıfatlıdır ve noksan sıfatlardan münezzehtir.
 2. Onun varlığı Kendindendir. Diğer bütün varlıkları, âlemleri O yaratmıştır.
 3. İnsanı, Kendisini tanıması ve kulluk etmesi için yaratmıştır.
 4. Dünya fânidir, bir sınav yeridir. Burada ekilenler, ahirette öteki dünyada biçilecektir.
 5. İnsanlar Ezelde Allah ile bir ahd ü misak yapmıştır.
 6. Varlık dünya hayatı ile bitmez. İleride insanlar yeniden diriltilecekler ve Mahkeme-i Kübrada hesap vereceklerdir.
 7. Allah, Peygamberler göndermiş ve onlar aracılığıyla, dünya imtihanın sorularının tamamının cevaplarını bildirmiştir. Bunları öğrenenler ve gereklerini yerine getirenler Allah’ın lütf kerem ve fazlı ile kurtulur.
 8. Mutlak gerçek: Gelmiş, geçmiş, gelecek insanların en büyüğü, en akıllısı, en bilgesi, insanlığa en fazla hizmet edeni, en etkilisi Son Peygamber Muhammed Mustafa (Salât ve selam olsun ona) hazretleridir. İlmin, irfanın, doğru kültürün kaynağı odur. Ona inanan, onun Allah katından getirdiği Kitap ve Dini kabul eden ve gereğiyle amel edenler, ebedî mutluluk yoluna girmiş olur.
 9. Allah’ın ilmi, iradesi, kaderi, gücü, hikmeti her şeyi kuşatmış ve kucaklamıştır.
 10. Yeryüzünde gerçek barış, selamet, huzur, adalet ve güvenlik olması İslam ile, İslam ahkamının (hükümlerinin) aslına uygun şekilde uygulanması ile mümkün olabilir.
 11. İslam dini ve medeniyeti fıtrata, dünyanın ve insanın boyutlarına uygundur.
 12. İslam’ın evrensel ve ebedî hüküm ve gerçeklerinde reform, değişim yapılamaz.
 13. Yeterli yüksek ilme ve irfana sahip olmayan yarı mühtediler, yarı cahiller, Müslüman olabilirler ama İslam’ı hakkıyla anlayamaz ve temsil edemezler.
 14. Allah katında hak din olmakta İslam ortaklık kabul etmez.
 15. Bilenlerin en büyük ve temel hizmeti, insanlığa İslam’ın mutlak gerçeklerini ve doğrularını en uygun şekilde öğretmektir.
 16. Doğru kriterler (ölçütler, kıstaslar) hangileridir?.. İslam, Kur’an, Sünnet kıstaslarıdır.
 17. İslam’ın bütün yorumları ve fırkaları doğru mudur?.. Bozuk fırkalar vardır. Doğru olan, Peygamberin ve Ashabının, Selef-i Salihînin yolu olan Fırka-ı Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.
 18. Bütün peygamberler, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa İslam peygamberi midir? Evet hepsi, bir istisnâsız İslam Peygamberidir.
 19. Peygamberlerden sonra İslam’ın mutlak gerçeklerini en iyi bilen kimseler hangileridir? Allahü ‘âlem Abdulkadir Geylanî, Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabî gibi büyüklerdir. (Şeyh-i Ekber’e hüsn-i zan edilir ama havassa mahsus olan bazı kitapları izinsiz ve ruhsatsız okunulmaz.)
 20. İslam’ın mutlak gerçeklerini ve doğrularını öğrenmek isteyenler ne yapmalı?.. İcazetli gerçek âlimlerden, gerçek ariflerden, kâmil mürşitlerden öğrenmeli. İmam Gazalî’nin İhya’sı, mutlak gerçekler hazinesidir. Dikkatle okumalı, anlamalı, esrarına nüfuz etmeli.

11 Temmuz 2019

Yorumlar kapatıldı.