İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ebcedle Hicrî ve Milâdî Vefat Tarihi-İdris Mahfî Erenler (Abdullah Akın)

Vardı Mehmed Şevket Eygi menzile safvetle hem

Yâd olur dillerde dâim millete hizmetle hem

Gûş idüb fevtin bu şeb Mahvî dedim târih içün

“Göçdü vâh devr-i kadîm efendisi şevketle hem”

(گوچدی واه دور قدیم افندیسی شوكتلە هم)

 10 Zilkade 1440

****

Râzı olsun cümlemizden berkemâl himmetle hem

Râzıyız biz hizmetinden yâd edip minnetle hem

Târih-i milâd-ı tam söyler ki Mahvî’den niyâz

“Mehmed Şevket Eygi taltîf oluna cennetle hem”

 (محمد شوكت ايگي تلطيف اولونه جنتله هم )

2019

İdris Mahfî

https://twitter.com/idrismahfi

Yorumlar kapatıldı.