İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mehmed Şevket Eygi-Faruk ÇAKIR

Yazar ve yayıncı Mehmed Şevket Eygi de ebedî âleme göçenler kervanına katılmış. Allah’ın rahmeti ve mağfiretini temenni ediyoruz.

Merhum Mehmed Şevket Eygi’yi gazete yazılarından ve çok sık olmasa da katıldığı bazı toplantılardaki konuşma ve sohbetlerinden tanıyoruz. Dolayısıyla onunla ilgili asıl söz hakkının onu çok daha yakından tanıyanlarda olduğunu biliyoruz.

Merhum Eygi, uzun yıllar Millî Gazete’de düzenli olarak günlük yazılar yazdı. Yazılarında bilhassa gençlere nasihat ve tavsiyelerde bulunurdu. Gençleri kitap okumaya ve bilhassa sanata teşvik ederdi. Başkalarının gündeminde olmayan, ‘küçük’ gördükleri meselelerle meşgul olurdu. Belki de onlarca yazısında ‘kök boya’ üretiminin kaybolmaması için tarifler verdiğini hatırlamak mümkündür. Hem yazılarında, hem de konuştuğu, görüştüğü gençlere mutlaka Osmanlıca okuma ve yazmayı öğrenmek gerektiğini tavsiye ederdi.

Bir defasında Fatih’deki Ali Emiri Kültür Merkezi’nde katıldığı bir program sonrası bir iki arkadaşla birlikte kısa sohbetimiz de olmuştu. Yanına yaklaşan gençlerle mutlaka ilgilenir, onları dinler ve nasihatta bulunurdu. Gençlere namazlarını kılıp kılmadığını sorduğuna şahit olmuştuk. Ayrıca Osmanlıca okumanın önemine dikkat çeker, öğrenmenin de çok kolay olduğunu mutlaka ifade ederdi. Sonradan değişti mi bilemiyoruz, ama o günlerde cep telefonu da kullanmıyordu.

Merhum Mehmed Şevket Eygi, yazılarında Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nden sıklıkla bahsederdi.

Bir yazısında (özetle) şöyle demişti: “Risale-i Nur Külliyatı ümmetin malıdır, tekel altına alınamaz. Nurculuğun temel prensiplerinden biri uhuvvettir, kardeşlerin sımsıkı birlikte olmasıdır, tesanüttür, vifaktır. Risale-i Nurlar İhyâ-ı Ulûmi’d-Din gibi, Mesnevî gibi İslâmî kitaplardır. Onlar hizipçiliğe, tefrikaya, gıybete, çekişmeye, ihtilâfa alet edilemez. Risâle-i Nur uhuvveti ve muhabbeti tavsiye ve teşvik ediyor, mü’minler, hele hizmet kardeşleri arasında husûmete izin vermiyor. Risale-i Nur hizmet hareketi yüksek İslâm ahlâkı üzerine kuruludur. Nur camiasına intisab eden kimsede salâh ve kemal görülür. Nurcu nurludur. Nurcu sahih bir itikada sahiptir. Beş vakit namazı ihlâsla kılar. Nurcu şöhretten kaçar, şöhretin âfet olduğunu çok iyi bilir o. Nurcu, kötülükle çok emr eden nefs-i emmâresini düşman bilir, onu gemler, frenler. Nurcu alabildiğine mütevazıdır, onda gurur kibir görülmez. Dünya iki padişaha dar gelir, ama kırk Nurcu bir kilime sığar. Nurcu israf etmez, lüks ihtişamlı şaşaalı debdebeli tantanalı bir hayat sürmez. O kanaatkârdır. Yakın tarihimizde İmana, İslâma, Kur’ân’a, Sünnete, Şeriata, mukaddesata, Ümmete ettikleri hizmetlerden, küfür nifak dalâlet ve zındıklıklarla yaptıkları başarılı savaştan dolayı; Bediüzzaman’a ve has Nurculara ve halen hizmete devam edenlere müteşekkir ve minnettarız.” (Millî Gazete, 4 Ekim 2015)

Vefatına kadar yazı yazmaya devam eden merhum Eygi’nin çok dikkat çeken bir hasleti de bu yazılarından dolayı bir ücret talep etmemiş olmasıdır. Eygi, değişik vesilelerle bu hususu yazılarında ifade etmiştir. Hele günümüz şartlarında bu bir fedakârlık değil mi? 

Merhum Eygi’nin son yazılarından birinde şu tavsiye var: “Küfre düşmanlık etmek, zarar vermek isteyen Müslüman gence: Beş vakit namazı dosdoğru kılarsan, küfre büyük zarar vermiş olursun. Kendine de büyük fayda sağlamış, hizmet etmiş olursun.” (Millî Gazete, 4 Temmuz 2019)

Bu vesileyle ebedî âleme göçmüş bütün iman ehline Allah’tan rahmet dileriz. Amin.

Faruk ÇAKIR

14.07.2019

www.yeniasya.com.tr

Yorumlar kapatıldı.